Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

18. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013 (schválený uzn. MsZ č.19 zo dňa 24.4.2014)

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2012/2013

bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.19, bodom 2. písm. b) dňa 24. 04.2014.  

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 24.04.2014 (bod programu č.7) 

Dňa 29.4.2014 bola vyhlásená záväzná časť (na základe Zmien a doplnkov 2012/2013) dodatkom č.4 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č.2  a dodatku č. 3.

Dodatok č. 4 nadobudne účinnosť 1.6.2014.
 

Registračný list
 

Dodatok č. 4 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1,  dodatku č.2 a dodatku č.3:

dodatok4_kVZN1132010_ZaD2012_2013_text_U010614
dodatok4_kVZN1132010_ZaD2012_2013_nalozky2_7_12_U010614
dodatok4_kVZN1132010_UZpoZaD2012_2013_02_KN_10000_U010614
dodatok4_kVZN1132010_UZpoZaD2012_2013_07_REG_10000_U010614
dodatok4_kVZN1132010_UZpoZaD2012_2013_12_VPS_10000_U010614

 

Pre jednoduchšie aplikovanie Územného plánu mesta Hlohovec  v praxi odporúčame využívať úplné znenie prílohy VZN č.113/2010 a výkresy č.2, 7 a 12 v úplnom znení.


Smerná časť:

UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2012_2013_textova_cast_022014
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2012_2013_graficka_cast_022014_1cast
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2012_2013_graficka_cast_022014_2cast
UPNmestaHlohovec_smerna_cast_ZaD2012_2013_graficka_cast_022014_3cast

 

ARCHÍV (z procesu obstarávania, prerokovania a schvaľovania):

 

1. Oznámenie o strategickom dokumente návrh
"Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013“, september 2013

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013“, september 2013
OSD_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013.PDF 


Strategický dokument - návrh  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013“, september  2013


Záväzná časť
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_ZaD2012_2013
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_ZaD2012_2013_nalozky_02_07_12

Úplné znenie výkresov 2., 7. a 12.
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_02_ KN_10000.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_07_REG_10000.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_12_VPS_10000.PDF

 

Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_textova_cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_1cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_2cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_3cast.PDF

 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, vydané Okresným úradom Hlohovec  dňa 12.11.2013

 

2.  Prerokovanie návrhu podľa ustanovení stavebného zákona, v termíne od 14.10.2013 do 12.11.2013 (vrátane)
 

Verejná vyhláška – Prerokovania návrhu Územného plánu mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2012/2013
 

Návrh  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013“, september  2013


Záväzná časť
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_ZaD2012_2013
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_ZaD2012_2013_nalozky_02_07_12

Úplné znenie výkresov 2., 7. a 12.
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_02_ KN_10000.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_07_REG_10000.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_12_VPS_10000.PDF

 

Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_textova_cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_1cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_2cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_3cast.PDF

 

3. Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013“, február 2014   (na základe zmeny stavu návrhu september 2013)

 

Záväzná časť
Návrh dodatku č.4 (komplet)
navrh_dodatok_4_k_VZN113_2010.PDF

Návrh dodatku č.4 v členení:
navrh_dodatok_4_k_VZN113_2010_§25_zmena022014.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_02_ KN_10000.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_07_REG_10000.PDF
navrh_dodatok_4_k_VZN_113_2010_UZpoZaD2012_2013_12_VPS_10000.PDF

 

Smerná časť
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC.PDF

V členení:
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_textova_zmena022014.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_1cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_2cast.PDF
navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2012_2013_SC_graficka_cast_3cast.PDF

 

4. Návrh dodatku č.4 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatkov č.1, č.2 a č.3 na pripomienkovacie konanie v termíne 7.4.2014 až 16.4.2014, vrátane.

PK_dodatok4_VZN113_2010_07042014_16042014.pdf

PK_navrh_dodatok_4_VZN_113_2010_UPN_ZaD2012_2013_komplet.pdf

 

5.  Schválenie „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013“, február 2014 (na základe zmeny stavu návrhu september 2013) a dodatok č. 4 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3,  s účinnosťou od 1.6.2014


Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 24.04.2014 (bod programu č.7)


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9689984

Úvodná stránka