Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Archív kalendára primátora - rok 2018

 

Január 2018

01. 01. - 07. 01.

08. 01. - 14. 01.

15. 01. - 21. 01.

22. 01. - 28. 01.

Február 2018

29. 01. - 04. 02.

05. 02. - 11. 02. 12. 02. - 18. 02. 19.02. - 25. 02.

Marec 2018

05. 03. - 11. 03.

12. 03. - 18. 03.

19. 03. - 25. 03.

26. 03. - 01. 04.

Apríl 2018

02. 04. - 08. 04. 09. 04. - 15. 04. 16. 04. - 22. 04. 23. 04. - 29. 04.

Máj 2018

30. 04. - 06. 05. 07. 05. - 13. 05. 14. 05. - 20. 05. 21. 05. - 27. 05.

Jún 2018

28. 05 - 03. 06. 04. 06. - 10. 06. 11. 06. - 17. 06. 18. 06. - 24. 06. 25. 06. - 01. 07.

Júl 2018

02. 07. - 08. 07. 09. 07. - 15. 07. 16. 07. - 22. 07. 23. 07. - 29. 07.

August 2018

30. 07. - 05. 08.

06. 08. - 12. 08.

13. 08. - 19. 08.

20. 08. - 26. 08.

27. 08. - 02. 09.

 

01. 01. - 07. 01.

dovolenka

späť>>

08. 01. - 14. 01.

Pondelok 8. 1. 2018
Pravidelná porada – prednostka a vedúci odborov MsÚ
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Administratívna činnosť
Pravidelná porada – Odbor stratégie
Novoročné stretnutie so zamestnancami MsÚ
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Utorok 9. 1. 2018
Pracovná cesta Trnava – rokovanie s predsedom TT SK – doprava, rozvoj regiónu
Pravidelná porada – plánované investície roka 2018
Pravidelná porada –  prednostka MsÚ

Streda 10. 1. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovná cesta Bratislava – novoročný obed s prezidentom SR – predstavitelia ZMOS
Prezentácia iluminácie Zámku Hlohovec
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 11. 1. 2018
Vyhodnotenie prezentácie iluminácie Zámku Hlohovec
Nakrúcanie RTVS – sociálny taxík
Pravidelná porada – riaditeľ Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Diskusie - Gymnázium Ivana Kupca
Pracovná porada – interiér Zámok Hlohovec

Piatok 12. 1. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pravidelná porada – konateľ Bytové hospodárstvo Hlohovec

späť>>

15. 01. - 21. 01.

Pondelok 15. 1. 2018
Pravidelná porada – prednostka a vedúci odborov MsÚ
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Utorok 16. 1. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pravidelná porada – Odbor výstavby – zadania – kultúrna infraštruktúra

Streda 17. 1. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovné stretnutie – ARRIVA
Pracovné stretnutie – právne služby mesta
Pracovná porada - INTERREG
Pracovné stretnutie - Cech vinárov
Novoročné stretnutie primátora s podnikateľmi a vinármi

Štvrtok 18. 1. 2018
Pracovná porada - iluminácia Zámku Hlohovec
Pravidelná porada - konateľ Hlohovskej televízie
Výberové konanie – vedúci Odboru ekonomického
Pravidelná porada – prednostka MsÚ
Novoročné stretnutie primátora s podnikateľmi a vinármi

Piatok 18. 1. 2018
Pracovná cesta Bratislava

späť>>

22. 01. - 28. 01.

Pondelok 22. 1. 2018
Pravidelná porada – Pracovné stretnutie predsedu TTSK s primátormi a starostami okresu Hlohovec
Administratívna činnosť
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Utorok 23. 1. 2018
Pravidelná porada – konateľ Bytové hospodárstvo Hlohovec
Pracovná cesta Trnava – rokovanie na Krajskom pamiatkovom úrade
Kontrolná prehliadka staveniska zámku - riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Streda 24. 1. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pravidelná porada – konateľ Hlohovská televízia
Pravidelná porada – investície – park na ul. R. Dilonga
Kolaudácia detského ihriska na ul. Svätopeterská
Pracovné stretnutie – nová identita mesta – Cukru Production
Pracovné stretnutie – riaditeľ ZŠ sv. Jozefa
Pracovné stretnutie k téme verejného klziska
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 25. 1. 2018
Pravidelná porada – riaditeľ Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Privítanie prvého Hlohovčana na pôde mestského úradu
Administratívna činnosť
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Piatok 26. 1. 2018
Prezentácia analýzy OZ Utopia – participatívne plánovanie
Pracovné stretnutie – riešenie dopravy – cesta II/513

späť>>


29. 01. - 04. 02.

