Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo

2.  Čistopis zadania urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo“

Čistopis zadania urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo“, podľa bodu 1. uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.86 zo 12.12.2013

cistopis_zadanie_US_IBV Horna_Sihot.pdf
 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 12.12.2013.

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu, č. t. 033/73 68 221.

 

ARCHÍV

 

1. Návrh zadanie urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo“

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu zadania územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo“ v termíne od 30.9.2013 do 29.10.2013 (vrátane):
Verejna_vyhlaska_navrh_zadania_US_Obytna_zona_Horna_Sihot_Hlohovec.pdf


Návrh zadanie územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Obytná zóna - IBV Horná Sihoť, Hlohovec - M.Č. Šulekovo“ - návrh na prerokovanie v termíne od 30.9.2013 do 29.10.2013 (vrátane):
Navrh_Zadanie_US_Obytna_zona_Horna_Sihot_Hlohovec.pdf

 

Environmentálna štúdia – stanovenie podmienok výstavby s ohľadom na zachovanie genofondovej lokality G9 - IBV Horná Sihoť – Šulekovo,
(z 08/2013, RNDr. Peter Mederly – REGIOPLÁN, Nitra):
Enviromenentalna_studia_genofondova_ lokalita_ G9_ REGIOPLAN_08_2013.pdf

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719621

Úvodná stránka