Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2010

Názov projektu: Empírové divadlo - reštaurovanie
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: november 2009 (pre rok 2010)
Celkový rozpočet:       59 810,- €
Spolufinancovanie:     17 943,- €
Požadovaná dotácia:  41 867,- €
Získaná dotácia:       10 000,- €
Zhrnutie projektu: Reštaurovanie objektu – exteriéru národnej kultúrnej pamiatky.

          


 

Názov projektu: Zariadenie pre seniorov Harmónia Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov programu: Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2010
Celkový rozpočet:       5 000,- €
Spolufinancovanie:        250,- €
Požadovaná dotácia:  4 750,- €
Získaná dotácia:        4 500,- €
Zhrnutie projektu: nákup polohovacích a zdvíhacích lôžok s príslušenstvom.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

 

     Zariadenie pre seniorov Hlohovec


 

Názov projektu: VIA HLOHOVIENSIS
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Regionálny operačný program
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2010
Celkový rozpočet:       234 492,- €
Spolufinancovanie:        11 725,- €
Požadovaná dotácia:   222 767,- €
Získaná dotácia:        222 767,- €
Zhrnutie projektu: Zatraktívnenie a propagácia produktov a služieb cestovného ruchu v regióne Hlohovecka.

   logo EÚ   logo ROP   logo MVRR SR
 


 

Názov projektu: Deti a mládež rodičom – II. ročník
Poskytovateľ grantu:
TTSK
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2010
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2010
Celkový rozpočet:        2 430,- €
Spolufinancovanie:         450,- €
Požadovaná dotácia:   1 980,- €
Zhrnutie projektu: V priestoroch Mestského kultúrneho centra sa uskutočnia podujatia,
ktoré pripravia deti a mládež svojim rodičom. Deti zmysluplne vyplnia svoj voľný čas
a prispejú tak ku kultúrnemu vyžitiu svojich blízkych.
Projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy.


 

Názov projektu: Jeseň života seniorov
Poskytovateľ grantu:
TTSK
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2010
Celkový rozpočet:       1 736,5 €
Požadovaná dotácia:  1 736,5 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je zvýšiť fyzickú aktivitu seniorov, kultúrno-spoločenskú úroveň a tým prispieť k celkovému dobrému zdravotnému stavu a zvýšiť ich životnú úroveň.
Projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy


 

Názov projektu: Dajme šancu seniorom
Poskytovateľ grantu: TTSK
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2010
Celkový rozpočet:       1 548,- €
Požadovaná dotácia:  1 548,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je udržovať fyzickú aktivitu seniorov s cieľom prispieť k ich dobrému zdravotnému stavu a zvýšeniu ich životnej úrovne.
Projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy.


 

Názov projektu: FOTOART 2010 - II. ročník
Poskytovateľ grantu:
TTSK
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2010
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2010
Celkový rozpočet:       2 550,- €
Spolufinancovanie:        470,- €
Požadovaná dotácia:  2 080,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na podporu rozvoja kultúrnych aktivít a tvorivosti regionálnych fotografov.
Projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy.


 

Názov projektu: Promenádne koncerty
Poskytovateľ grantu: TTSK
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2010
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2010
Celkový rozpočet:       4 960,- €
Spolufinancovanie:        350,- €
Požadovaná dotácia:  4 610,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Hlohovec.
Projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy.

     Promenádne koncerty


 

Názov projektu: Svet patrí mladým
Poskytovateľ grantu: TTSK
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2010
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2010
Celkový rozpočet:         2 170,- €
Požadovaná dotácia:    1 770,- €
Spolufinancovanie:          400,- €
Zhrnutie projektu: V priestoroch MsKC v Hlohovci pripravia mladé amatérske hudobné skupiny a speváci z Hlohovca svojim divákom tri nové podujatia.
Projekt nebol podporený z dôvodu zrušenia výzvy.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721184

Úvodná stránka