Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)


Mesto Hlohovec v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) a Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií


stanovuje


nasledovné úhrady za sprístupnené informácie:

  • internet (WEB stránka)..........................................................             bezodplatne
  • rozmnožovanie 1 ks ČB stránky formátu A 4 jednostranné......   0,07 €
  • A 4 obojstranné...................................................................                  0,13 €
  • A 3 jednostranné..................................................................                 0,14 €
  • A 3 obojstranné....................................................................                 0,20 €
  • na diskete .........................................................................                     0,33 €
  • na CD nosiči ......................................................................                   0,33 €
  • obstaranie obalu (obálky) podľa jeho predajnej ceny (obálka cca 0,03-0,12 €).


Poštovné a telekomunikačné poplatky sa budú riadiť príslušnými platnými cenníkmi.


Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených vynaložených nákladov.


Žiadateľ môže uhradiť náklady sprístupnené informácie takto:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet MsÚ v banke,
c) v hotovosti do pokladne MsÚ.


Mestský úrad môže zaplatenie úhrady odpustiť.


 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722671

Úvodná stránka