Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

16. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most (schválený uzn. MsZ č. 27 zo dňa 26.04.2012)

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 
Na základe uznesení č.99 a č.100 zo dňa 27.10.2011 mesto Hlohovec obstaralo „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most“.
Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 27.10.2011.

„Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 - most" bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 27 dňa 26.04.2012.                                              

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 26.04.2012

Dňa 03.05.2012 bola vyhlásená záväzná časť dodatkom č. 2 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1. Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť 18.05.2012.


 
Zverejnené 8.11.2011 -pp-
Aktualizované 8.6.2012 -mg-


Dodatok č. 2 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1
 

  dodatok_2_k_vzn_113_2010_u._18052012.pdf (812.9 kB)

  dodatok_2_k_VZN_113_2010_nalozky_02_07_12_u._18052012.pdf (2.9 MB)

  dodatok_2_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011most_02_KN_10000_u._18052012.pdf (3 MB)

  dodatok_2_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011most_07_REG_10000_u._18052012.pdf (3.7 MB)

  dodatok_2_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2011most_12_VPS_10000_u._18052012.pdf (2.4 MB)

  zverejnenie_ dodatku_2_k_VZN_113_2010.pdf (97.7 kB)

 
Zverejnené 2.5.2012 -mg-
Aktualizované 16.1.2013 -mm-


VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2


 
Zverejnené 2.5.2012 -mg-
Aktualizované 8.6.2012 -mg-

 

Registračný list
  UPN_mesta_Hlohovec_ZaD2011most_registracny_list.pdf (107.5 kB)

 
Zverejnené 8.6.2012 -mg-


Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 - most

 
Zverejnené 8.6.2012 -mg-


  UPNmestaHlohovec_ZaD2011most_smernnacast_textova_cast.pdf (1 MB)

  UPNmestaHlohovec_ZaD2011most_smernnacast_graficka_cast.pdf (5.8 MB)

 
Zverejnené 17.5.2012 -mg-
 

ARCHÍV :

Návrh dodatku č.2 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec


 
  Uzemny plan mesta Hlohovec_ZaD2011most_navrh_dodatok_2_k_VZN113_2010.pdf (907.4 kB)

  Uzemny plan mesta Hlohovec_ZaD2011most_navrh_dodatok_2_k_VZN113_2010_GC_1cast.pdf (3 MB)

  Uzemny plan mesta Hlohovec_ZaD2011most_navrh_dodatok_2_k_VZN113_2010_GC_2cast.pdf (3.7 MB)

  Uzemny plan mesta Hlohovec_ZaD2011most_navrh_dodatok_2_k_VZN113_2010_GC_3cast.pdf (2.4 MB)

  Uzemny plan mesta Hlohovec_ZaD2011most_navrh_dodatok_2_k_VZN113_2010_GC_4cast.pdf (3 MB)

 

Zverejnené 20.3.2012 -mg-
Aktualizované 17.5.2012 -mg-

 

Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most  (december 2011)“
Prerokovanie v termíne 21.12.2011 až 23.1.2012 (vrátane)
 


Oznam o prerokovaní v termíne 22.12.2010 až 20.1.2011

 
  UPNmestaHlohovec_navrh_ZaD2011most_oznam_o_prerokovani.pdf (408.5 kB)

 

Zverejnené 20.12.2011 -pp-
Aktualizované 3.5.2012 -mg-

 Záväzná časť


 
  UPNmestaHlohovec_navrh_ZaD2011most_zavazna_cast_dodatok2.pdf (3.4 MB)

 
Pre dostatočnú prehľadnosť zverejňujeme aj výkresy č.2, 7 a 12 ako kompletné výkresy, so zapracovaním návrhu Zmien a doplnkov 2011 – most (úplné znenie).

  UPNmestaHlohovec_navrh_vykres_02KN_kompletny_poZaD2011most.pdf (3 MB)

  UPNmestaHlohovec_navrh_vykres_07REG_kompletny_poZaD2011most.pdf (3.6 MB)

  UPNmestaHlohovec_navrh_vykres_12VPS_kompletny_poZaD2011most.pdf (2.4 MB)

 

Zverejnené 20.12.2011 -pp-


Smerná časť


 
  UPNmestaHlohovec_navrh_ZaD2011most_smerna_cast_textova_cast.pdf (949.2 kB)

  UPNmestaHlohovec_navrh_ZaD2011most_smerna_cast_graficka_cast.pdf (5.8 MB)

 

Zverejnené 20.12.2011 -pp-


Oznámenie o strategickom dokumente
 „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most“


 
Verejná vyhláška-Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most“

  Verejná vyhláška_Oznamenie o strategickom dokumente ZaD 2011 most.pdf (417.6 kB)

 
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most“

  SD_Hlohovec_ZaD2011most.pdf (1006.9 kB)

 
Rozhodnutie zo dňa 20.12.2011 (strategický dokument „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 - most“sa nebude posudzovať podľa zákona).

  27696_2011.pdf (207.7 kB)

 

Zverejnené 25.11.2011 -pp-
Aktualizované 20.12.2011 -pp-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9695002

Úvodná stránka