Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Správa pre Hlohovčanov, ktorí majú v De Panne priateľov – SLOVENSKO- FLÁMSKE PRIATEĽSTVO ŽIJE (jún 2011)Vytlačiť
 

Za tridsať rokov družobných vzťahov medzi mestami Hlohovec a De Panne spoznalo toto belgické mesto veľa Hlohovčanov. Nielen mesto, jeho okolie a ďalšie pozoruhodnosti Belgicka, ale predovšetkým ľudí, rodiny a spôsob života.

I keď vzdialenosť 1416 km dosť obmedzuje častejšie návštevy, zástupcovia z družobných miest sa stretávali každý rok.

Začalo sa to podpisom PROTOKOLU PRIATEĽSTVA 17. júla 1981 starostom Raphaelom Versteele a predsedom MsNV Stanislavom Hanúskom. V Adinkerke na cintoríne sa každoročne organizuje spomienková slávnosť pri hroboch Čechov a Slovákov, ktorí položili životy počas druhej svetovej vojny. Československé veľvyslanectvo vybralo slovenské mesto, ktorému ponúklo vytvoriť partnerstvo s De Panne. Bolo ním mesto Hlohovec. Z opatrných prvých krokov predstaviteľov mesta sa rozvinuli návštevy žiakov škôl, predstaviteľov miest, folklórnych súborov ale i záujemcov z radov občanov, ktorí boli ubytovaní v rodinách a poskytli v súkromí ubytovanie návšteve z De Panne.

Vzájomné kontakty sa udržiavali vďaka asociácii „Priatelia Hlohovca,“ ktorá bola 21.8.1991 založená v De Panne a združeniu Slovensko-flámskeho priateľstva, ktoré vzniklo v Hlohovci.
Množstvo vzájomných stretnutí, výstavy, delegácie... V dňoch 22.6. – 26.6.2011 navštívila Hlohovec delegácia z De Panne v zložení:
Jaak Debeerst – viceprimátor a člen zastupiteľstva
Simonne Blankaert – členka zastupiteľstva
Johan Geerst – predseda „Priateľov Hlohovca“
Eric Moerman – sekretár „Priateľov Hlohovca“
Johan Degrieck – člen predsedníctva „Priateľov Hlohovca“
Noëlla Robaeys – členka predsedníctva „Priateľov Hlohovca“
Lucian Bauwen – člen predsedníctva „Priateľov Hlohovca“

Návšteva pri príležitosti otvorenia výstavy 30 úspešných rokov – Dokumenty o priateľstve obyvateľov miest De Panne (Belgicko) a Hlohovec (Slovensko) mala však i iný cieľ – prerokovať námety ďalšej spolupráce a hľadanie možností rozvoja ďalšej spolupráce v podmienkach Európskej únie.

Delegáciu z De Panne prijal primátor mesta Peter Dvoran 22.6.2011, ktorý ich privítal v priestoroch radnice. Z hostí sa prihovoril Johan Geerts, ktorý má v našom meste veľa priateľov a prekvapil predstaviteľov Hlohovca znalosťou aktuálneho diania v meste vďaka pravidelnému sledovaniu reportáží HcTV prostredníctvom internetu.

Vo štvrtok delegáciu privítali poslanci na rokovaní MsZ, kde sa krátko jej členovia zastavili pri návšteve HARMONIE – zariadenia pre seniorov. Belgickí priatelia tu odovzdali 4 ks mechanických polohovateľných postelí, 10 ks kresiel a 11 ks invalidných vozíkov, ktoré ako dar venovali uvedenému zariadeniu.

Zástupcovia firmy BEKAERT a. s. ukázali svojim belgickým rodákom svoje prevádzky v piatok dopoludnia, popoludní sa uskutočnilo otvorenie výstavy, kde sa za belgickú delegáciu prihovoril Johan Degrieck, čestný občan mesta Hlohovec, bývalý starosta De Panne a priateľ Hlohovčanov. Jeho príhovor oslovil všetkých prítomných a prikladáme ho s jeho láskavým dovolením i pre všetkých, ktorí majú na priateľské stretnutia krásne spomienky.
Zástupca starostu odovzdal dar mestu Hlohovec - sklenená tabuľa s erbami oboch miest.

Na večernom koncerte v Empírovom divadle obdivovali hostia folklórne vystúpenia INOVČEKA, INOVCA i speváckeho súboru CANTABILE z družobných Hraníc.

Na pracovných raňajkách so zástupcami mesta a spoločnosti Slovensko-flámskeho priateľstva boli predkladané návrhy a dohodli sa podmienky na spracovanie projektu, v rámci ktorého by bolo možné realizovať aktivity v rámci operačného programu EURÓPA pre občanov.

V nedeľu sa belgickí priatelia rozlúčili so zástupcami mesta. Vyjadrili spokojnosť so záujmom o rozvíjanie ďalších družobných vzťahov.

Výstava v priestoroch Vlastivedného múzea na Rázusovej ulici potrvá do 21. augusta 2011. Stovky fotografií a dokumentov sú dôkazom bohatých vzájomných kontaktov.

Vďaka Mgr. Víťazoslavovi Chrenkovi sa zachovalo množstvo vzácnych dokumentov. Veď 30 rokov je značný úsek ľudského života a je dobré, že sa zachovali mená, dátumy, fotografie, ktoré sú dôkazom priateľských vzťahov medzi Hlohovčanmi a obyvateľmi flámskeho De Panne.

 

sklenená tabuľa - dar mestu Hlohovec

 

primátor mesta s hosťom z De Panne

 

hostia z De Panne v Empírovom divadle

 

hostia z De Panne v Empírovom divadle

 

hostia na výstave

 

hostia na výstave


 
 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709731

Úvodná stránka