Pondelok 29. 1. 2018
Administratívna činnosť
Pravidelná porada – prednostka MsÚ
Denné centrum Bereksek – zvonuotvorenie klubu seniorov v Šulekove
Pravidelná porada –  prednostka MsÚ

Utorok 30. 1. 2018
Pravidelná porada – Odbor stratégie
Pravidelná porada –  prednostka MsÚ
Pravidelná porada –  zeleň v meste - mapovanie stromov
Pravidelná porada – konateľ Bytové hospodárstvo Hlohovec
Pracovné stretnutie – nová identita mesta – Cukru Production

Streda 31. 1. 2018
Vymenovanie novej riaditeľky MŠ Kalinčiakova
Projekt Ideálne mesto - vyhodnotenie
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi
Dodatočné ocenenie darcu krvi za rok 2017– p. Dlábik

Štvrtok 1. 2. 2018
Pracovná cesta Bratislava – Smart city konferencia

Piatok 2. 2. 2018
Pracovné stretnutie - Wood & Company, a.s.
Pravidelná porada – konateľ Mestská zeleň Hlohovec
Pravidelná porada – riaditeľ Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Administratívna činnosť


späť>>

05. 02. - 11. 02.

Pondelok 5. 2. 2018
Pravidelná porada – prednostka a vedúci odborov MsÚ
Administratívna činnosť 
Pracovná cesta Trnava – stretnutie s primátorom mesta Trnava                                                          Pravidelná porada – Odbor stratégie                                                                                                    Pravidelná porada – konateľ Vodárenské a technické služby

Utorok 6. 2. 2018                                                                                                                          Administratívna činnosť                                                                                                                            Via Bona – zasadnutie poroty
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Streda 7. 2. 2018
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl                                                                                                    Administratívna činnosť                                                                                                                      Pracovné stretnutie – riaditeľka základnej školy v Šulekove
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 8. 2. 2018                                                                                                                          Pracovná cesta Banská Bystrica – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti                                    Administratívna činnosť                                                                                                                          Verejná diskusia s Kálmánom Petőczom (organizuje Gymnázium Ivana Kupca)  

Piatok 9. 2. 2018                                                                                                                      Pravidelná porada – prednostka MsÚ                                                                                            Administratívna činnosť                                                                                                              Pracovné stretnutie – Datacity         
                                                                                             

12. 02. - 18. 02.

Pondelok 12. 2. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Rokovanie mestskej rady
Pravidelná porada – Odbor stratégie
Pracovné stretnutie – audit Nemocnice s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Utorok 13. 2. 2018
Kontrolný deň – rekonštrukcia budúcich priestorov Kultúrneho a informačného centra
Pracovná porada – projekty
Administratívna činnosť

Streda 14. 2. 2018
Pracovný program primátora pre chorobu zrušený

Štvrtok 15. 2. 2018
Pracovný program primátora pre chorobu zrušený

Piatok 16. 2. 2018
Pracovný program primátora pre chorobu zrušený

späť>>

 

19.02. - 25. 02.

Pondelok 19. 2. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovné porady – MsÚ
Administratívna činnosť

Utorok 20. 2. 2018
Kontrolný deň – rekonštrukcia budúcich priestorov Kultúrneho a informačného centra
Pracovná cesta Trnava – Okresný úrad – územný plán
Pracovná cesta Bratislava – MZ SR - Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Streda 21. 2. 2018
Pracovné stretnutie – FC Slovan Hlohovec
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovná porada – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Právne záležitosti mesta
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 22. 2. 2018
Pracovná cesta Bratislava - Národný konvent o EÚ na Bratislavskom hrade.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

Piatok 23. 2. 2018
Pracovné porady – MsÚ
Administratívna činnosť

 

26. 02. - 04. 03.

