Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

11. Územný plán mesta Hlohovec - zmeny a doplnky 2009 (schválený uzn. MsZ č.5 dňa 18.2.2010)

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

Registračný list územného plánu Mesta Hlohovec
  UPN_mesta_ Hlohovec_ZaD2009_registracny_list.pdf (177.1 kB)

 
     Vyhlásenie záväznej časti VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.5  dňa 18.2.2010. VZN je zverejnené v príslušných sekciách www.hlohovec.sk.

   

       Čistopis smernej časti Zmien a doplnkov 2009:

(dopracovaný v zmysle uznesenia č. 90 zo dňa 9.12.2009 a uznesenia č.5 zo dňa 18.2.2010)
    


  Cistopis_SC_ZaD2009_03_MUSES_leg.pdf (87.1 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_03_MUSES_nalozky.pdf (1.5 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_04_doprava_leg.pdf (81.8 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_04_doprava_nalozky.pdf (1.8 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_05_voda_leg.pdf (84.9 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_05_voda_nalozky.pdf (1.6 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_06_energetika_leg.pdf (82.8 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_06_energetika_nalozky.pdf (2 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_09_zabery_leg.pdf (72.6 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_09_zabery_nalozky.pdf (2.4 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_10_BV_leg.pdf (71.9 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_10_BV_nalozky.pdf (1.2 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_11_etapizacia_leg.pdf (68.1 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_11_etapizacia_nalozky.pdf (1.4 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_textova_cast.pdf (2 MB)

                                                                                                                Zverejnené 5.2.2010
                                                                                                                Aktualizované 6.5.2010 -pp-

 

Čistopis výkresov 2, 7 a 12 v náložkách:


 
  Cistopis_SC_ZaD2009_02_komplexny_leg.pdf (92 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_02_komplexny_nalozky.pdf (2.9 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_07_regulativy_leg.pdf (95 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_07_regulativy_nalozky.pdf (2.3 MB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_12_VPS_leg1.pdf (100.6 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_12_VPS_leg2.pdf (99.8 kB)

 
  Cistopis_SC_ZaD2009_12_VPS_nalozky.pdf (1.2 MB)

 
V analógovej (tlačenej) forme sú podklady uložené k nahliadnutiu na:
1) Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, referáte plánovania a urbanizmu,
2) Krajskom stavebnom úrade v Trnave, odbore územného plánovania,
3) stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Hlohovci).

                                                                                                                      Zverejnené 6.5.2010 -pp-
 

Archív:
Návrh smernej časti Zmien a doplnkov 2009 z augusta 2009:

 
  Navrh_SC_ZaD2009_textova_cast.pdf (5.2 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_01_sirsie_vztahy.pdf (190 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_01_sirsie_vztahy_legenda.pdf (83.3 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_03_MUSES.pdf (1.5 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_03_MUSES_legenda.pdf (86.7 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_04_navrh_dopravy.pdf (1.8 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_04_navrh_dopravy_legenda.pdf (80.2 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_05_navrh_vodneho_hospodarstva.pdf (1.7 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_05_navrh_vodneho_hospodarstva_legenda.pdf (83.8 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_06_navrh_energetiky.pdf (1.7 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_06_navrh_energetiky_legenda.pdf (80.3 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_08_ochrana_kulturnych_hodnot.pdf (1.4 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_08_ochrana_kulturnych_hodnot_legenda.pdf (81.7 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_09_vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (2.5 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_09_vyhodnotenie_zaberov_PPF_legenda.pdf (72 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_10_organizacia_bytovej_vystavby.pdf (1.2 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_10_organizacia_bytovej_vystavby_legenda.pdf (70.4 kB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_11_navrh_etapizacie.pdf (1.4 MB)

 
  Navrh_SC_ZaD2009_11_navrh_etapizacie_legenda.pdf (66.9 kB)

 

                                                                                                                   Zverejnené 6.5.2010 -pp-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709764

Úvodná stránka