Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Hodnotenia nezávislých inštitúcií

HODNOTENIE inštitútu INEKO podľa celkového finančného zdravia za roky 2010 - 2013

Mesto Hlohovec sa umiestnilo v hodnotení inštitútu INEKO v rebríčku miest podľa celkového finančného zdravia na 7. mieste.

www.hospodarenieobci.sk

Inštitút INEKO pripravil rebríčky miest podľa zmeny finančného zdravia a kľúčových ukazovateľov hospodárenia medzi rokmi 2010 a 2013. Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.

Komplexný pohľad na hospodárenie samospráv poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré zostavuje INEKO na základe vlastnej metodiky a ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia obcí či VÚC.

Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale 0 až 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím kladnejšie skóre, tým lepší výsledok pre mesto). Vyššie skóre ako 5 získalo celkovo 11 z 50 hodnotených miest. Tieto mestá možno označiť ako mestá s veľmi dobrou finančnou stabilitou. Na vedúce priečky patria Topoľčany, Hlohovec, Poprad, Sereď či Nové Mesto nad Váhom.

Finančné zdravie vyhodnocoval inštitút INEKO kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.

Celkové finančné zdravie Mesta Hlohovec za roky 2010 - 2013 bolo ohodnotené v rámci 6-bodovej stupnice priemernou známkou 5,4.

Hodnotenie zverejnené na ineko.sk 3.10.2014


 

HODNOTENIE neziskovej mimovládnej organizácie TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO – hodnotenie transparentnosti sto najväčších slovenských miest – OTVORENÁ SAMOSPRÁVA 2014

logo Transparency International Slovensko Mesto Hlohovec sa v roku 2014 v rebríčku hodnotenia transparentnosti Otvorená samospráva, ktorý realizuje Transparency International Slovensko, umiestnilo na 25. mieste. V tomto rebríčku je hodnotených 100 najväčších miest na Slovensku. V predchádzajúcom prieskume, ktorý sa konal v roku 2012 sa Mesto Hlohovec umiestnilo na 79. mieste, takže sa v rebríčku posunulo o 54 miest. Výsledky hodnotenie si môžete pozrieť na oficiálnej stránke TIS:

http://www.transparency.sk/sk/najtransparentnejsim-slovenskym-mestom-je-martin/

Hodnotenie zverejené na transparency.sk 3. 10. 2014

 


 

HODNOTENIE Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline - analýza informačnej podpory civilnej ochrany a krízového riadenia

I na začiatku roka 2014 boli mestá hodnotené. Analýzu vykonala Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline. Vo vykonanej analýze informačnej podpory civilnej ochrany a krízového riadenia na webovej stránke 138 slovenských miest bolo zistených celkom 50 miest, ktoré uvádzajú relevantné informácie vo veľmi podrobnej štruktúre, medzi nimi i Hlohovec.

Zdroj: Civilná ochrana revue pre civilnú ochranu obyvateľstva č. 2 - apríl 2014 str. 46


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722700

Úvodná stránka