Pondelok 26. 2. 2018
Pracovné stretnutie - Plastic Omnium
Pravidelná porada – náčelník Mestskej polície Hlohovec
Pravidelná porada – Odbor stratégie
Pracovné stretnutie – VaTS a MČOV
Pracovné stretnutie – nová identita mesta – Cukru Production
Administratívna činnosť
Zasadnutie Mestskej školskej rady

Utorok 27. 2. 2018
Kontrolný deň – rekonštrukcia budúcich priestorov Kultúrneho a informačného centra
Pracovné stretnutie – OSVO Comp
Pracovné stretnutie – Participatívny rozpočet – OZ Utopia
Pracovné stretnutie – Ernst & Young – projekt investičnej platformy pre inteligentné mestá
Pracovné stretnutie - spoločnosti Essity - plánované zmeny vo výrobnom závode v Hlohovci
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Streda 28. 2. 2018
Pracovná cesta Viedeň – účasť na konferencii Urban future global conference

Štvrtok 1. 3. 2018
Pracovná cesta Viedeň – účasť na konferencii Urban future global conference

Piatok 2. 3. 2018
Pracovná cesta Viedeň – účasť na konferencii Urban future global conference

 

05. 03. - 11. 03.

Pondelok 5. 3. 2018
Pravidelná porada – prednostka MsÚ
Administratívna činnosť
Pracovné stretnutie - Bazenprojekt - plánovaná výstavba mestskej plavárne
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta

Utorok 6. 3. 2018
Kontrolný deň – rekonštrukcia budúcich priestorov Kultúrneho a informačného centra
Pracovné stretnutie - Akatech
Pracovné stretnutie - Eurovia
Pravidelná porada – plánované investície roka 2018
Pravidelná porada –  konateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o.

Streda 7. 3. 2018
Bratislava – pracovné stretnutie na tému Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva - účasť na tlačovej besede spoločnosti Philips
Denné centrum Ruža - MDŽ
Vernisáž výstavy vo Vlastivednom múzeu

Štvrtok 8. 3. 2018
Pripomenutie si sviatku MDŽ na mestskom úrade
Pravidelná porada – prednostka MsÚ
Pravidelné porady MsÚ
Administratívna činnosť

Piatok 9. 3. 2018
Kontrolný deň - rekonštrukcia centrálnej zóny v Šulekove
Pravidelná porada – prednostka MsÚ
Pravidelné porady MsÚ
Administratívna činnosť
Otvorenie programu k sviatku MDŽ v kine Úsmev

späť>>

 

12. 03. - 18. 03.

Pondelok 12. 3. 2018
Účasť na konferencii - European investment - Inovatívne financovanie pre smart cities na Slovensku (Bratislava)

Utorok 13. 3. 2018
Pravidelná porada – Odbor životného prostredia a Mestská zeleň Hlohovec
Pracovné stretnutie – zástupcovia spoločnosti AKAtech
Pracovné stretnutie – zástupcovia spoločnosti ARRIVA – prerokovanie územného plánu
Pravidelná porada – riaditeľ Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Pravidelná porada –  prednostka MsÚ
Účasť na diskusii Ako ďalej, Slovensko? – diskutujú: M. Kollár, J. Viskupič, M. Truban

Streda 14. 3. 2018
Účasť na konferencii - Strategické posilňovanie regiónov, miest a komunít v zdravotnej a sociálnej starostlivosti - účasť expertov zo SR a Veľkej Británie (Kežmarok)

Štvrtok 15. 3. 2018
Prerokovanie územného plánu – so zameraním sa na skládku odpadov
Pravidelná porada –  prednostka MsÚ
Administratívna činnosť

Piatok 16. 3. 2018
Pracovná cesta Bratislava - Klub smart cities, Európsky dom
Pravidelná porada – konateľ Hlohovská televízia, s.r.o.
Administratívna činnosť
späť>>

 

19. 03. - 25. 03.

Pondelok 19. 3. 2018
Administratívna činnosť 
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovná porada – investície – park na ulici R. Dilonga
Pracovné stretnutie – detská pohotovosť
Pracovná cesta Sereď – mestský úrad
Pracovná porada – Program rozvoja mesta

Utorok 20. 3. 2018
Pracovná porada – plán opráv miestnych komunikácií
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovná porada – Datacity
Pracovná porada – cyklostratégia
Pracovná porada – náčelník MsP – nový informačný systém
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Streda 21. 3. 2018
Administratívna činnosť 
Návšteva – Zariadenie pre seniorov Harmonia – posedenie pri čaji
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 22. 3. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Administratívna činnosť 
Pravidelná porada – prednostka MsÚ

Piatok 23. 3. 2018
Kontrolný deň – rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo
Administratívna činnosť 

späť>>

 

26. 03. - 01. 04.

