Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2016

Názov projektu: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Podpora rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2016
Celkový rozpočet:       10 000,- €
Spolufinancovanie:       1 000,- €
Požadovaná dotácia:    9 000,- €
Zhrnutie projektu: rekonštrukcia kúpelní a toaliet s odstránením architektonických bariér
a vytvorenie bezbariérového vstupu prijímateľom sociálnej pomoci klientom zariadenia pre seniorov Harmonia Hlohovec.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Koncept územného plánu mesta Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v r. 2016
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2016
Celkový rozpočet:      23 280,- €
Spolufinancovanie:      4 656,- €
Požadovaná dotácia: 18 624,- €
Zhrnutie projektu: Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie -
Koncept územného plánu mesta Hlohovec.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Podporme našich seniorov
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          3 500,- €
Spolufinancovanie:        1 750,- €
Požadovaná dotácia:     1 750,- €
Získaná dotácia:             307,- €
Zhrnutie projektu: podpora aktívneho života seniorov v meste Hlohovec.


 

Názov projektu: Kurz prvej pomoci pre pedagógov materských škôl
Poskytovateľ grantu: Nadácia pre deti Slovenska
Názov programu: grantový program Dôvera
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2016
Celkový rozpočet:          1 000,- €
Spolufinancovanie:               0,- €
Požadovaná dotácia:     1 000,- €
Zhrnutie projektu: vyškolenie pedagógov materských škôl v poskytovaní prvej pomoci.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Súsošie na stĺpe
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          7 510,- €
Spolufinancovanie:           751,- €
Požadovaná dotácia:     6 759,- €
Zhrnutie projektu: Obnova Súsošia na stĺpe na Námestí sv. Michala Hlohovec
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Mariánsky stĺp
Poskytovateľ grantu: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Názov programu: Obce bližšie k Vám 2016
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          9 375,- €
Spolufinancovanie:        1 875,- €
Požadovaná dotácia:     7 500,- €
Zhrnutie projektu: Obnova Mariánskeho stĺpu na Námestí sv. Michala Hlohovec
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: „Rekonštrukcia strechy a hygienických zariadení telocvične II. ZŠ Koperníkova 24“
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Názov programu:  Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2016
Celkový rozpočet:               139 200,- €
Spolufinancovanie:              25 200,- €
Požadovaná dotácia:         114 000,- €
Získaná dotácia:                114 000,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukcia strechy a sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí telocvične ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, vrátane vybavenia telocvične.
Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: „Rekonštrukcia priechodu pre chodcov na ul. A. Felcána“
Poskytovateľ grantu:  ČSOB nadácia
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: jún 2016
Celkový rozpočet:               10 340,38 €
Spolufinancovanie:            0,- €
Požadovaná dotácia:         10 000,- €
Získaná dotácia:                10 000,- €
Dofinancovanie z finančných prostriedkov mesta: 340,38 €

Zhrnutie projektu: Rekonštrukcia priechodu pre chodcov na ul. A. Felcána priamo pred ZŠ A. Felcána
Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: „Revitalizácia časti zámku v Hlohovci s cieľom zvýšenia jeho atraktivity a rozšírenie cezhraničnej spolupráce s mestom Luhačovice“

Poskytovateľ grantu:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov programu:  Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: október 2016
Celkový rozpočet:               678 357,60 €
Spolufinancovanie:            33 917,88 €
Požadovaná dotácia:         644 439,72 €
Zhrnutie projektu: Revitalizácia časti zámku v Hlohovci.
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: „Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti podporou miestnych historických a kultúrnych hodnôt partnerov“
Poskytovateľ grantu:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov programu:  Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: november 2016
Celkový rozpočet:               431 388,46 €
Spolufinancovanie:              21 569,42 €
Požadovaná dotácia:         409 819,04 €
Zhrnutie projektu: Prestavba a rozšírenie detského ihriska v Zámockej záhrade na tematické ihrisko inšpirované históriou, architektúrou a motívmi zo starého Hlohovca
Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731255

Úvodná stránka