Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Územnoplánovacie podklady mesta

Mesto Hlohovec, ako orgán územného plánovania, bude počas procesu obstarávania nového územného plánu mesta Hlohovec, v priebehu vyhodnocovania konceptu a spracovávania  súborného stanoviska riešiť  aj problematiku  preskúmania aktuálnosti územnoplánovacích podkladov, ktoré sú v platnosti na základe príslušných uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

 

Územnoplánovacie podklady sú:

  • urbanistická štúdia,
  • územný generel,
  • územná prognóza,
  • územno-technické podklady.

 

Zoznam odborne spôsobilých osôb zverejnených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719779

Úvodná stránka