Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.
 

Čistopis územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci
(k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“

 

Použitie urbanistickej štúdie upravuje bod č.5 uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.69 zo dňa 18.9.2014.

 

Čistopis urbanistickej štúdie:

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_textova_cast (PDF, 3,1 MB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres01 (PDF, 1,3 MB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres02 (PDF, 942 kB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres03 (PDF, 1,7 MB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres04 (PDF, 974 kB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres05 (PDF, 839 kB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres06 (PDF, 882 kB)

US_rozsirenia_cintorina_Hlohovec_cistopis_vykres07 (PDF, 644 kB)

Zverejnené 25.3.2015 -mm-

ARCHÍV:

Urbanistická štúdia „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“ bola predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec  dňa 18.9.2014 (materiál č.6)  a bolo k nej prijaté uznesenie č.69.

Urbanistická štúdia  z februára 2014  (nie je dopracovaná do čistopisu podľa uznesenia č. 69 zo dňa 18.9.2014)

USrozsirenia_cintorina_Hlohovec_02_2014_uzn69_18092014.PDF

 

Na zasadanutí Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 26.6.2014 vyhodnotenie prerokovania návrhu územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“, z februára 2014 (verejné prerokovanie v termíne od 12.3.2014 do 10.4.2014, vrátane)  nebolo schválené (uznesenie č.37).

Materiál bude opätovne predložený na rokovanie MsZ dňa 18.9.2014 – podklady tu.

Zverejnené 12.8.2014 -mm-
Aktualizované 25.3.2015 -mm-


Vyhodnotenie prerokovanie návrhu územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie
„Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“, z februára 2014 
 (verejné prerokovanie v termíne od 12.3.2014 do 10.4.2014, vrátane)

     Upozorňujeme, že tento podklad je určený pre oboznámenie sa s vyhodnotením, ktoré bude na základe odporučenia Mestskej rady zo dňa 5.6.2014 predložené v rámci kompletného materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 26.6.2014.

     Vyhodnotenie  v tomto znení je podkladom pre prerokovanie stanovísk a písomných pripomienok, ktoré neboli zohľadnené s tými, ktorí ich uplatnili (na základe písomného upovedomenia a pozvánky na stretnutie 25.6.2014).

Vyhodnotenie uplatnených stanovísk v rámci verejného prerokovania.

Podklady MsZ 26.6.2014 nájdete tu.

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu (č.t. 033/73 68 221).

Prerokovanie návrhu územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie
„Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“, z februára 2014

(verejné prerokovanie v termíne od 12.3.2014 do 10.4.2014, vrátane)

Oznámenie verejného prerokovania návrhu urbanistickej štúdie:
VV_VP_UScintorin_od12032014_do10042014.PDF

Návrh urbanistickej štúdie:
navrh_USrozsirenia_cintorina_Hlohovec_02_2014.PDF


Schválené zadanie urbanistickej štúdie:

 

Zadanie urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci
(k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“ schválené uzn.č. 98 dňa 13.12.2012 

 

Ostatné podklady zo zasadnutia MsZ 13.12.2012 (bod. programu č.14)

Zverejnené 25.7.2013 -mm-

Mesto Hlohovec bude na základe uznesenia  Mestského zastupiteľstva  v Hlohovci č. 68, písm. a) zo dňa 13.9.2012 obstarávateľom územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“.

 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 13.9.2012.

 

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu, č. t. 033/73 68 221.

 

Zverejnené 24.9.2012 -mm-
Aktualizované 25.7.2013 -mm-

 

Zadanie urbanistickej štúdie
„Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci
(k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“

 

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu zadania územnoplánovacieho
podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“ v termíne od 5.10.2012  do 31.10.2012, vrátane:

  VV_navrh_zadania_Rozsirenie_mestskeho_cintorina_prerokovanie_05102012_31102012.pdf (404.7 kB)

 
Zadanie územnoplánovacieho podkladu,  urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“  - návrh  na prerokovanie v termíne  od 5.10.2012 do 31.10.2012, vrátane:
 
  Navrh_zadania_Rozsirenie_mestskeho_cintorina_prerokovanie_05102012_31102012.pdf (2.4 MB)

 
Zverejnené 4.10.2012 -mm-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721144

Úvodná stránka