Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Záznamy MsP

SEPTEMBER 2019

Dňa 29. 09. 2019 o 02.28 hod. pri kontrole jarmočiska hliadka Msp spozorovala muža, ako kopal do konštrukcie stánku. 20 ročný muž bol za priestupok proti majetku, § 50 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, riešený blokovou pokutou.

Dňa 28. 09. 2019 o 16.05 hod. hliadku MsP na jarmoku oslovila 70 ročná žena, ktorá hovorila po rusky a poprosila o pomoc, pretože sa stratila. Žena docestovala na jarmok so zájazdom, stratila sa a nevedela, kde majú odparkovaný autobus. Po vykonaných previerkach hliadka MsP autobus identifikovala.

V tern istý deň o 21.35 hod. telefonicky oznámil občan, že na jarmočisku leží neznáma žena. Hliadka na mieste poskytla prvú pomoc žene, ktorú  napadol neznámy páchateľ, nasledkom čoho padla na zem a upadla do bezvedomia. Žena po prebratí bola odvedená do sanitky, ktorá mala službu na jarmoku a následne si ju prevzala Rýchla zdravotná pomoc, ktorá  menovanú previezla na pozorovanie do nemocnice v Trnave. Šetrením bolo zistené, že incident vznikol na podnet poškodenej, ktorá predtým, než bola napadnutá, úmyselne obliala neznámu osobu pivom.

Dňa 06. 09. 2019 o 12.40 hod. oznámila na MsP žena, že na Hlohovej ulici leží na zemi muž. Na zemi ležal 40 ročný muž, ktorý sa lieči na diabetes, bol pod vplyvom alkoholu a nekomunikoval, preto bola privolaná RZP, ktorá si muža prevzala.

Dňa 04. 09. 2019 o 13.13 hod. zadržala hliadka MsP 24 ročného muža z Hlohovca, ktorý na miestnom cintoríne na Nittrianskej ulici poškodil historické artefakty. Nakoľko bolo dôvodné podozrenie, že sa muž dopustil trestného činu, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Hlohovec, ktorej bol  muž odovzdaný.

Na kamerovom monitorovacom systéme  spozoroval dňa 03. 09. 2019 o 08.20 hod. príslušník MsP horiace auto, dodávku,  pred kruhovým objazdom. Ihneď informoval  operačného pracovníka HaZZ, ktorý už na miesto vyslal hasičov.


 

AUGUST 2019

Telefonicky oznámila dňa 28. 07. 2019 o 06.20 hod. na MsP žena, že na ul. Závalie neznámy muž narazil s bicyklom do vozidiel a leží na zemi. Hliadka zistila, že 60 ročný muž je zranený, krvácal z hlavy, preto mu bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc. Nakoľko muž svojou jazdou na bicykli poškodil aj 3 osobné motorové vozidla, bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si prípad prevzala.

 

Dňa 28. 07. 2019 priniesol na MsP občan čiernu koženú peňaženku, v ktorej boli osobné doklady. Peňaženka bola odovzdaná majiteľovi, ktorý potvrdil, že mu v nej nič nechýba.

 

Dňa 07. 08. 2019 o 20.00 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Hollého spozorovala, ako neznámy muž spadol z bicykla. 66 ročný muž mal bolesti chrbta,  nemohol sa postaviť, preto mu bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá si muža prevzala a previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.

 

Dňa 11. 08. 2019 o 00.45 hod. pri kontrole mesta spozorovala hliadka MsP na kruhovom objazde odstavené osobné motorové vozidlo. Po príchode k vozidlu  25 ročná vodička požiadala hliadku MsP o pomoc, pretože má vozidlo  nepojazdné.  Hliadka pomohla vodičke auto spojazdniť.


 

JÚL 2019

Dňa 28. 06. 2019, v posledný deň školského roka, príslušníci mestskej polície vykonali kontrolu požívania a podávania alkoholických nápojov maloletým a mladistvým. Bolo skontrolovaných 10 reštauračných zariadení, pri kontrole nebolo zistené žiadne porušenie zákona.

