Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2007

Názov projektu: Michalský jarmok
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno – osvetová činnosť
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2007
Celkový rozpočet:     10 320,- €
Spolufinancovanie:     1 032,- €
Požadovaná dotácia:  9 288,- €
Zhrnutie projektu: Tradičný Michalský jarmok – podpora prezentácie tradičnej kultúry, ľudovo – umeleckých remesiel, hudby a tanca.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Empírové divadlo
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2007
Celkový rozpočet:     106 667,- €
Spolufinancovanie:     21 333,- €
Požadovaná dotácia:  85 334,- €
Získaná dotácia:       16 597,- €
Zhrnutie projektu: Pokračujúca obnova fasád reštaurovaním a ich sanáciou.

     Empírové divadlo   logo MK SR

   


 

Názov projektu: ZŠ Hlohovec, Podzámska 35 – riešenie havárií
Poskytovateľ grantu: Krajský školský úrad Trnava
Názov programu: Metodický pokyn č. 4/2005 – E z 1.3.2005
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2007
Celkový rozpočet:       52 335,- €
Spolufinancovanie:       2 617,- €
Požadovaná dotácia:  49 718,- €
Zhrnutie projektu: V rámci havarijného stavu je potreba riešiť výmenu okien s izoláciou strechy základnej školy.
Projekt nebol podporený.

     VI. ZŠ Podzámska 35 Hlohovec


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2007
Celkový rozpočet:      165 518,- €
Spolufinancovanie:      33 104,- €
Požadovaná dotácia: 132 414,- €
Získaná dotácia:         16 597,- €
Zhrnutie projektu: Pokračovanie na obnove kultúrnej pamiatky – rekonštrukcia havarijného stavu strechy.

     Zámok v Hlohovci     logo MK SR


 

Názov projektu: Empírové divadlo – dotácia na individuálne potreby obce na r. 2007 (obnova fasády)
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácii v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2007
Celkový rozpočet:       8 962,- €
Spolufinancovanie:        896,- €
Požadovaná dotácia:  8 066,- €
Získaná dotácia:        5 975,- €
Zhrnutie projektu: Projekt rieši reštaurovanie západnej fasády objektu Empírového divadla.

     Empírové divadlo


 

Názov projektu: Skate park Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácii v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2007
Celkový rozpočet:        23 452,- €
Spolufinancovanie:        2 345,- €
Požadovaná dotácia:   21 107,- €
Zhrnutie projektu: Úprava priestorov lokality v parku pod Zámkom osadenie funboxov pre mladých skateboristov.
Projekt nebol podporený.

     Skate park


 

Názov projektu: Jazierko v zámockom parku v Hlohovci
Poskytovateľ grantu: Konto Orange
Názov programu: Šanca pre Váš región
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: júl 2007
Celkový rozpočet:       2 324,- €
Spolufinancovanie:           -
Požadovaná dotácia:  2 324,- €
Zhrnutie projektu: Čistenie zámockého jazierka a priľahlého okolia.
Projekt nebol podporený.

   zámocké jazierko


 

Názov projektu: Miniihriská
Poskytovateľ grantu: Slovenský futbalový zväz
Názov programu: Miniihriská 2007
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: október 2007
Celkový rozpočet:       46 471,- €
Spolufinancovanie:     13 941,- €
Požadovaná dotácia:  32 530,- €
Zhrnutie projektu: Vybudovanie miniihriska v priestoroch školského areálu ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Výstavba technickej infraštruktúry a rekonštrukcia bytového domu na Bernolákovej ul. č. 9
Poskytovateľ grantu:
Úrad vlády SR
Názov programu: Výzva Úradu vlády SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2007
Celkový rozpočet:        13 278,- €
Spolufinancovanie:              -
Požadovaná dotácia:   13 278,- €
Získaná dotácia:         13 278,- €
Zhrnutie projektu: Oplotenie bytového domu na ul. Bernoláková a vyčistenie priestoru.

     Bytový dom na Bernolákovej ulici

    
 


 

Názov projektu: Dobudovanie kanalizácie Hlohovec m.č. Šulekovo – II. etapa
Poskytovateľ grantu:
Environmentálny fond
Názov programu: Ochrana a využívanie vôd
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: október 2007
Celkový rozpočet:          398 327,- €
Spolufinancovanie:                    -
Požadovaná dotácia:     398 327,- €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je dobudovávanie kanalizácie v m.č. Šulekovo v stanovenom objeme stavebných prác.
Projekt nebol podporený.

     Šulekovo


 

Názov projektu: Grotta v Zámockej záhrade
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Ekopolis
Názov programu: Zelené oázy 2008
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:       23 120,- €
Spolufinancovanie:        5 884,- €
Požadovaná dotácia:   17 236,- €
Zhrnutie projektu: Zemné práce a terénne úpravy objektu kultúrnej pamiatky, odvedenie vody odvodňovacím žľabom a vybudovanie prístupovej komunikácie.
Projekt nebol podporený.

    


 

Názov projektu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby RR SR
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:        31 532,- €
Získaná dotácia:        31 532,- €
Zhrnutie projektu: spracovanie strategického dokumentu.

        logo MVRR SR

   


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721146

Úvodná stránka