Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

2008

Názov projektu: Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia strechy
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: október 2008 (pre r.2009)
Celkový rozpočet:       130 869,- €
Spolufinancovanie:         6 543,- €
Požadovaná dotácia:  124 326,- €
Získaná dotácia:          16 597,- €
Zhrnutie projektu: Pokračujúci projekt obnovy kultúrnej pamiatky – rekonštrukcia strechy.

     Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia strechy   logo MK SR


 

Názov projektu: Zámok v Hlohovci - osvetlenie
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva na poskytovanie dotácii na individuálne potreby obcí
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2008
Celkový rozpočet:       9 802,- €
Spolufinancovanie:        979,- €
Požadovaná dotácia:  8 823,- €
Získaná dotácia:        8 830,- €
Zhrnutie projektu: Realizácia vonkajšieho osvetlenia stavebno-historickej pamiatky v Hlohovci.
Projekt nebol realizovaný.

     Zámok v Hlohovci


 

Názov projektu: Empírové divadlo – obnova fasád
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: október 2008
Celkový rozpočet:       54 372,- €
Spolufinancovanie:     16 312,- €
Požadovaná dotácia:  38 060,- €
Získaná dotácia:        16 597,- €
Zhrnutie projektu: Reštaurovanie a obnova fasád národnej kultúrnej pamiatky s reštaurovaním figurálnych reliéfov.

     Empírové divadlo obnova fasád    logo MK SR


 

Názov projektu: Empírové divadlo – obnova fasád
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo financií SR
Názov programu: Výzva Ministerstva financií SR
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2008
Celkový rozpočet:       19 548,- €
Spolufinancovanie:        1 954,- €
Požadovaná dotácia:   17 594,- €
Zhrnutie projektu: Reštaurovanie a obnova fasád.
Projekt nebol podporený.

     Empírové divadlo obnova fasád


 

Názov projektu: Promenádne koncerty
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2008
Celkový rozpočet:       3 117,- €
Spolufinancovanie:         623,- €
Požadovaná dotácia:   2 494,- €
Získaná dotácia:           664,- €
Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na realizáciu koncertov pre všetky vekové kategórie a návštevníkov mesta Hlohovec.

       logo TTSK


 

Názov projektu: Domov dôchodcov Harmonia
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Podpora rozvoja sociálnych služieb
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: marec 2008
Celkový rozpočet:        4 643,- €
Spolufinancovanie:         493,- €
Požadovaná dotácia:   4 150,- €
Získaná dotácia:        4 150,- €
Zhrnutie projektu: Projekt rieši skvalitnenie starostlivosti o seniorov nákupom polohovacích lôžok s príslušenstvom v domove dôchodcov.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

 

     Domov dôchodcov Harmonia
 


 

Názov projektu: Klub dôchodcov Peter – Životný elán seniorov
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2008
Celkový rozpočet:       1 122,- €
Spolufinancovanie:            -
Požadovaná dotácia:   1 122,- €
Získaná dotácia:            664,- €
Zhrnutie projektu: Voľnočasové aktivity seniorov.

         logo TTSK


 

Názov projektu: Klub dôchodcov Ruža - Tí, ktorí sa stretnúť chcú
Poskytovateľ grantu:
Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2008
Celkový rozpočet:       1 123,- €
Spolufinancovanie:            -
Požadovaná dotácia:  1 123,- €
Získaná dotácia:           332,- €
Zhrnutie projektu: Voľnočasové akvitiy seniorov.

          logo TTSK
 


 

Názov projektu: Deň zdravia
Poskytovateľ grantu: Trnavský samosprávny kraj
Názov programu: Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: február 2008
Celkový rozpočet:        1 726,- €
Spolufinancovanie:          -
Požadovaná dotácia:   1 726,- €
Zhrnutie projektu: Zlepšenie informovanosti o zdravotnej problematike, podpora aktivít k zlepšeniu zdravia
Projekt nebol podporený.


 

Názov projektu: ZŠ A. Felcána - ihrisko
Poskytovateľ grantu:
Krajský školský úrad Trnava
Názov programu: Rozvoj športových aktivít a materiálno-technického vybavenia
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: máj 2008
Celkový rozpočet:       16 597,- €
Spolufinancovanie:          830,- €
Požadovaná dotácia:  15 767,- €
Získaná dotácia:        16 033,- €
Zhrnutie projektu: V rámci rekonštrukcie športovísk a areálu základnej školy ul. Felcána – rekonštrukcia ihriska. 

     III. ZŠ A. Felcána ihrisko
 


 

Názov projektu: ZŠ M.R. Štefánika Hlohovec - rekonštrukcia
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: ROP – Infraštruktúra vzdelávania
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: apríl 2008
Celkový rozpočet:       829 848,- €
Spolufinancovanie:       41 492,- €
Požadovaná dotácia:  788 356,- €
Získaná dotácia:        788 356,- €
Zhrnutie projektu: Vytvorenie kvalitnejšieho prostredia učebných a prevádzkových priestorov ZŠ jej rekonštrukciou.

      

    


 

Názov projektu: ZŠ Podzámska 35, Hlohovec - rekonštrukcia
Poskytovateľ grantu:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: ROP – Infraštruktúra vzdelávania
Predkladateľ: oddelenie regionálneho rozvoja
Dátum podania žiadosti: september 2008
Celkový rozpočet:       1 227 144,- €
Spolufinancovanie:          61 357,- €
Požadovaná dotácia:  1 165 787,- €
Získaná dotácia:        1 165 787,- €
Zhrnutie projektu: Vytvorenie kvalitnejšieho prostredia učebných a prevádzkových priestorov ZŠ jej rekonštrukciou.

      

    


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709754

Úvodná stránka