Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Dobrovoľný Hasičský zbor Mesta Hlohovec

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V HLOHOVCI

Kontakty:

Sedláček Jozef, predseda DHZ v Hlohovci (dobrovoľná požiarná ochrana), kontakt: 0918 393 583, SNP 21/C 920 01, Hlohovec
 

Minulosť:

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci bol založený 5. júla 1874. Za ochrancov a čestných členov zboru boli zvolení gróf František a Imrich Erdődy, za úradujúceho predsedu zboru bol zvolený Jozef Günther. Za členov predsedníctva páni z radov podporujúcich členov: Vilhelm Barits, Alexander Hranický, Jozef Krausz, Dionis Kliegl, Ocskay, Adolf Sessler, a Ludvik Tesztyanszky. Za zapisovateľa Anton Novotný. Z účinkujúcich členov: Samuel Benkeő, Michal Kabarec, Ján Ollé, František Seregélyi, Michal Svitek a Tomáš Stáhl. Za veliteľa Rudolf Ronchetti, za nadporučíka Alexander Dőbrentey, za poručíka Šimon Sessler.

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci oslávil v roku 2009 135. výročie jeho založenia. Pri tejto príležitosti bola v roku 2012 vydaná kniha s názvom „Pamätná kniha Dobrovoľného hasičského zboru v Hlohovci“, ktorá mala krst 9. novembra 2012 od autora Jozefa Sedláčeka. Krst knihy vykonal primátor mesta Peter Dvoran za účasti všetkých médií v Hlohovci včetne pozvaných hostí.

 

Aktivity:

V rámci prevencie sú vykonávané preventívne prehliadky v malých prevádzkach, rodinných a obytných domoch v rámci zimného vykurovacieho obdobia.

V rámci súťaže DHZ zabezpečujeme súťaž požiarnych družstiev „O štít mesta Hlohovec“, súťaž mladých hasičov „O putovný pohár primátora“.

V rámci schôdze je zvolaný štyrikrát výbor DHZ, dvakrát členská schôdza DHZ a jedenkrát výročná schôdza DHZ.

V rámci prevencie sa vykonávajú školenia žiakov na všetkých základných školách (I. a II. stupeň) v Hlohovci a Šulekove.

V rámci súťaží Mladých požiarnikov sa vykonáva výcvik družstiev MP.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA HLOHOVEC

Kontakty:

Tomáš Chamoviansky, kontakt: 0904 082 154

Z Dobrovoľného hasičského zboru v Hlohovci (dobrovoľná požiarná ochrana) bol v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zriadený Mestským zastupiteľstvom Mesta Hlohovec dňa 12.9.2013 Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Hlohovec v zložení veliteľ, 10 členov a 1 preventivár požiarnej ochrany. Úlohou Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Hlohovec bude zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadných udalostiach.

Sídlo Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Hlohovec je na ulici Manckovičovej 9, v Hlohovci.

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

5402760

Úvodná stránka