Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

13. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010 (schválený uzn. MsZ č.36 dňa 28.4.2011)

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.36 dňa 28.4.2011. Dňa 3.5.2011 bola vyhlásená záväzná časť dodatkom č.1 k VZN č.113/2010  o Územnom pláne mesta Hlohovec. Dodatok č.1 k VZN č.113/2010 nadobudol účinnosť 18.5.2011.
Dodatok č.1 k VZN č.113/2010 je zverejnený v príslušných sekciách:


VZN

Územný plán


                                                                                                                    Zverejnené 19.5.2011 -pp-
                                                                                                                    Aktualizované 23.5.2011 -pp-

 
Registračný list  (pdf, 189.2 kB)
 
Výpis z uznesenia č.36 zo dňa 28.4.2011   (pdf, 252.8 kB)


                                                                                                                    Aktualizované 16.1.2013 -mm-

 

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2010
Čistopis smernej časti, júl 2011


 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_textova_cast.pdf (6.2 MB)

 

UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_titulka.pdf (60 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres01.pdf (1007.9 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres02.pdf (931.7 kB)

 

UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres03d.pdf (841.5 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres04.pdf (927.7 kB)

 

UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres05.pdf (960.7 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres06.pdf (940.5 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres07.pdf (949.2 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres08.pdf (824.4 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres09.pdf (1.1 MB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres10.pdf (815.6 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres11.pdf (810.8 kB)

 
UPNmestaHlohovec_ZaD_2010_smerna cast_cistopis_072011_graficka_cast_nalozky_vykres12.pdf (928.4 kB)

 

                                                                                                                      Zverejnené 19.5.2011 -pp-
                                                                                                                      Aktualizované 21.7.2011 -pp-

 

ARCHÍV:

(z procesu obstarávania, prerokovania a schvaľovania Zmien a doplnkov 2010)

 

Mesto Hlohovec na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.28 zo dňa 29.4.2010 obstaráva Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Hlohovec.

Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté na referáte plánovania a urbanizmu.

 
                                                                                                                      Zverejnené 2.8.2010 -pp-
                                                                                                                      Aktualizované 20.5.2011 -pp-


zad2010_uzn_28_290402010.pdf (264.7 kB)

 
                                                                                                                      Aktualizované 16.1.2013 -mm-


Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010 (december 2010)“
Prerokovanie v termíne 22.12.2010 až 20.1.2011 (vrátane)

 

Oznam o prerokovaní v termíne 22.12.2010 až 20.1.2011:

UPN_mesta_Hlohovec_ZaD2010_oznam_o _prerokovani.pdf (62.5 kB)

 

Zverejnené 17.12.2010 -pp- 
Aktualizované 5.2.2013 -mm-


ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010 – Schéma lokalizácie zmien:

UPN_mesta_Hlohovec_ZaD2010_Schema_lokalizacie_zmien.pdf (831.4 kB)

 

Zverejnené 17.12.2010 -pp-

 
Záväzná časť


 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_Zavazna_cast-dodatok1_textova_cast.pdf (957.3 kB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_Zavazna_cast-dodatok1_vykres_02.pdf (1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_Zavazna_cast-dodatok1_vykres_07.pdf (1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_Zavazna_cast-dodatok1_vykres_12.pdf (1 MB)

 
 

Zverejnené 17.12.2010 -pp-


Smerná časť

 

   UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_Smerna_cast_textova_cast.pdf (6.3 MB)

 

Zverejnené 17.12.2010 -pp-


Grafická časť  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_00_obalka.pdf (59.8 kB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_01_nalozky.pdf (1.1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_02_nalozky.pdf (1.1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_03_nalozky.pdf (1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_04_nalozky.pdf (1.1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_05_nalozky.pdf (1.1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_06_nalozky.pdf (1.1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_07_nalozky.pdf (1.2 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_08_nalozky.pdf (1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_09_nalozky.pdf (1.1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_10_nalozky.pdf (1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_11_nalozky.pdf (1 MB)

 
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD_2010_navrh_vykres_12_nalozky.pdf (1.1 MB)

 

Zverejnené 20.12.2010 -pp-


Oznámenie o strategickom dokumente
„Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010“


 
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010
  SD_Hlohovec_ZaD2010.pdf (1.7 MB)

 
Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2010 (termín 28.10.2010-12.11.2010)
  SD_ZaD2010_VV.pdf (71.1 kB)

 
Rozhodnutie zo dňa 24.11.2010 – strategický dokument Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny
  Rozhodnutie_SD_Hlohovec_ZaD2010_ 26752_2010.pdf (459 kB)

Zverejnené 17.12.2010 -pp- 
Aktualizované 5.2.2013 -mm-


Podklady na schválenie Územného plánu mesta Hlohovec - Zmien a doplnkov 2010 na zasadnutí MsZ dňa 28.4.2011


 
Vyhodnotenie prerokovania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2010 (december 2010)
  Uzemny_plan_mesta_Hlohovec_ZaD 2010_vyhodnotenie.pdf (202.9 kB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010.pdf (91 kB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_priloha.pdf (4.7 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_nalozka_02 KN.pdf (1 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_nalozka 07 REG.pdf (1 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_nalozka_12 VPS.pdf (1 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_02 KN_10000.pdf (2.9 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_02 KN legenda.pdf (90.1 kB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_07 REG_10000.pdf (4 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_07 REG legenda.pdf (91.4 kB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_12 VPS_10000.pdf (2.7 MB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_12a VPS legenda.pdf (95.3 kB)

 
  navrh_dodatok_1_k_VZN_113_2010_poZaD2010_12b VPS legenda.pdf (95.7 kB)

 

Zverejnené 11.3.2011

 
Smerná časť - marec 2011 (podľa vyhodnotenia)


 
  navrh_UPN_ZaD_2010_smerna cast_marec2011.pdf (6.4 MB)

 
  navrh_UPN_ZaD_2010_smerna cast_marec2011_graficka cast_1 cast.pdf (5.5 MB)

 
  navrh_UPN_ZaD_2010_smerna cast_marec2011_graficka cast_2 cast.pdf (5.3 MB)

 

Zverejnené 11.3.2011

 
„Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010“
schvaľovanie na MsZ dňa 28.4.2011

 

Zverejnené 23.5.2011 -pp-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9691929

Úvodná stránka