Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

De Panne - Belgicko

 

 De Panne - Belgicko

  

Už skoro štvrť storočia trvajú vzájomné kontakty medzi belgickým mestom DE PANNE a slovenským HLOHOVCOM. Občania malebného kúpeľného strediska na brehu Severného mora vytvorili s obyvateľmi Hlohovca, ktorý leží v kotline rieky Váh pod stráňami Považského Inovca, pevnú tradíciu.

Prvým impulzom na stretávanie občanov z oboch strán vtedajšej pomyselnej politickej bariéry sa stala pamätná Helsinská konferencia v lete 1975. V tomto historickom čase sa oteplilo nielen klimaticky, ale aj vo svetovej politike zaduli nové vetry. Prišlo k uvoľneniu dovtedy napätej situácie, politici z oboch strán dostali priestor na vzájomnú komunikáciu a aj vtedajšie Československo malo príležitosť vymaniť sa z izolácie. Začali sa oficiálne kontakty najskôr na najvyššej úrovni a postupne sa utvárali aj podmienky na spoluprácu regiónov a miest. Ale prečo práve Belgicko a prečo oblasť De Panne a Adinkerke?

Odpoveď možno nájsť v nedávnej histórii. Naše krajiny a naši ľudia majú veľa spoločného a prechovávajú k sebe úctu, ktorá vychádza najmä zo spoločnej histórie v boji za slobodu, proti jarmu útlaku. Na tej istej strane frontu sme stáli v prvej i druhej svetovej vojne. Mnohí naši muži položili životy za oslobodenie Belgicka a sú pochovaní na vojenskom cintoríne v meste Adinkerke, kde sa konajú každoročne pietne akty. Na nich sa zúčastňujú aj predstavitelia našej krajiny a to bol základ pre budúcu spoluprácu, Z iniciatívy Československej spoločnosti pre medzinárodné styky a prostredníctvom veľvyslanectva v Bruseli boli pripravené podmienky na kontaktovanie predstaviteľov miest DE PANNE a HLOHOVEC.

Prvé historické stretnutie sa uskutočnilo na pôde Belgického kráľovstva na pozvanie rady mesta De Panne v dňoch 14.- 18. júla 1981. Počas tejto návštevy bol podpísaný prvý protokol o priateľstve a spolupráci medzi oboma mestami, kde boli zakotvené zásady vzájomných kontaktov na poli spoločenskom, kultúrnom. športovom i hospodárskom v záujme obyvateľov oboch miest. Vtedy sa to všetko začalo...

Prvú návštevu viedol vtedajší najvyšší predstaviteľ miestnej samosprávy Ing. Stanislav HANÚSEK, členmi delegácie boli poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Florián KUBÍNSKY a Anton KÚDELA. Nasledovali výmeny detí z oboch miest, našu kultúru viackrát predstavili folklórne súbory a okrem oficiálnych stretnutí delegácií sa vytvorili priateľské vzťahy medzi občanmi a ich rodinami. Dnes sa o zachovanie tradície v našom meste stará Flámsko-slovenská spoločnosť pri Mestskom úrade v Hlohovci. V tomto roku sme privítali v našich rodinách 33 člennú skupinu priateľov z De Panne a v roku 2006, kedy by sme spoločne mali osláviť 25.výročie vzájomných kontaktov, vycestujeme na oplátku my na severozápad Európy.

De PanneDe Panne

 www.depanne.be


 

Partnerské aktivity

Oznam o zájazde

Mesto HLOHOVEC uskutoční prostredníctvom slovensko-flámskej spoločnosti v dňoch 15.5.-21.5.2012 výmenný pobyt v družobnom meste DE PANNE v Belgickom kráľovstve.
 
Podmienky:
Prihlásiť sa môže každý záujemca, ktorý je ochotný ísť vlastným motorovým vozidlom. O členoch posádky rozhoduje sám, v prípade voľných miest sa t ...viac...


 

Úspešná družobná návšteva

Obrázok č. 2

V dňoch 21. až 25.júla 2011 navštívila naše mesto 23-členná skupina z družobného belgického mesta De Panne, zo spolku „Priatelia Hlohovca“. Išlo o recipročnú návštevu, keď v roku 2010 navštívila mesto De Panne skupina slovensko-flámskej spoločnosti.
V rámci bohatého programu, boli prijatí primátorom Mesta Hlohovec Petrom Dvoranom. Zaujím ...viac...


 

Správa pre Hlohovčanov, ktorí majú v De Panne priateľov – SLOVENSKO- FLÁMSKE PRIATEĽSTVO ŽIJE (jún 2011)

Protokol priateľstva - 30. rokov družobných vzťahov medzi mestami Hlohovec a De Panne

Za tridsať rokov družobných vzťahov medzi mestami Hlohovec a De Panne spoznalo toto belgické mesto veľa Hlohovčanov. Nielen mesto, jeho okolie a ďalšie pozoruhodnosti Belgicka, ale predovšetkým ľudí, rodiny a spôsob života.
I keď vzdialenosť 1416 km dosť obmedzuje častejšie návštevy, zástupcovia z družobných miest sa stretávali každý rok ...viac...


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

7793899

Úvodná stránka