Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2006

Názov projektu: Dofinancovanie priemyselnej zóny - dotácia na plnenie mimoriadnych
a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom

Poskytovateľ grantu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov programu: Výnos o poskytovaní dotácií na plnenie mimoriadnych a naliehavých
úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2006
Celkový rozpočet:        2 272 389,- €
Spolufinancovanie:                  -
Požadovaná dotácia:   2 272 389,- €
Získaná dotácia:        2 272 389,- €
Zhrnutie projektu: V zmysle Výnosu MH SR o poskytovaní dotácií na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s reg. rozvojom. Spracovaný projekt rieši dofinancovanie budovanej infraštruktúry v priemyselnej zóne Horná Sihoť pre etablovanie investorov.
 


 

Názov projektu: Empírové divadlo
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2006
Celkový rozpočet:       123 264,- €
Spolufinancovanie:       12 326,- €
Požadovaná dotácia:  110 938,- €
Získaná dotácia:         16 597,- €
Zhrnutie projektu: Zámerom obnovy kultúrnej pamiatky je sanácia fasád a reštaurovanie exteriéru – omietkových častí fasád a figurálnych reliéfov.

     Empírové divadlo      logo MK SR
   


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2006
Celkový rozpočet:       165 518,- €
Spolufinancovanie:       16 551,- €
Požadovaná dotácia:  148 967,- €
Zhrnutie projektu: Pokračujúci projekt rekonštrukcie havarijného stavu krovu a strešnej krytiny.
Projekt nebol podporený.

     Zámok v Hlohovci

    


 

Názov projektu: Michalský jarmok
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrna osvetová činnosť
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2006
Celkový rozpočet:     10 496,- €
Spolufinancovanie:     1 049,- €
Požadovaná dotácia:  9 447,- €
Zhrnutie projektu: 13. ročník Michalského jarmoku v Hlohovci.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Názov programu: Operačný program Základná infraštruktúra
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2006
Celkový rozpočet:       31 202,- €
Spolufinancovanie:       1 560,- €
Požadovaná dotácia:  29 642,- €
Získaná dotácia:       29 642,- €
Zhrnutie projektu: Základný strategický dokument hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec.

           


 

Názov projektu: Promenádne koncerty v Hlohovci
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno – osvetová činnosť
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2006
Celkový rozpočet:       4 647,- €
Spolufinancovanie:        465,- €
Požadovaná dotácia:  4 182,- €
Zhrnutie projektu: Technické a kultúrne zabezpečenie voľnočasových aktivít v oblasti kultúrno – osvetovej činnosti.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: ZŠ A.Felcána – dotácia na riešenie havárií
Poskytovateľ grantu:
Krajský školský úrad Trnava
Názov programu: Metodický pokyn č. 4/2005 – E z 1.3.2005
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2006
Celkový rozpočet:      140 462,- €
Spolufinancovanie:        7 023,- €
Požadovaná dotácia: 133 439,- €
Získaná dotácia:         16 597,- €
Zhrnutie projektu: Projektom chceme riešiť havarijný stav športovísk a telocvične ZŠ A. Felcána (bežeckú dráhu, doskočisko, ihrisko).
 


 

Názov projektu: Poradenské centrum
Poskytovateľ grantu: Úrad vlády SR
Názov programu: Podpora národného boja proti drogám
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: august 2006
Celkový rozpočet:       37 950,- €
Spolufinancovanie:               -
Požadovaná dotácia:  37 950,- €
Zhrnutie projektu: Vybudovanie poradenského centra pre drogovo závislých, ale aj poskytovanie prevencie a predchádzanie užívaniu drog.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Skeat park Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Pontis
Názov programu: Pozitívna energia pre šport
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: august 2006
Celkový rozpočet:       26 068,- €
Spolufinancovanie:       7 820,- €
Požadovaná dotácia:  18 248,- €
Zhrnutie projektu: Vybudovanie skateparku na využívanie voľného času mládeže.
Projekt nebol podporený.

     Skeat park


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721133

Úvodná stránka