Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Verejné obstarávanie - zákazky

Mesto Hlohovec, v zmysle zák..č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na dodávku stavebných prác na stavbu: Parkovisko Šomodská ul. Empírové divadlo Hlohovec..

Príslušná výzva na predloženie ponuky ( práce )  vyšla dňa 14.5.2013  vo vestníku VO č. 092/2013 pod č. 07377-WYP   a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :


https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/199649

Výzva vo vestníku VO č. 92/2013

Zverejnené: 14. 5. 2013

Verejné obstarávanie bolo ukončené dňa 19. 7. 2013.


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák..č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na dodávku stavebných prác na stavbu: Úprava dopravných plôch  – autobusová stanica Hlohovec.

Príslušná výzva na predloženie ponuky ( práce )  vyšla dňa 3.4.2013  vo vestníku VO č. 065/2013 pod č. 05062-WYP   a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :
 

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/196103

Výzva vo vestníku VO č. 65/2013

Zverejnené: 3. 4. 2013

Verejné obstarávanie  bolo ukončené dňa 29.5.2013.

 


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák. č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podlimitnú zákazku na poskytnutie služby: „Organizačné zabezpečenie podujatí projektu Via Hlohoviensis“.
Príslušná výzva na predloženie ponuky ( služby )  vyšla dňa 05.03.2013  vo vestníku VO č. 45/2013 pod č. 3456-MSS  a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :
 

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/194016

Výzva vo vestníku VO č. 45/2013

Zverejnené: 5. 3. 2013

 

Menovací dekrét komisie (pdf, 1 MB)


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák. č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstaráva podprahovú zákazku na poskytnutie služby,, Informačno – propagačné materiály“. Príslušná výzva na predloženie ponuky ( služby) vyšla dňa 09.02.2013 vo vestníku VO č.29/2013 pod č.2035-WYS a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:


http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/192485

Výzva vo vestníku VO č. 29/2013

Zverejnené: 14. 2. 2013

 

Zápisnica z otvárania ponúk doručených do verejného obstarávania na zadanie zákazky ,,Informačno-propagačné materiály" (pdf, 1,2 MB)


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou upravujúcou postup verejného obstarávateľa mesta Hlohovec - Mestského úradu v Hlohovci pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru,  zákaziek  na uskutočnenie  stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb,koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zo dňa 1.5.2011, obstaráva  zákazku  s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: “Vypracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec 2012/2013 (vrátane oznámenia o strategickom dokumente)”.

Lokalizácia ZaD 2012/2013

Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky do  termínu 13.2.2013,  je možné vyžiadať na gabriela.danisovicova@hlohovec.sk.


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák. č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podlimitnú zákazku na poskytnutie služby: „Organizačné zabezpečenie podujatí projektu Via Hlohoviensis“.
Príslušná výzva na predloženie ponuky ( služby )  vyšla dňa 24.1.2013  vo vestníku VO č. 17/2013 pod č. 1132-MSS  a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

 

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/191279

Výzva vo vestníku VO č. 17/2013

Zverejnené: 24. 1. 2013

 

Menovací dekrét komisie (pdf, 1 MB)

Zápisnica z otvárania ponúk doručených do verejného obstarávania na zadanie zákazky ,,Organizačné zabezpečenie podujatí projektu Via Hlohoviensis" (pdf, 720 kB)

Zápisnica z posudzovania splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku do verejného obstarávania na zadanie zákazky ,,Organizačné zabezpečenie podujatí projektu Via Hlohoviensis" (pdf, 2,9 MB)

 

Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave vyšlo dňa 01.03.2013 vo vestníku VO č. 43/2013 pod č.3330-ZSS

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/193998

Výzva vo vestníku VO č. 43/2013

Vyšlo: 1. 3. 2013


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák. č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na poskytnutie služby: „Film o prírodnom a kultúrnom dedičstve a o produktoch cestovného ruchu v regióne Hlohovecka“.
Príslušná výzva na predloženie ponuky ( služby )  vyšla dňa 22.1.2013  vo vestníku VO č. 15/2013 pod č. 1042-WYS   a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

 

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/191261

Výzva vo vestníku VO č. 15/2013

Zverejnené: 24. 1. 2013

 

Zápisnica z otvárania ponúk doručených do verejného obstarávania na zadanie zákazky ,,Film o prírodnom a kultúrnom dedičstve a produktoch cestovného ruchu v regióne Hlohovecka" (pdf, 688 kB)


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák..č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na dodávku stavebných prác na stavbu: ZŠ Vilka Šuleka Hlohovec – výmena okien.

Príslušná výzva na predloženie ponuky ( práce )  vyšla dňa 11.1.2013  vo vestníku VO č. 8/2013 pod č. 00479-WYP   a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

 

https://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/190586

Výzva vo vestníku VO č. 8/2013

zverejnené 14.1.2013

Verejné obstarávanie ukončené 25.2.2013.


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák..č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na dodávku stavebných prác na stavbu: III. ZŠ Hlohovec – výmena okien.
Príslušná výzva na predloženie ponuky ( práce )  vyšla dňa 16.5.2012 vo vestníku VO č. 93/2012 a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

zverejnené 16.05.2012

Verejné obstarávanie ukončené.


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák..č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na dodávku stavebných prác na stavbu: Cyklistický chodník Hrádza 3 Hlohovec – Dolná Sihoť.
Príslušná výzva na predloženie ponuky ( služby )  vyšla dňa 16.2.2012 a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :


zverejnené 20.2.2012

Verejné obstarávanie ukončené.


 

Mesto Hlohovec, v zmysle zák..č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  obstaráva  podprahovú zákazku na poskytovateľa služby - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavbu: Most Hlohovec.
Príslušná výzva na predloženie ponuky ( služby )  vyšla dňa 13.2.2012 a je uverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie :

Úrad pre verejné obstarávanie zo svojej stránky príslušnú výzvu odstránil.

zverejnené 14.2.2012

Verejné obstarávanie ukončené.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716902

Úvodná stránka