Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2005

Názov projektu: Zámok v Hlohovci
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2005
Celkový rozpočet:       116 179,- €
Spolufinancovanie:       23 236,- €
Požadovaná dotácia:    92 943,- €
Zhrnutie projektu: Ide o pokračujúci projekt rekonštrukcie NKP č. 838/1, hlavne riešenie havarijného stavu, krovy a výmeny strešnej krytiny.
Projekt nebol podporený.

     Zámok v Hlohovci


 

Názov projektu: Empírové divadlo
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2005
Celkový rozpočet:     123 264,- €
Spolufinancovanie:     24 653,- €
Požadovaná dotácia:  98 611,- €
Zhrnutie projektu: Projekt rieši reštaurovanie exteriéru empírového divadla – sanácia fasád
a reštaurovanie.
Projekt nebol podporený.

     Empírové divadlo


 

Názov projektu: Dotácia na individuálne potreby obce – údržba verejného osvetlenia
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu MF SR
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MFSR, individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2005
Celkový rozpočet:       5 500,- €
Spolufinancovanie:        500,- €
Požadovaná dotácia:  5 000,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukčné práce a údržba verejného osvetlenia v meste Hlohovec.
Projekt nebol podporený.
 


 

Názov projektu: Zámocká záhrada – rekonštrukcia terás
Poskytovateľ grantu: Nadácia SPP
Názov programu: Zamestnanecký program
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2005
Celkový rozpočet:       21 576,- €
Spolufinancovanie:               -
Požadovaná dotácia:  21 576,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je možné realizovať prostredníctvom zamestnanca SPP žijúceho v meste Hlohovec, alebo ktorého v lokalite niečo spája. Projekt nebol vypracovaný pre vybraného záujemcu z radov zamestnancov SPP.
Projekt nebol podporený.

     zámocké terasy


 

Názov projektu: Vyhliadka Šianec Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Orange
Názov programu: Šanca pre Váš región
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2005
Celkový rozpočet:       3 320,- €
Spolufinancovanie:            -
Požadovaná dotácia:  3 320,- €
Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je výsadba upraveného terénu Šianca a vybudovanie vyhliadkového miesta s osadením orientačnej tabule mesta Hlohovec.
Projekt nebol podporený.

     Šianec


 

Názov projektu: Priemyselná zóna – dofinancovanie projektu
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov programu: Sektorový operačný program – Priemysel a služby
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: august 2005
Celkový rozpočet:       2 272 386,- €
Spolufinancovanie:        113 619,- €
Požadovaná dotácia:  2 158 767,- €
Zhrnutie projektu: Vybudovanie infraštruktúry pre potenciálnych záujemcov - investorov o etablovanie v priemyselnej zóne.
Projekt nebol podporený.

         


 

Názov projektu: Rekonštrukcia NsP Hlohovec
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov programu: Operačný program základná infraštruktúra
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: november 2005
Celkový rozpočet:       354 179,- €
Spolufinancovanie:       17 709,- €
Požadovaná dotácia:  336 470,- €
Zhrnutie projektu: Zlepšenie zdravotníckej starostlivosti rekonštrukciou objektu NsP Hlohovec.
Projekt nebol podporený.

    


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731268

Úvodná stránka