Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

20. Úprava ÚPN mesta Hlohovec Ú 2013/01 (schválená uznesením MsZ č. 72 dňa 24.10.2013

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v rámci bodu č.1 uznesenia č. 72 zo dňa 24.10.2013 úpravu smernej časti Územného plánu mesta Hlohovec len pre časť  plochy bytovej výstavby IBV 67 Okrúhla ul. (tzv. Humná 2) Ú 2013/01, do priebežnej etapy 2001-2025, s podmienkou obstarania urbanistickej štúdie záujemcami o výstavbu v záujmovom území,  na ich náklady, v súčinnosti s mestom  Hlohovec podľa bodu.2 uznesenia.

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 24.10.2013 (bod. programu č.11)

 

Úprava Územného plánu mesta Hlohovec Ú 2013/01
 

Verejna_vyhlaska_29012014_IBV_Okruhla.pdf

 

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte plánovania a urbanizmu
(č. t. 033/73 68 221 Ing. Danišovičová).


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709752

Úvodná stránka