 

späť>>

 


02. 04. - 08. 04.

späť>>

 

09. 04. - 15. 04.

Pondelok 9. 4. 2018
Pravidelná porada – náčelník Mestskej polície
Porada riaditeľov škôl
Pracovné stretnutie – rekonštrukcia Zámku Hlohovec – reštaurátor
Pracovné stretnutie – nová identita mesta – Cukru Production
Administratívna činnosť

Utorok 10. 4. 2018
Pravidelná porada – Odbor životného prostredia a Mestská zeleň Hlohovec
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Kontrolný deň – rekonštrukcia budúcich priestorov Kultúrneho a informačného centra
Odovzdanie Ceny primátora p. učiteľke Spálovej – Deň učiteľov
Pracovné stretnutie – rekonštrukcia amfiteátru v Zámockej záhrade
Pravidelná porada –  prednostka MsÚ
Pracovné stretnutie – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Streda 11. 4. 2018
Pracovná cesta Banská Bystrica – stretnutie so županom BBSK
Pracovná cesta Banská Bystrica – štúdio RTVS – nakrúcanie relácie Ahoj Slovensko! na tému vizuálny smog

Štvrtok 12. 4. 2018
Pracovná porada – Odbor majetku mesta – lokalita Chríby
Redakčná rada mestských novín Život v Hlohovci
Administratívna činnosť

Piatok 13. 4. 2018
Administratívna činnosť

späť>>

 

16. 04. - 22. 04.

Pondelok 16. 4. 2018
Rokovanie Mestskej rady
Pracovné stretnutie – prebiehajúce investície

Utorok 17. 4. 2018
Pravidelná porada – Odbor životného prostredia a Mestská zeleň Hlohovec
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovné stretnutie – COOP Jednota
Pracovná porada – MsÚ a MKC Hlohovec – Kultúrne a informačné centrum
Pracovná cesta – úrad TTSK - doprava

Streda 18. 4. 2018
Priateľská návšteva – riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika
Pracovná cesta – Trnava – Župná olympiáda
Pracovný výjazd s terénnymi sociálnymi pracovníčkami - Bernolákova
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 19. 4. 2018
Otvorenie prehliadky detskej tvorivosti Zlatý kľúčik
Pracovné stretnutie – MsÚ – TTSK – doprava, koordinácia krokov
Kontrolný deň – atletická dráha
Pracovné stretnutie – výtvarníčka R. Hrabovská

Piatok 20. 4. 2018
Pracovné stretnutie – A. Kuruc/Sašetky – MS v mažoretkovom športe
Pracovné stretnutie – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Pracovné stretnutie – TTSK – cestovný ruch
Pracovné stretnutie – propagácia a marketing mesta
Otvorenie trojdňovej konferencie Samospráva pre ľudí
Účasť na diskusii v rámci konferencie Samospráva pre ľudí

Sobota 21. 4. 2018
Konferencia a workshopy Samospráva pre ľudí

späť>>

 

23. 04. - 29. 04.

Pondelok 23. 4. 2018
Porada vedúcich odborov MsÚ
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovné stretnutie – prebiehajúce investície – Zámok Hlohovec
Pracovné stretnutie – prebiehajúce investície – Dom kultúry
Pracovné stretnutie – nová identita mesta – Cukru Production

Utorok 24. 4. 2018
Príprava na rokovanie MsZ
Tlačová beseda - aktuálne témy
Rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

Streda 25. 4. 2018
dovolenka

Štvrtok 26. 4. 2018
dovolenka

Piatok 27. 4. 2018
dovolenka


30. 04. - 06. 05.

dovolenka

späť>>

 

07. 05. - 13. 05.

dovolenka

späť>>

 

14. 05. - 20. 05.

