Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2014

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného vodovodu mesta Hlohovec - I. etapa
Poskytovateľ grantu:
Environmentálny fond
Názov programu: B. Ochrana a využívanie vôd
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           498 655,92 €
Spolufinancovanie:           24 932,80 €
Požadovaná dotácia:      473 723,12 €
Zhrnutie projektu: postupná rekonštrukcia verejného vodovodu mesta Hlohovec
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zámocký poznávací okruh
Poskytovateľ grantu:
Nadácia SPP
Názov programu: eustream - Municipality 2013
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           8 000,- €
Spolufinancovanie:                0,- €
Požadovaná dotácia:      8 000,- €       
Získaná dotácia :          8 000,- €
Zhrnutie projektu: výroba a osadenie informačných tabúľ v spolupráci so žiakmi VI. ZŠ Hlohovec

              Zámocký poznávací okruhlogo Nadácie SPP  logo eustream

 


 


Názov projektu: Zámok v Hlohovci - havarijný stav strechy
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 1 - Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:         10 000,- €
Spolufinancovanie:            500,- €
Požadovaná dotácia:      9 500,- €
Získaná dotácia :          8 000,- €
Zhrnutie projektu: havarijný stav strechy.

           logo MK SR


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci – zabezpečovacie práce havarijného stavu
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: január 2014
Celkový rozpočet:        13 500,- €
Spolufinancovanie:        1 350,- €
Požadovaná dotácia:   12 150,- €
Zhrnutie projektu: vykonanie prác na odstránenie havarijného stavu Zámku
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Zámocké jazierko v Hlohovci
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Ekopolis
Názov programu: NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          2 875,- €
Spolufinancovanie:           375,- €
Požadovaná dotácia:     2 500,- €
Zhrnutie projektu: výroba a osadenie informačných tabúľ v spolupráci so žiakmi VI. ZŠ Hlohovec
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Mariánsky stĺp v Hlohovci
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Pontis - Nadačný fond Slovenskej sporiteľne
Názov programu: Obce bližšie k vám 2014
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2014
Celkový rozpočet:       9 375,- €
Spolufinancovanie:     1 875,- €
Požadovaná dotácia:  7 500,- €
Zhrnutie projektu: komplexné reštaurovanie Mariánskeho stĺpa v Hlohovci s podstavcom, troma sochami a reliéfmi
Projekt zrušený.
  


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci (Hrad) – rekonštrukcia 1. etapa
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2014
Celkový rozpočet:        2 488 083,35 €
Spolufinancovanie:         124 404,17 €
Požadovaná dotácia:   2 363 679,18 €
Zhrnutie projektu: zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva
Projekt nebol podporený.
 


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci (Hrad) – rekonštrukcia 1. etapa - kaplnka
Poskytovateľ grantu: Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2014
Celkový rozpočet:        550 506,- €
Spolufinancovanie:        82 576,- €
Požadovaná dotácia:   467 930,- €
Zhrnutie projektu: obnova a renovácia kultúrneho dedičstva
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Aktivitou proti osteoporóze
Poskytovateľ grantu: Nadácia Orange
Názov programu: Zelená pre seniorov 2014
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:       2 000,- €
Spolufinancovanie:            0,- €
Požadovaná dotácia:  2 000,- €
Získaná dotácia:       1 000,- €
Zhrnutie projektu: podpora zdravia seniorov mesta Hlohovec.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

         


 

Názov projektu: Aj seniori chcú kvalitne žiť
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:          3 500,- €
Spolufinancovanie:        1 750,- €
Požadovaná dotácia:     1 750,- €
Získaná dotácia:             400,- €
Zhrnutie projektu: podpora aktívneho života seniorov mesta Hlohovec

                     logo TTSK

          


 

Názov projektu: Skleník (havarijný stav)
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Program 1 - Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:         9 510,- €
Spolufinancovanie:          476,- €
Požadovaná dotácia:    9 034,- €
Získaná dotácia:         8 000,- €
Zhrnutie projektu: havarijný stav skleníka

    logo MK SR

 
 


 

Názov projektu: Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému
Poskytovateľ grantu: Úrad vlády SR
Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2014
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:        13 950,- €
Spolufinancovanie:           698,- €
Požadovaná dotácia:   13 252,- €
Zhrnutie projektu: vybudovanie automatického zavlažovacieho systému
na FC Slovan Hlohovec pre zabezpečenie kvalitnej hracej plochy futbalového klubu
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: Obnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Účel poskytnutia úveru: Zateplenie zariadenia sociálnych služieb
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Celkový rozpočet:           184 714,48 €
Spolufinancovanie:           46 184,48 €
Úver zo ŠFRB:                138 530,00 €      
Zhrnutie projektu: zateplenie zariadenia sociálnych služieb Harmónia Hlohovec


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9731243

Úvodná stránka