Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Programy odpadového hospodárstva na roky 2011-2015

Aktuálne údaje o nakladaní s odpadmi  za Trnavský kraj , okres Hlohovec a mesto Hlohovec (roky 2005 až 2013)

 

Odpady v Slovenskej republike 2013 – Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Program odpadového hospodárstva (POH) Slovenskej republiky  na roky 2011-2015

 

Program odpadového hospodárstva (POH) Trnavského samosprávneho kraja na roky 2011-2015

Vyhláška Okresného úradu Trnava č. 1/2014 z 22. januára 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 – 2015  je zverejnená v čiastke č.2/2014 Vestníka vlády SR, vydanej 20.2.2014.

 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015

 

Program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec na rok 2011-2015

Program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec na roky 2011 - 2015,  ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.39 zo dňa 26.6.2014 bol schválený podľa § 71 písm.e) zákona o odpadoch  Okresným úradom Hlohovec, rozhodnutím zo dňa 22.7.2014  OÚ/HC/OSŽP/2014/000621/ŠSOH/AŽ, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.8.2014.
 

Podklady z MsZ 26.6.2014 (materiál č.8, uznesenie č.39 zo dňa 26.6.2014)


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722675

Úvodná stránka