Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2013

Názov projektu: Empírové divadlo Hlohovec - reštaurovanie stropu
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 1 - Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2013
Celkový rozpočet:          35 952,- €
Spolufinancovanie:          1 798,- €
Požadovaná dotácia:    34 154,- €
Zhrnutie projektu: reštaurovanie stropu v interiéri Empírového divadla
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Hlohovec naše mesto
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 7 - Nehmotné kultúrne dedičstvo
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2013
Celkový rozpočet:        26 995,- €
Spolufinancovanie:        1 350,- €
Požadovaná dotácia:   25 645,- €
Získaná dotácia :        10 000,- €
Zhrnutie projektu: vydanie monografie mesta Hlohovec

      logo Ministerstvo kultúry SR    kniha Hlohovec naše mesto

                            

                      

                   


 

Názov projektu: Náučný chodník Sedliská
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Ekopolis
Názov programu: Zelené oázy
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2013
Celkový rozpočet:       1 990,- €
Spolufinancovanie:        400,- €
Požadovaná dotácia:  1 590,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie náučného chodníka v prírodnej rezervácii Sedliská
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Náučný chodník Sedliská
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Pontis
Názov programu: Nadačný fond TESCO
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2013
Celkový rozpočet:       1 990,- €
Spolufinancovanie:            0,- €
Požadovaná dotácia:  1 990,- €
Získaná dotácia:        1 000,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie náučného chodníka v prírodnej rezervácii Sedliská.

           logo Tesco pre zdravšie mestá      


 

Názov projektu:  Nákup elektrických polohovacích lôžok 
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Podpora rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2013
Celkový rozpočet:       13 000,- €
Spolufinancovanie:       1 300,- €
Požadovaná dotácia:  11 700,- €
Zhrnutie projektu: nákup elektrických polohavích lôžok pre Zariadenie pre seniorov Harmonia Hlohovec.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Kúpa špeciálne upraveného motorového vozidla
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Podpora rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2013
Celkový rozpočet:        23 900,- €
Spolufinancovanie:        2 390,- €
Požadovaná dotácia:   21 510,- €
Zhrnutie projektu: kúpa špeciálne upraveného motorového vozidla pre Zariadenie pre seniorov Harmonia Hlohovec.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu:  Hlohovec - miesto pre európskych občanov
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry - Európsky kontaktný bod
Názov programu: Európa pre občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2013
Celkový rozpočet:   7 000,- €
Zhrnutie projektu: Aktivitami projektu zvýšime povedomie európskej identity prostredníctvom vzájomných stretnutí občanov družobných miest, výmenou skúseností a poznatkov z oblasti fungovania miestnej samosprávy, možností a spôsobov zapájania občanov do verejného života.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Spestrime život seniorom
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          3 580,- €
Spolufinancovanie:        1 790,- €
Požadovaná dotácia:     1 790,- €
Získaná dotácia:             412,- €
Zhrnutie projektu: podpora zdravia seniorov mesta Hlohovec

                  logo TTSK


 

Názov projektu: Mariánsky stĺp v Hlohovci
Poskytovateľ grantu:
DARCA - Nadačný fond Slovenskej sporiteľne
Názov programu: Obce bližšie k vám 2013
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2013
Celkový rozpočet:       9 950,- €
Spolufinancovanie:            0,- €
Požadovaná dotácia:  9 950,- €
Zhrnutie projektu: komplexné reštaurovanie Mariánskeho stĺpa v Hlohovci s podstavcom, troma sochami a reliéfmi
Projekt  nebol podporený.


 

Názov projektu: Peterský hlas
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Orange
Názov programu: Zelená pre seniorov 2013
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:        1 850,- €
Spolufinancovanie:         200,- €
Požadovaná dotácia:   1 650,- €
Zhrnutie projektu: vydanie tlačoviny - brožúry o činnosti speváckeho súboru Peterský hlas
Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9721137

Úvodná stránka