Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Občianska vybavenosť - Plochy pre agroturizmus, Šumperky I

Šumperky I

Urbanistická štúdia sa rieši na základe  bodu č.6 písm. a) uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.113 zo dňa 5.11.2015.

 

Podklady MsZ 5.11.2015 ( materiál č.6uznesenie č.113 )

 

Bytová výstavba Šumperky I.


Návrh urbanistickej štúdie „Plochy pre agroturizmus Šumperky I“ Hlohovec

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacieho podkladu - UŠ „Plochy pre agroturizmus Šumperky I“

v termíne od 3.11.2016 do 4.12.2016 (vrátane)

 

Návrh urbanistickej štúdie „Plochy pre agroturizmus Šumperky I“ Hlohovec – k prerokovaniu v termíne od 3.11.2016 do 4.12.2016 (vrátane)

Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - titulka
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 1
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 2
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 3
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 3 s poznámkami
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 4
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 5
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 6
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 7
Urbanistická štúdia plochy pre agroturizmus Šumperky I - výkres 8
 

Zadanie urbanistickej štúdie „Občianska vybavenosť Šumperky I“ Hlohovec

Čistopis Zadania urbanistickej štúdie „Plochy pre agroturizmus Šumperky I“ Hlohovec

 

Zadanie urbanistickej štúdie“ Občianska vybavenosť Šumperky I“ Hlohovec 

Materiál  č. 14 z rokovania mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 29.9.2016

materiály k zasadaniu

Výpis uznesenia MsZ  č. 90/2016

 

Návrh zadanie urbanistickej štúdie „Občianska vybavenosť Šumperky I“, Hlohovec

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie: Ing. Miroslav Polonec (reg. číslo 301)
Kontakt:  0903 419 636,  polonec@ttonline.sk

Mesto Hlohovec  poskytuje účinnosť pri riešení obstarávania  územnoplánovacie podkladu prostredníctvom referátu územného plánovania a urbanizmu – kontakty tu.

 

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu zadania územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie  „Občianska vybavenosť Šumperky I“, Hlohovec, v termíne od 24.3.2016 do 22.4.2016 (vrátane)

VV_VPZadanie_US_OV_SumperkyI_24032016_22042016.PDF

 

Návrh zadanie územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Občianska vybavenosť Šumperky I “, Hlohovec návrh na prerokovanie v termíne od 24.3.2016 do 22.4.2016 (vrátane)

navrhZadanie_US_OV_SumperkyI_24032016_22042016. PDF


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719731

Úvodná stránka