Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2. etapa

PANSKÁ NIVA II

 

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie: Ing. Miroslav Polonec (reg. číslo 301)
Kontakt:  0903 419 636,  polonec@ttonline.sk

Mesto Hlohovec  poskytuje účinnosť pri riešení obstarávania  územnoplánovacie podkladu prostredníctvom referátu územného plánovania a urbanizmu – kontakty tu.


 

Čistopis urbanistickej štúdie “Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2. etapa“ Hlohovec 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ČISTOPIS.pdf
00_TITULKA.pdf
01_ŠIRSIE VZŤAHY ČISTOPIS.pdf
02_SUČASNÝ STAV PARCELY ČISTOPIS.pdf
03_KOMPLEXNÝ ČISTOPIS.pdf
04_DOPRAVA ČISTOPIS.pdf
05_SIETE ČISTOPIS.pdf
06_PRIESTOROVÁ REGULÁCIA ČISTOPIS.pdf
07_ZASTAVOVACÍ REGULATÍV ČISTOPIS.pdf
08_VPS ČISTOPIS.pdf


 

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa", Hlohovec


Materiál  č. 15 z rokovania mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 29.9.2016

materiály k zasadaniu

Výpis uznesenia MsZ  č. 91/2016

 

(verejné prerokovanie v termíne od 6.6.2016 do 6.7.2016, vrátane)

Oznámenie prerokovania návrhu urbanistickej štúdie bytovej výstavby IBV Panská niva II – 2. etapa

  

Návrh urbanistickej štúdie k prerokovaniu

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - textová časť

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 01 širšie vzťahy

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 02 súčasný stav parcely

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 03 komplexný

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 04 doprava

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 05 siete

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 06 priestorova regulácia

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 07 zastavovací regulatív

Návrh urbanistickej štúdie "Bytová výstava IBV Pánska niva II - 2. etapa" - 08 VPS


 

Archív:

 

Zadanie urbanistickej štúdie „Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2. Etapa“,   Hlohovec

Na rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 17.3.2016 je  zaradený materiál č.12. SCHVÁLENIE ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE “BYTOVÁ VÝSTAVBA IBV PANSKÁ NIVA II – 2.ETAPA“, HLOHOVEC.

Materiál obsahuje:

  • Dôvodovú správu
  • Prílohu č. 1 -  Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu zadania urbanistickej  štúdie “Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2.etapa“, Hlohovec, zo dňa 3.3.2016
  • Prílohu č. 2  - Zadanie urbanistickej štúdie “Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2.etapa“, Hlohovec – čistopis zo dňa 10.3.2016 (zadanie upravené na základe vyhodnotenia verejného prerokovania,  na základe stanoviska komisie zo dňa 2.3.2016)

Podklady MsZ 17.3.2016.

  

Návrh zadanie urbanistickej štúdie „Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2. Etapa“, Hlohovec

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu zadania územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie  „Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2. Etapa“,  v termíne od 19.1.2016 do 17.2.2016 (vrátane)

VV_zadanie_Panska_niva_II_2etapa_19012016_17022016.pdf

 

Návrh zadanie územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „„Bytová výstavba IBV Panská niva II – 2. Etapa“ - návrh na prerokovanie v termíne od 19.1.2016 do 17.2.2016 (vrátane):

navrhZADANIE_US_PANSKA_ NIVA_II_2etapa_Hlohovec.pdf


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722637

Úvodná stránka