Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Preskúmanie ÚPN CMZ Hlohovec (v roku 2014)

Výseldok preskúmania Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec


Výsledok preskúmania ÚPN CMZ Hlohovec bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva  mesta Hlohovec dňa  23.4.2015.

Podklady MsZ dňa 23.4.2015.

 

Verejná vyhláška o termíne preskúmania územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec „Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec“, v termíne od 14.3.2014 do 30.6.2014, vrátane).

VV_PreskumanieUPNCMZ_od14032014do30062014.pdf

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci, č.d. 306, III. poschodie.

Územný plán Centrálnej mestskej zóny  Hlohovec je podľa  § 27 ods. 6 stavebného zákona  v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Kontaktné osoby:

Ing.arch. Miloslav Drgoň, hlavný architekt mesta Hlohovec
(len v stredu medzi 13.00 hod. a 17.00 hod.)

Ing.Gabriela Danišovičová, č.t. 033/73 68 221 gabriela.danisovicova@hlohovec.sk

Ing.arch. Denisa Krupová, č.t. 033/73 68 221 denisa.krupova@hlohovec.sk

V prípade potreby nahliadnutia do tlačenej formy ÚPN CMZ Hlohovec alebo konzultácie odporúčame overiť si prítomnosť telefonicky alebo emailom.

Kompletné znenie  ÚPN CMZ  v digitálnej forme (PDF), záväznej časti – VZN č.117/2010  je k dispozícii tu.

Kompletné znenie  ÚPN CMZ  v digitálnej forme (PDF), smernej časti  je k dispozícii tu.
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709762

Úvodná stránka