Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2019

Názov projektu: NOMINÁCIA skupiny DOZOR Hc na ocenenie Ekologický čin roka

Poskytovateľ grantu: VÚC Trnava
Názov programu: Ekologický čin roka

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2019

Zhrnutie projektu: Na ekologický čin roka mesto Hlohovec nominovalo DOZOR Hc – „Dobrovoľný Občasný Zber Odpadkov Rukami Hlohovec“, neformálnu skupinu nadšencov, ktorí sa rozhodli tráviť viac času v prírode a prispievať k čisteniu Hlohovca a jeho okolia.

Skupina DOZOR Hc bola ocenená - získali 3. miesto - Ekologický čin roka 2018. S touto cenou je spojená finančná odmena vo výške 500 Eur.


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci - Rekonštrukcia 1. etapa: Komplexná obnova 2. podlažia NKP Zámku v Hlohovci

Logo Ministerstvo kultúry SR
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom na rok 2019, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy


Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:      996 846,- €                                                             
Spolufinancovanie:      49 843,- €
Požadovaná dotácia: 947 003,- €
Zhrnutie projektu: Komplexná obnova 2. nadzemného podlažia Zámku, národnej kultúrnej pamiatky, smerujúceho k prinavráteniu pôvodného využitia jednotlivých miestností a chodieb.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Deň seniorov mesta HlohovecLogo Trnavského samosprávneho kraja

Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Výzva č. 1/O/2019 - Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy


Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:       4 267,00 €
Spolufinancovanie:     1 281,00 €
Požadovaná dotácia:  2 986,00 €
Získaná dotácia:            500,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie financií pre zorganizovanie „Dňa seniorov“ mesta Hlohovec v mesiaci október.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Podpora aktivít seniorov v meste HlohovecLogo Trnavského samosprávneho kraja

Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Výzva č. 2/O/2019 - Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:       2 956,00 €
Spolufinancovanie:        887,00 €
Požadovaná dotácia:   2 069,00 €
Získaná dotácia:           920,00 €

Zhrnutie projektu: Predkladaný projekt zahŕňa rôzne veľnočasové a oddychové aktivity, vyberané s dôrazom na fyzickú zdatnosť seniorov a rozdielnosť ich záujmov. Cieľovou skupinou sú seniori navštevujúci tri denné centrá mesta Hlohovec: Ruža, Peter, Bereksek.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Podpora športových aktivít žiakov ZŠ na Podzámskej ul. v HlohovciLogo Trnavského samosprávneho kraja

Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: č. 3/O/2019 - Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:       1 989,00 €
Spolufinancovanie:        597,00 €
Požadovaná dotácia:  1 392,00 €
Získaná dotácia:           700,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je kúpa potrebných športových pomôcok pre Základnú školu na Podzámskej ulici v Hlohovci.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ V. Šuleka v Hlohovci

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:       77 834,00 €
Spolufinancovanie:     39 834,00 €
Požadovaná dotácia:   38 000,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy V. Šuleka v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Koperníkova 24 v Hlohovci

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:       18 332,00 €
Spolufinancovanie:          917,00 €
Požadovaná dotácia:   17 415,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je komplexná obnova zničeného povrchu multifunkčného ihriska vybudovaného v priestoroch ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Podpora športových aktivít žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: marec 2019
Celkový rozpočet:       3 510,00 €
Spolufinancovanie:        176,00 €
Požadovaná dotácia:   3 334,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom predkladaného projektu je kúpa potrebných športových pomôcok pre základnú školu M. R. Štefánika v Hlohovci.

Projekt je v hodnotiacom procese.


 

Názov projektu: Obnova zábradlí spoločnými silamiLogo nadácie Pontis                                    

Poskytovateľ: Nadácia Pontis
Názov programu: Naše mesto

Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2019
Požadovaná suma: 230,00
Získaná suma:        230,00 €

Zhrnutie projektu:  Dobrovoľnícka aktivita v Hlohovci zameraná na obnovu 3-5 kovových zábradlí rôznych dĺžok, ktoré sa nachádzajú na Námestí sv. Michala a Nerudovej ulici.

Projekt bol podporený.


 

Názov projektu: Mestské jasle pre Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: apríl 2019
Celkový rozpočet:                  556 958,30 €
Spolufinancovanie:                  27 847,92 €
Požadovaná dotácia:             529 110,38 €

Zhrnutie projektu: Základným cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu a vybavenia objektu pôvodných mestských jaslí (ulica R. Dilonga) za účelom obnovy jeho pôvodnej funkcie – zriadenie mestských jaslí dostupných pre obyvateľov mesta Hlohovec.

Projekt je v hodnotiacom procese.


 

Názov projektu: Podpora prevencie kriminality a boja proti kriminalite doplnením kamerového systému mesta Hlohovec

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov programu: Prevencia kriminality a boj proti kriminalite
Predkladateľ: Odbor stratégie
Dátum podania žiadosti: máj 2019
Celkový rozpočet:         62 266,79 €
Spolufinancovanie:         3 113,34 €
Požadovaná dotácia:    59 153,45 €

Zhrnutie projektu: Cieľom predkladaného projektu je významne podporiť systém prevencie kriminality a boja proti nej doplnením kamerového systému v meste Hlohovec, vo vybraných štyroch lokalitách s častými incidentmi a vysokou mierou problematickosti.

Projekt je v hodnotiacom procese.


 

Názov projektu: Vertikálna záhrada
Poskytovateľ:
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis
Názov programu: Dell ZGP 2019
Predkladateľ: Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania
Dátum podania žiadosti: február 2019
Celkový rozpočet:       2 001,51 €
Spolufinancovanie:            1,51 €
Požadovaná dotácia:   2 000,00 €

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je osadenie a výsadba vertikálnej záhrady, ktorá priestor pri budove Mestskej knižnice a priľahlej budove AXA klubu opticky oddelí od chodníka, osadenie veľkých obdĺžnikových kvetináčov s rôznymi vyššími rastlinami a kvetmi a úprava celého priestoru.

Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731149

Úvodná stránka