Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2004

Názov projektu: Empírové divadlo – obnova fasády
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: 26.3.2004
Celkový rozpočet:      145 389,- €
Spolufinancovanie:       24 232,- €
Požadovaná dotácia:  121 158,- €
Získaná dotácia:            6 639,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie –
sanačného projektu a reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie.

     Empírové divadlo     logo MK SR


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: 26.3.2004
Celkový rozpočet:      132 776,- €
Spolufinancovanie:      26 555,- €
Požadovaná dotácia: 106 221,- €
Získaná dotácia:         16 597,- €
Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je postupná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky
v zmysle rozhodnutia KPÚ Trnava – rekonštrukcia strechy.

     Zámok v Hlohovci     logo MK SR


 

Názov projektu: Športová hala MŠK Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácii v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2004
Celkový rozpočet:       26 555,- €
Spolufinancovanie:      2 000,- €
Požadovaná dotácia: 24 555,- €
Zhrnutie projektu: V rámci individuálnych potrieb obcí sa spracoval projekt na havarijný stav
strechy športovej haly – čiastková oprava.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Kúpalisko – rekonštrukcia rozvodov a laminovanie bazéna
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2004
Celkový rozpočet:       33 190,- €
Spolufinancovanie:       3 319,- €
Požadovaná dotácia:  29 871,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukcia rozvodov vody a laminovanie bazéna v zmysle vyhlášky
MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na kvalitu vody kúpaliska, vody na kúpanie
a jej kontrolu.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Údržba miestneho rozhlasu
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2004
Celkový rozpočet:       5 000,- €
Spolufinancovanie:        500,- €
Požadovaná dotácia:  4 500,- €
Zhrnutie projektu: Za účelom kvalitného vyrozumenia občanov miestnym rozhlasom je pripravená čiastková rekonštrukcia vo vytypovaných lokalitách.
Projekt nebol podporený.

     miestny rozhlas


 

Názov projektu: Údržba verejného osvetlenia
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2004
Celkový rozpočet:       5 000,- €
Spolufinancovanie:        500,- €
Požadovaná dotácia:  4 500,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukčné práce na havarijnom stave vybraných stožiarov a svietidiel
verejného osvetlenia.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Rekonštrukcia amfiteátra - letného kina - I .etapa
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo hospodárstva SR
Názov programu: Sektorový operačný program – Priemysel a služby
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: august 2004
Celkový rozpočet:       333 930,- €
Spolufinancovanie:      16 696,- €
Požadovaná dotácia: 317 234,- €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia premietacej plochy – javiska,
hľadiska, premietacej kabíny, osvetlenie, ozvučenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení
s bezbariérovým prístupom. Zároveň zvýšenie atraktivity mesta s možnosťou využitia
služieb rekonštruovaného objektu.
Projekt nebol podporený.

         


 

Názov projektu: Priemyselná zóna
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov programu: Sektorový operačný program – Priemysel a služby
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: september 2004
Celkový rozpočet:       4 723 528,- €
Spolufinancovanie:       236 176,- €
Požadovaná dotácia: 4 487 352,- €
Zhrnutie projektu: Vybudovanie infraštruktúry pre potenciálnych záujemcov- investorov o etablovanie v priemyselnej zóne.
Projekt nebol podporený.

         
 


 

Názov projektu: Novou školou ku kvalitnému vzdelávaniu
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Operačný program základná infraštruktúra, Budovanie a rozvoj školskej
infraštruktúry
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: december 2004
Celkový rozpočet:       56 539,- €
Spolufinancovanie:      2 827,- €
Požadovaná dotácia: 53 712,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom je zníženie nákladovosti na opravy a údržbu, zlepšenie zdravotného, kultúrneho a vyučovacieho procesu výučby žiakov.
Projekt nebol podporený.

         


 

Názov projektu: Vyrovnávanie rozdielov vzdelávanie, II.ZŠ
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Operačný program základná infraštruktúra, Budovanie a rozvoj školskej
infraštruktúry
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2004
Celkový rozpočet:       1 364 270,- €
Spolufinancovanie:          68 214,- €
Požadovaná dotácia:  1 296 056,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom je zníženie nákladovosti na opravy a údržbu, zlepšenie zdravotného, kultúrneho a vyučovacieho procesu výučby žiakov.
Projekt nebol podporený.

       

    


 

Názov projektu: Vyrovnávanie rozdielov vzdelávanie, VI.ZŠ
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Operačný program základná infraštruktúra, Budovanie a rozvoj školskej
infraštruktúry
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2004
Celkový rozpočet:       1 053 342,- €
Spolufinancovanie:          52 667,- €
Požadovaná dotácia:  1 000 675,- €
Zhrnutie projektu: Cieľom je zníženie nákladovosti na opravy a údržbu, zlepšenie zdravotného, kultúrneho a vyučovacieho procesu výučby žiakov.
Projekt nebol podporený.

          

    


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721225

Úvodná stránka