Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

24. Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2017 (obstarávanie - uzn. č. 21 zo dňa 27. 2. 2017

Verejná vyhláška – prerokovanie návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“

Oznámenie o prerokovaní ZD 2017-verejná vyhláška (pdf, 151 kB)

 

3. Prerokovanie návrhu „ Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“

Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017“, jún 2017

01_sirsie.pdf (1.6 MB)

01_sirsie_nalozka.pdf (2.5 MB)

01_sv_legenda.jpg (503.3 kB)

02_komplex.pdf (3.8 MB)

02_komplex_nalozka.pdf (2.5 MB)

02_komplex_legenda.jpg (1.1 MB)

03_krajina.pdf (2.1 MB)

03_krajina_nalozka.pdf (2.4 MB)

03_krajina_legenda.jpg (481.8 kB)

04_doprava.pdf (3.5 MB)

04_doprava_nalozka.pdf (1.4 MB)

04_doprava_legenda.jpg (449.1 kB)

05_voda.pdf (3.4 MB)

05_voda_náložka.pdf (1.2 MB)

05_vh_legenda.jpg (459.9 kB)

06_energie.pdf (3.4 MB)

06_energie_nalozka.pdf (1.2 MB)

06_en_legenda.jpg (465.3 kB)

07_regulativy.pdf (2.3 MB)

07_regulativy_nalozka.pdf (2 MB)

07_reg_legenda.jpg (1.2 MB)

08_okh.pdf (2.2 MB)

08_okh_nalozka.pdf (1.7 MB)

08_okh_legenda.jpg (440 kB)

10_obv.pdf (2.2 MB)

10_obv_nalozka.pdf (1.9 MB)

10_bv_legenda.jpg (343.9 kB)

11_etapa.pdf (2.1 MB)

11_etapa_nalozka.pdf (1.9 MB)

11_etapa_legenda.jpg (320.7 kB)

12_vps.pdf (2.8 MB)

12_vps_nalozka.pdf (2 MB)

12_zoznam_vps_legenda.jpg (1.9 MB)

textová časť - správa.pdf (1.4 MB)
 

 

2. Oznámenie o strategickom dokumente

02 komplex náložka pdf
02 komplex pdf
02_komplex_legenda jpg
oznamenie pdf

 

1. Spracovateľom ZaD 2017 ÚPN mesta Hlohovec je Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Poprad

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Vlasta Cukorová, Ateliér C, Liptovský Hrádok

Zmluvy o dielo č. 169/2017 a 170/2017 zo dňa 4.5.2017 nadobudli účinnosť 6.5.2017

 

Obstarávanie Zmien a doplnkov  2017 ÚPN mesta Hlohovec

Materiál zo zasadnutia MsZ dňa 27.2.2017 (bod programu č. 5)  

5_Navrh_na_obstaranie_Zmien_a_doplnkov_UP_mesta_Hlohovec_ na_zaklade_podnetu_Plastic_Omnium_Auto_Exteriors_s_r_o.pdf (3.3 MB)


Uznesenia z MsZ 27.2.2017.pdf (474 kB)


 

webygroup

3561022

Úvodná stránka