Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 - archív

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

Územný plan Centrálnej mestskej zóny Hlohovec, október 2010
(podklad na schválenie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 9.12.2010, podrobnejšie informácie získate na referáte plánovania a urbanizmu MsÚ Hlohovec)

 
Návrh VZN č.117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Hlohovec (pripomienkovacie konanie v termíne podľa zverejnenia v sekcii > Samospráva> VZN> VZN)  (PDF, 4.2 MB)
 
ÚPN CMZ Hlohovec október 2010 Textová a tabuľková časť (smerná časť)   (PDF, 4.4 MB)
 
ÚPN CMZ Hlohovec október 2010 Výkres 1 Širšie vzťahy   (PDF, 4 MB)
 
ÚPN CMZ Hlohovec október 2010 Výkres 3 Návrh riešenia dopravy   (PDF, 1.1 MB)
 
ÚPN CMZ Hlohovec október 2010 Výkres 5 Technická infraštruktúra   (PDF, 2.5 MB)
 
ÚPN CMZ Hlohovec október 2010 Doložka 000  (PDF, 956.5 kB)

 

Zverejnené 27.1.2010 -pp-
Aktualizované 19.10.2010 -pp-


 
Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN CMZ Hlohovec 2010 - doplnenie (podklad na MsZ 9.12.2010)

  MsR_UPN_CMZ_VZN_priloha2.pdf (166.9 kB)

 
Návrh záväznej časti ÚPN CMZ 2010, jún 2010 - návrh upravený podľa vyhodnotenia stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN CMZ Hlohovec 2010

  Navrh_záväznej_časti_UPN_CMZ_2010_jun2010_MsZ_09092010.pdf (4 MB)

 
Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN CMZ Hlohovec 2010, schválené bodom 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva č.67 dňa 9.9.2010

 Vyhodnotenie_stanovísk_námietok_a_pripomienok_z_prerokovania_návrhu_ÚPN_CMZ_ Hlohovec_2010.pdf (159.4 kB)

 


Územný plán Centrálnej mestskej zóny Hlohovec 2010 - verejné prerokovanie 10.2.-25.3.2010

 

Návrh UPN CMZ 2010 - oznámenie o prerokovávaní  (PDF, 176.8 kB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Textová a tabuľková časť (smerná časť)  (PDF, 4.3 MB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Výkres 1 Širšie vzťahy  (PDF, 5.3 MB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Výkres 2 Komplexný urbanistický návrh  (PDF, 1.2 MB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Výkres 3 Návrh riešenia dopravy  (PDF, 1.2 MB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Výkres 4 Návrh regulácie  (PDF, 971.6 kB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Výkres 5 Technická infraštruktúra  (PDF, 2.6 MB)
 
Návrh ÚPN CMZ Hlohovec 2010 Návrh záväznej časti  (PDF, 1.2 MB)

 

Zverejnené 19.10.2010 -pp-


 


9694258

Úvodná stránka