Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

22. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015 (schválený uznesením MsZ č.128 zo dňa 10.12.2015)

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2014/2015

bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.  

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 10.12.2015 (materiál č.18 + uznesenie č.128).


Dňa 14.12.2015 bola vyhlásená záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením č. 154/20105  (Dodatkom   č. 6), ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3,  dodatku č. 4 a dodatku č. 5.

VZN č. 154/2015  nadobudlo účinnosť 11.1.2016

Oznam o zverejnení záväznej časti  Zmien a doplnkov 2014/2015

Registračný list

 

Smerná časť  Zmeny a doplnky 2014/2015 (júl 2015)

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_textova_cast

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_00

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_01

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_02

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_03d

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_04

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_05

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_06

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_07

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_08

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_09

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_10

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_11

UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_12

 

ARCHÍV (z procesu obstarávania, prerokovania a schvaľovania):

 

3. Pripomienkovacie konanie v zmysle čl. 8, ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 103/2008 o pravidlách vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec

 

Návrh VZN č.xxx ((Dodatok  č. 6), ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec
v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3,  dodatku č. 4 a dodatku č. 5.

(pripomienkovacie konanie v termíne od 23.11.2015 do 2.12.2015, vrátane)

 

Návrh VZN č.xxxx (Dodatok č.6)
PKnavrh_dodatok6_kVZN113_2010_ZaD2014_2015_komplet.PDF

Návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“ bol preskúmaný Okresným úradom Trnava a jeho výsledkom zo dňa 12.11.2015 č.OÚ-TT-OVBP1-2015/034424/Há je odporučenie schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec.

Predpokladaný termín je rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.

Podklady MsZ 10.12.2015 nájdete tu.

 

2.  Prerokovanie návrhu podľa ustanovení stavebného zákona, v termíne od 31.8.2015 do 2.10.2015 (vrátane)

Na základe uplatnených stanovísk  bolo vypracované vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok, ktoré bude súčasťou podkladov na schválenie, predložených schvaľujúcemu orgánu.

Predpokladaný termín je rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.

Vyhodnotenie je súčasťou podkladov na preskúmanie návrhu  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“Okresným úradom Trnava, na základe žiadosti mesta Hlohovec zo dňa 15.10.2015 č. 39851/2015/2726, ktorá bola podaná dňa 28.10.2015.

Vyhodnotenie z prerokovanian návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“

VyhodnotenieVP_navrhZaD2014_2015


Podklady MsZ 10.12.2015 nájdete tu.

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu, Ing. Danišovičová (č.t. 033/73 68 221).
 

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2014/2015


Návrh  „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“, júl 2015


Záväzná časť

navrh_dodatok6_kVZN1132010_ZaD20142015

navrh_dodatok6_kVZN1132010_ZaD20142015_nalozky02

navrh_dodatok6_kVZN1132010_ZaD20142015_nalozky07

navrh_dodatok6_kVZN1132010_ZaD20142015_nalozky12


Smerná časť

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_textova_cast 

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_00

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_01

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_02

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_03d

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_04

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_05

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_06

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_07

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_08

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_09

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_10

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_11

navrh_UPNmestaHlohovec_ZaD2014_2015_SC_graficka_cast_12

 

1. Oznámenie o strategickom dokumente

Rozhodnutie_07102015 (pdf, 382 kB)

VV_OSD_UPN_ZaD2014_2015 (pdf, 132 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“, júl 2015
 

Strategický dokument, návrh „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2014/2015“, júl 2015 je zverejnený v bode 2.

 

Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 6.11.2014 (bod programu č.9)

Zverejnené 10.11.2014 -mm-
 

Spracovateľom Zmien a doplnkov 2014/2015  je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ Ing. Mária Krumpolcová.

Zmluva o dielo zo dňa 24.2.2015 nadobudla po zverejnení účinnosť 26.2.2015.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9709664

Úvodná stránka