Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Prevencia

Prevencia

V rámci prevencie kriminality spolupracuje mestská polícia s Policajným zborom a Úradom práce soc. vecí a rodiny, odd. soc. právnej ochrany deti a prevencie. Vypracovaných je niekoľko projektov, ktoré pomáhajú najmä pri práci s mládežou.

 

Projekty :

  • Bezpečná cesta do školy
  • Mládež - alkohol - droga - prevencia
  • Projekt pre seniorov
  • Stop 24

 

Bezpečná cesta do školy

- kde príslušníci MsP pravidelne, v ranných hodinách, dohliadajú pred jednotlivými školami na prechodoch pre chodcov na bezpečnosť školákov. Navštevujú jednotlivé základné školy v meste a formou prednášok i praktickej prevencie ich učia ako prechádzať cez cestu, ako sa správať cestou do školy, či pri hre a bicyklovaní, keď ich osloví neznámy človek, keď stretnú neznámeho psa i keď sú sami doma. Tiež sa učia spoznávať dôležité dopravné značky.

 

Mládež - alkohol - droga - prevencia

- ide o projekt, kde popri prednáškovej činnosti je hlavným programom kontrola podávania a užívania alkoholických nápojov maloletým a mladistvým, najmä v jednotlivých pohostinských zariadeniach v meste. Tiež kontrola verejne prístupných miest, kde sa najviac mládež zdržuje, či sa tam nenachádzajú predmety, ktoré by signalizovali, že v týchto priestoroch dochádza k užívaniu drog, alebo k iným obdobným prejavom s tým spojených.

 

Program pre seniorov

- realizuje sa najmä formou prednáškovej činnosti a besied v kluboch dôchodcov.


 

Stop 24

- v tomto projekte ide hlavne o ochranu motorových vozidiel proti odcudzeniu počas nočnej doby, od 24.00 hod - 05.00 hod. Majiteľ motorového vozidla si po dohode s MsP nalepí do pravého spodného rohu na zadnom skle značku "Stop 24", ktorú si bezplatne vyzdvihne na MsP a jeho vozidlo bude pod zvýšenou kontrolou MsP s tým, že v uvedenom čase strpí i kontrolu MsP v prípade, ak vozidlom jazdí po meste.
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716987

Úvodná stránka