Pondelok 14. 5. 2018
Pravidelná porada – náčelník Mestskej polície
Pravidelná porada – vedúci odborov MsÚ
Pracovná porada – investície mesta v II. polroku 2018
Pracovná porada – prezentácia projektu Vyhliadka Šianec
Pracovná porada – projekt – sociálne služby
Deň matiek v Klube kresťanských seniorov

Utorok 15. 5. 2018
Obhliadka v teréne – mestské kúpalisko – výstavba športovísk
Pracovná porada – Informačné centrum – interiér
Pravidelná porada – riaditeľ MKC Hlohovec
Rada ZMO
Pracovný výjazd s terénnymi sociálnymi pracovníčkami - Bernolákova
Prezentácia Komunitného plánu sociálnych služieb
Pracovná porada – prednostka MsÚ

Streda 16. 5. 2018
Pracovné stretnutie – ZŠ M. R. Štefánika
Pracovné stretnutie – benefičný koncert Esther
Pracovné stretnutie – ekoškôlka
Pracovné stretnutie – Plastic Omnium
Pracovná porada – mapa investícií
Udelenie Ceny primátora pani M. Balagovej – za celoživotnú prácu a mimoriadny prínos v oblasti kultúrno-spoločenského života v meste
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 17. 5. 2018
Pracovná porada - Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Pracovné stretnutie – OZ Sašetky
Pracovné stretnutie – správa a údržba cintorínov
Pracovné stretnutie – nová identita mesta – Cukru Production
Pracovné stretnutie – architekti – pešia zóna
Pracovné stretnutie – rekonštrukcia Zámok Hlohovec

Piatok 18. 5. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Hasičská súťaž – ZŠ Vilka Šuleka – Zámocká záhrada
Pracovné stretnutie – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Administratívna činnosť
Májový kolkový turnaj – pozvanie Výboru odborovej organizácie pri MsÚ

späť>>

 

21.05. - 27. 05.

Pondelok 21. 5. 2018
Administratívna činnosť
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pravidelná porada – MsP Hlohovec a OO PZ Hlohovec
Pracovná cesta – Trnava – TTSK
Výročná schôdza - Výbor odborovej organizácie pri MsÚ

Utorok 22. 5. 2018
Pracovné stretnutie – Fara Šulekovo – iluminácia kostola
Udelenie Ceny primátora S. Hankoščákovi (MsP) – úspešná reprezentácia mesta v športe
Podpis úverovej zmluvy
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta
Pracovná porada – prednostka MsÚ

Streda 23. 5. 2018
Otvorenie Olympiády vo viacboji všestrannosti materských škôl okresu Hlohovec
Pracovné stretnutie – firma SOAR
Administratívna činnosť
Pracovná cesta Bratislava

Štvrtok 24. 5. 2018
Pracovné stretnutie – Plastic Omnium
Administratívna činnosť
Pracovná porada – prednostka MsÚ

Piatok 25. 5. 2018
Pracovná cesta – De Panne / Belgicko – kladenie vencov pri pamätníku v Adinkerke
 

28. 05 - 03. 06.

Pondelok 28. 5. 2018
Pracovné stretnutie – Zámocký jazdecký klub
Pracovná porada – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
Redakčná porada – Život v Hlohovci

Utorok 29. 5. 2018
Pravidelná porada – riaditeľ MKC Hlohovec
Odovzdávanie staveniska Zámok Hlohovec – fasády a nádvorie
Kontrolný deň – rekonštrukcia amfiteáter
Obhliadka v teréne – mestské kúpalisko – výstavba športovísk
Pracovná porada – architekti – vyhliadka Šianec
Pracovná porada -  cyklotrasy
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta
Pracovné stretnutie – zástupcovia spoločnosti Saneca Pharmaceutical
Pracovná porada – prednostka MsÚ

Streda 30. 5. 2018
ZsP Harmonia – Športové hry seniorov
Pracovná porada – interiér Zámok Hlohovec
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 31. 5. 2018
Pracovné stretnutie – revitalizácia areálu ZŠ A. Felcána – prístavba MŠ, výstavba detského ihriska
Valné zhromaždenie – Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta
Prijatie – futbalisti - mládež – FC Slovan Hlohovec

Piatok 1. 6. 2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Hlohovské hry mládeže - vyhodnotenie

Sobota 2. 6. 2018
Cesta rozprávkovým lesom – Zámocká záhrada

Nedeľa 3. 6. 2018
Deň koní Madunice – Zámocký jazdecký klub

späť>>

 

04. 06. - 10. 06.

