Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Bytová výstavba Šumperky I.

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

 

Úlohy územného plánovania (§ 2 ods.2  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa v tejto lokalite (zóne) postupne zabezpečujú rozhodovaním v územnom konaní.

Dňa 17.6.2014  bolo vydané  Mestom Hlohovec, Spoločným stavebným úradom v Hlohovci pod č. 207/2013-LM verejnou vyhláškou rozhodnutie, ktorým bolo povolené umiestnenie stavby „IBV Hlohovec  Šumperky I. (UB-C1 a UB – C2)”, podrobnosti podľa textu rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28.7.2014.

Územné rozhodnutie zo dňa 17.6.2014.

UR17062014_IBV_SumperkyI_P28072014.pdf

 

Územnoplánovací podklad

Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I


Čistopis urbanistickej štúdie bytovej výstavby Šumperky I.

 

Textová časť:

 
  UŠ_Šumperky I_čistopis_textová časť.pdf (2.8 MB)

  UŠ_ Šumperky I_čistopis_doložka COO.pdf (285.5 kB) 

Zverejnené 22.12.2011 -pp-


Grafická časť:

 
  UŠ_Šumperky I_čistopis_1_širšie vzťahy.pdf (3.3 MB)

  UŠ_Šumperky I_čistopis_2_rozbor vlastníckych vzťahov+VPS.pdf (984.7 kB)

  UŠ_Šumperky I_čistopis_3_komplexný urbanistický návrh.pdf (3.2 MB)

  UŠ_Šumperky I_čistopis_4a _doprava.pdf (1.3 MB)

  UŠ_Šumperky I_čistopis_4b technická infraštruktúra.pdf (1.2 MB)

  UŠ_Šumperky I_čistopis_5_priastorová a funkčná regulácia.pdf (1.2 MB)

  UŠ_Šumperky I_čistopis_6_vymedzenie regulovaných priestorov zastavovacích podmienok a VPS.pdf (1.5 MB)

 

Zverejnené 22.12.2011 -pp-

 
Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I bola zaradená ako bod č.12 v rámci rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 8.9.2011. V danej veci bolo prijaté uznesenie č.83.
 

Podklady zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 8.9.2011.

 

ARCHÍV:
 

Zverejnené 14.9.2011 -pp-
Aktualizované 22.12.2011 -pp-


Zadanie urbanistickej štúdie bytovej výstavby Šumperky I.
  Zadanie_UŠ_ŠumperkyI.pdf (1.4 MB)

 
Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I., verejné prerokovanie v termíne 7.6.2011 až 6.7.2011

 
  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_1 situácia.pdf (3.2 MB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_2 vlastníctvo+VPS.pdf (955.6 kB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_3 komplexný.pdf (3.3 MB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_4a doprava.pdf (1.3 MB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_4b infraštruktúra.pdf (1 MB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_5 fap regulácia.pdf (1.2 MB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_6 vym reg pr a zast.pdf (1.5 MB)

  návrh_UŠ bytovej výstavby Šumperky I_textová časť.pdf (1.9 MB)


 Oznamenie_o_prerokovani_US_bytovej_vystavby_Sumperky I_07062011_06072011.pdf (140.6 kB)

 
Zverejnené 2.6.2011 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719688

Úvodná stránka