Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2012

Názov projektu: Empírové divadlo - reštaurovanie
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 1 - Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2012
Celkový rozpočet:          16 680,- €
Spolufinancovanie:             834,- €
Požadovaná dotácia:     15 846,- €
Zhrnutie projektu: sanačné práce exteriéru soklovej časti objektu
Projekt  nebol podporený.

   Empírové divadlo

    

        


 

Názov projektu: Hlohovec - naše mesto
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 7 - Nehmotné kultúrne dedičstvo
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dotačný systém 2012
Celkový rozpočet:        26 995,- €
Spolufinancovanie:        1 350,- €
Požadovaná dotácia:   25 645,- €
Zhrnutie projektu: vydanie monografie mesta Hlohovec
Projekt  nebol podporený.

      kniha  

 

       

  


 

Názov projektu: Koncert za vysvedčenie
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2012
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          2 000,- €
Spolufinancovanie:        1 000,- €
Požadovaná dotácia:     1 000,- €
Zhrnutie projektu: usporiadanie podujatia pre deti a mládež mesta Hlohovec pri príležitosti ukončenia školského roka
Projekt  nebol podporený.

    

   

   

   


 

Názov projektu: Country Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2012
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          3 000,- €
Spolufinancovanie:        1 500,- €
Požadovaná dotácia:     1 500,- €
Získaná dotácia:             240,- €
Zhrnutie projektu: country hudba v prírodnom prostredí Viechy Jašter.

     logo TTSK

    
 


 

Názov projektu: Svet patrí mladým
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2012
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          2 570,- €
Spolufinancovanie:        1 285,- €
Požadovaná dotácia:     1 285,- €
Získaná dotácia:             317,- €
Zhrnutie projektu: usporiadanie mládežníckych podujatí pre mládež, ktoré pripravia mladé amatérske hlohovské a regionálne hudobné skupiny.

    
 


 

Názov projektu: Deň študentov
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2012
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:         1 840,- €
Spolufinancovanie:          920,- €
Požadovaná dotácia:       920,- €
Zhrnutie projektu: usporiadanie podujatia, ktoré pripravuje mládež mesta Hlohovec pri príležitosti boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentov
Projekt  nebol podporený.

   


 

Názov projektu: Aktívny život seniorov
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          3 970,- €
Spolufinancovanie:        1 985,- €
Požadovaná dotácia:     1 985,- €
Získaná dotácia:             750,- €
Zhrnutie projektu: podpora aktívneho života seniorov mesta Hlohovec.

     logo TTSK
 


 

Názov projektu: Podpora zdravia seniorov
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora zdravia a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           2 180,- €
Spolufinancovanie:         1 090,- €
Požadovaná dotácia:      1 090,- €
Zhrnutie projektu: podpora zdravia seniorov mesta Hlohovec
Projekt  nebol podporený.

   


 

Názov projektu: Bereksecké špeciality
Poskytovateľ grantu: Nadácia Orange
Názov programu: Zelená pre seniorov 2012
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          1 970,- €
Spolufinancovanie:               0,- €
Požadovaná dotácia:     1 970,- €
Zhrnutie projektu: podpora tvorivých nápadov seniorov, ktoré zanechajú okoliu a najmä mladšej generácii spomienku v podobe zbierky tradičných receptov a inštalovania stálej expozície izby tradícií.
Projekt  nebol podporený.

   


 

Názov projektu: Empírové divadlo v Hlohovci - reštaurovanie javiska
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2012
Celkový rozpočet:       14 850,- €
Spolufinancovanie:       1 485,- €
Požadovaná dotácia:  13 365,- €
Zhrnutie projektu:  reštauračné práce v interiéri divadla.
Projekt nebol podporený .

   

   


 

Názov projektu: Nerieš problém drogou
Poskytovateľ grantu:
Úrad vlády SR
Názov programu: Verejná výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie účelovej dotácie poskytovateľom na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre r. 2012
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2012
Celkový rozpočet:       6 643,- €
Spolufinancovanie:        450,- €
Požadovaná dotácia:  6 193,- €
Zhrnutie projektu: Preventívne pôsobiť na výchovu detí základných škôl v protidrogovej tematike a využívať potenciál odborníkov a zdroje na podporu boja proti drogám, napomáhať prístupu k informáciám detí, rodičov a ostatnej verejnosti v oblasti prevencie drogových závislostí.              Projekt nebol podporený.

   beseda so žiakmi     


 

Názov projektu: Dom kultúry - rekonštrukcia strechy
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2012
Celkový rozpočet:       14 850,- €
Spolufinancovanie:       1 485,- €
Požadovaná dotácia:  13 365,- €
Zhrnutie projektu: Rekonštrukcia strechy - havarijný stav
Projekt nebol podporený.

       Dom kultúry Hlohovec

      


 

Názov projektu: III. ZŠ Hlohovec – havarijný stav
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2012
Celkový rozpočet:        75 000,- €
Spolufinancovanie:        3 750,- €
Požadovaná dotácia:   71 250,- €
Získaná dotácia:        30 000,- €
Zhrnutie projektu: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov je zameraná na výmenu okien objektu základnej školy.

   logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

    
 


 

Názov projektu: II. ZŠ Hlohovec – rekonštrukcia strechy telocvične so zateplením - havarijný stav
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2012
Celkový rozpočet:        93 386,- €
Spolufinancovanie:        4 700,- €
Požadovaná dotácia:   88 686,- €
Zhrnutie projektu: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov je zameraná na rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením.

Projekt nebol podporený.

 

    telocvičňa II. ZŠ Hlohovec havarijný stav    strecha telocvične II. ZŠ havarijný stav

         


 

Názov projektu: Družobné partnerstvá mesta Hlohovec
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry - Európsky kontaktný bod
Názov programu: Európa pre občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: júl 2012
Celkový rozpočet:    7 000,- €
Zhrnutie projektu: Aktivitami projektu zvýšime povedomie európskej identity prostredníctvom vzájomných stretnutí občanov družobných miest, výmenou skúseností a poznatkov z oblasti fungovania miestnej samosprávy, možností a spôsobov zapájania občanov do verejného života.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Bereksecké špeciality
Poskytovateľ grantu:
Nadácia SPP
Názov programu: Dedičstvo regiónov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: september 2012
Celkový rozpočet:       1 800,- €
Spolufinancovanie:        100,- €
Požadovaná dotácia:  1 700,- €
Zhrnutie projektu: zachovanie tradičných hodnôt a ponechanie odkazu do budúcna vytvorením zbierky tradičných receptov starých mám.

Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Náučný chodník Sedliská
Poskytovateľ grantu:
Nadácia BAUMIT - Centrum pre filantropiu
Názov programu: Tu sa nám páči, tu chceme žiť
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: september 2012
Celkový rozpočet:       1 990,- €
Spolufinancovanie:        790,- €
Požadovaná dotácia:  1 200,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie náučného chodníka v prírodnej rezervácii Sedliská

Projekt nebol podporený.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731233

Úvodná stránka