Pondelok 4. 6. 2018
Poskytovanie súčinnosti pri policajnej kontrole - skládka Vlčie Hory
Pracovná porada – interiér Zámok Hlohovec

Utorok 5. 6. 2018
Pracovné stretnutie – riaditeľka ZsP Humanus
Pracovná cesta – Bratislava – rokovanie na MO SR

Streda 6. 6. 2018
CVČ Dúha – vyhodnotenie predmetových olympiád
Pracovná cesta – Šaľa – konferencia o obnovení hokejovej infraštruktúry
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 7. 6. 2018
Pravidelná porada – riaditeľ MKC Hlohovec
Valné zhromaždenie – MČOV, s.r.o.
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta
Administratívna činnosť
Slávnostné podujatie – 40. výročie ZŠ Koperníkova

Piatok 8. 6. 2018
Dobrovoľnícka aktivita – Naše mesto
Pracovná cesta – zasadnutie Únie miest Slovenska

späť>>
 

11. 06. - 15. 06.

Pondelok 11. 6. 2018
Administratívna činnosť
Pracovná porada – prednostka MsÚ
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta

Utorok 12. 6. 2018
Pravidelná porada – vedúci odborov MsÚ
Pracovná porada – prednostka MsÚ
Pracovná porada – zadanie pre nový web mesta
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie maturitné tablo a ocenenie víťazov
Nakrúcanie diskusnej relácie Medzi nami v Hlohovskej televízii

Streda 13. 6. 2018
Privítanie riaditeľov škôl na pravidelnej porade
Pracovná cesta Bratislava – Ministerstvo kultúry SR
Valné zhromaždenie – Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Pracovná porada – interiér Zámok Hlohovec

Štvrtok 14. 6. 2018
Zahraničná pracovná cesta – Praha - Konferencia re.site

Piatok 15. 6. 2018
Zahraničná pracovná cesta – Praha - Konferencia re.site

Nedeľa 17. 6. 2018
Denné centrum Peter – nové voľby samosprávy

späť>>


18. 06. - 24. 06.

Pondelok 18. 6. 2018
Rokovanie Krízového štábu Okresného úradu Hlohovec – Vlčie hory
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Valné zhromaždenie Hlohovská televízia, s.r.o.

Utorok 19. 6. 2018
Rokovanie Mestskej rady
Pracovná cesta Bratislava – Sygic Smart City

Streda 20. 6. 2018
Pracovná porada – Mestské kultúrne centrum
Pracovné stretnutie – Plastic Omnium
Valné zhromaždenie FCC, s.r.o.
Pracovné stretnutie vlastníkov pozemkov pod skládkou Vlčie hory
Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 21. 6. 2018
Vyhodnotenie súťaže – najkrajšie tablo materských škôl
Administratívna činnosť
Dozorná rada VaTS, s.r.o.
Pracovná porada – prednostka MsÚ

Piatok 22. 6. 2018
Bezpečné mesto - podujatie pre školy organizované Práporom logistiky Hlohovec v kasárňach
Pracovné stretnutie – skládka Vlčie hory
Denné centrum Ruža – Deň otcov

Sobota 23. 6. 2018
Stredoveké dni - otvorenie

späť>>

 

25. 06. - 01. 07.

Pondelok 25. 6. 2018
Pracovné stretnutie – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Administratívna činnosť
Pracovná porada – prednostka MsÚ
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Rokovanie Mestskej školskej rady

Utorok 26. 6. 2018
Odovzdanie staveniska – vstup do Zámockej záhrady – dolná brána
Slávnostné otvorenie novej atletickej dráhy
Pracovná porada – Mestské kultúrne centrum
Pracovné stretnutie – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Pracovná porada – prednostka MsÚ

Streda 27. 6. 2018
Pracovné stretnutie – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Pracovné stretnutie – Pro Monumenta vo veci Zámok Hlohovec
Pracovná porada – konateľ Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 28. 6. 2018
Pracovné stretnutie – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Príprava na rokovanie mestského zastupiteľsva
Rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

Piatok 29. 6. 2018
Pracovná porada - ISO
Administratívna činnosť
 

späť>>

 

02. 07. - 08. 07.

Pondelok 2. 7.2018
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Administratívna činnosť
Pracovná porada – situácia v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o.
Pracovné stretnutie – projekt mestskej plavárne
Administratívna činnosť

Utorok 3. 7.2018
Prijatie poslankyne NR SR Silvie Shahzad – téma: opatrenia mesto smerom k debarierizácii
Pracovné stretnutie – konateľ Nemocnica s poliklinikou, s.r.o.
Pracovná porada – riaditeľ Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Administratívna činnosť

Streda 4. 7.2018
Stretnutie s účastníkmi Detskej univerzity UCM Trnava v Zámockej záhrade
Pracovná cesta Bratislava – stretnutie s poslancami NR SR
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi
Administratívna činnosť

Štvrtok 5. 7.2018
Štátny sviatok

Piatok 6. 7.2018
Riešenie aktuálnej situácie - škody v meste po prívalovom daždi a silnom vetre
Administratívna činnosť
Právne záležitosti mesta
Sobáš
Premiéra inscenácie divadla FLOČ

späť>>

 

09. 07. - 15. 07.

Pondelok 9. 7.2018
Mediálny výstup pre RTVS
Pravidelná porada – monitoring médií a komunikácia mesta
Pracovná porada – aplikácia Datacity
Pracovné stretnutie – propagácia a komunikácia mesta
Administratívna činnosť

Utorok 10. 7.2018
Pracovná porada – zeleň
Pracovná  cesta Bratislava – ŽSR
Pracovné stretnutie - štúdia Domu Kultúry
Administratívna činnosť

Streda 11. 7.2018
dovolenka

Štvrtok 12. 7.2018
dovolenka

Piatok 13. 7.2018
dovolenka

späť>>

 

16. 07. - 22. 07.

Pondelok 16. 7. 2018
Administratívna činnosť
Pracovná porada – prednostka MsÚ
Pracovná porada – nová vizuálna identita mesta
Pracovná porada k téme Nemocnica s poliklinikou, s.r.o.
Administratívna činnosť

Utorok 17. 7. 2018
Pracovná porada – prebiehajúce investície
Pracovná porada – nová vizuálna identita mesta
Administratívna činnosť
Pracovná porada – sociálne veci – pripravované aktivity
Pracovná porada – participatívny rozpočet - projekty

Streda 18. 7. 2018
Pracovná cesta Trnava – TTSK – zdravotníctvo
Administratívna činnosť
Pracovné stretnutie – OZ Naše detičky
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 19. 7. 2018
dovolenka

Piatok 20. 7. 2018
Pracovné stretnutie – rekonštrukcia amfiteátra – MKC a BHHC
Pracovné stretnutie – iluminácia zámku – O.S.V.O. Comp
Administratívna činnosť
späť>>

 

23. 07. - 27. 07.

späť>>

 

30. 07. - 03. 08.

späť>>

 

06. 08. - 12. 08.

Pondelok 6. 8. 2018
Administratívna činnosť
Pracovná porada – nová vizuálna identita mesta
Pracovná porada – Vodárenská spoločnosť Hlohovec

Utorok 7. 8. 2018
Pracovná porada – nová vizuálna identita mesta
Administratívna činnosť
Pracovná porada – spoločnosť Mestská zeleň Hlohovec                                                            Kontrolný deň – prebiehajúce práce na amfiteátri

Streda 8. 8. 2018
Administratívna činnosť
Pracovné stretnutie – Plastic Omnium                                                                                                Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 9. 8. 2018
Mestská rada                                                                                                                                  Mestské zastupiteľstvo                                                                                                            Administratívna činnosť

Piatok 10. 8. 2018
Kontrola - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky                                                              Administratívna činnosť

späť>>

 

13. 08. - 19. 08.

Pondelok 13. 8. 2018
dovolenka

Utorok 14. 8. 2018
Pracovná porada s konateľom spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec
Administratívna činnosť
Pracovná porada s prednostkou MsÚ                                                                                                  Kontrolný deň – prebiehajúce práce na amfiteátri

Streda 15. 8. 2018
Administratívna činnosť
Popoludnie s primátorom – stretnutia s občanmi

Štvrtok 16. 8. 2018
Administratívna činnosť                                                                                                                  Pracovná porada s prednostkou MsÚ   

Piatok 17. 8. 2018                                                                                                                         Administratívna činnosť

späť>>

 

 

September 2018

03. 09. - 09. 09.

10. 09. - 16. 09.

17. 09. - 23. 09.

24. 09. - 30. 09.

 

 

Október 2018

01. 10. - 07. 10.

08. 10. - 14. 10.

15. 10. - 21. 10.

22. 10. - 28. 10.

 

 

November 2018

29. 10. - 04. 11.

05. 11. - 11. 11.

12. 11. - 18. 11.

19. 11. - 25. 11.

 

 

December 2018

26. 11. - 02. 12.

03. 12. - 09. 12.

10. 12. - 16. 12.

17. 12. - 23. 12. 24. 12. - 30. 12.

 


9716909

Úvodná stránka