Dňa 04. 07. 2019 telefonicky oznámila na MsP žena, že za obchodným centrom na Hollého ulici spadol z kopca neznámy muž. Hliadka na mieste zistila, že 61 ročný  muž nekomunikuje, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc. Taktiež bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc dňa 16. 07. 2019 k 50 ročnému mužovi, ktorý ležal na Pribinovej ul. a nekomunikoval.

Telefonicky oznámil dňa 05. 07. 2019 na MsP občan z miestnej časti Šulekovo, že pri starom moste sú v kríkoch schované pravdepodobne odcudzené 3 uzamykateľné zásuvkové vozíky na náradie s neznámym obsahom. Vzhľadom na výšku škody vzniklo podozrenie z trestného činu, preto bola vec odovzdaná OO PZ Hlohovec.

V zmysle zákona 282/2002 Zb. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, rieši mestská polícia 51 ročného muža z miestnej časti Šulekovo za porušenie § 7 ods. 2 písm. b) citovaného zákona, pretože nezabránil útoku psa na človeka. Dňa 09. 07. 2019  pes 51 ročného muža pohrýzol maloletého chlapca na chrbát.

Dňa 14. 07. 2019  01.45 hod. na parkovisku na ul. M. R. Štefánika poškodil neznámy muž  spätné zrkadlo a rozbil bočné sklo na osobnom motorovom vozidle, čím sa dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Neznámeho muža zaregistrovala jedna z priemyselných kamier, avšak doposiaľ jeho totožnosť nebola identifikovaná.

V poslednom období sa vyskytli prípady nezabezpečených motorových vozidiel (hlavne v nočnej dobe). Mestská polícia Hlohovec žiada majiteľov motorových vozidiel aby pri odchode od vozidla vykonávali kontroly ich zabezpečenia a tým predišli nepredvídaným udalostiam.


 

JÚN 2019

Blokovou pokutou dňa 16. 06. 2019 hliadka MsP riešila podľa § 47 ods. 1 písm b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 20 ročnú ženu, ktorá o 22.55 hod. na ul. Radlinského rušila nočný kľud  hlasno pustenou  hudbou.

Telefonicky oznámil na MsP dňa 13. 06. 2019 o 07.00 hod. muž, že pri tom ako venčil svojho psa pribehol iný pes a jeho psovi spôsobil zranenie. Hliadka MsP zistila, že  19 ročnému  mužovi sa pri venčení vyšmykol pes z vodítka a ľahšie zranil psa. Muž bol za porušenie § 7 ods. 2 písm b) zákona 282/2002 (nezabránil útoku psa na človeka alebo zviera) riešený blokovou pokutou.

V ten istý deň o 20.17 hod.  oznámil občan, že za čističkou horí. Hliadka na mieste zistila, že za ČOV horí komunálny odpad. Na miesto  bol privolaný HaZ, ktorý požiar zlikvidoval.

Dňa 07. 06. 2019 o 23.20 hod. telefonicky oznámil občan, že pri poliklinike agresívne jazdia na autách. 20 ročný muž, ktorý agresívnou jazdou (gumovaním) rušil nočný kľud, bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 04. 06. 2019 preverovala hliadka MsP oznámenie od občana, že sa na parkovisku na Námestí sv. Michala samovoľne dalo do pohybu odparkované vozidlo a narazilo do ďalšieho odparkovaného vozidla. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si prípad prevzala.

Telefonicky oznámila na MsP dňa 01. 06. 2019 pracovníčka jednej z predajni obchodného komplexu Za Váhom, že neznámy muž im z predajne odcudzil tovar. Následnými preverkami hliadka MsP podľa popisu identifikovala  33 ročného muža, ktorý sa dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Muž  bol  riešený blokovou pokutou.

Mestská  polícia upozorňuje občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidla na miestach verejne prístupnej zeleni, pretože týmto dochádza k porušeniu ustanovenia zákazu zastavenia a státia podľa § 25 ods. 1 písm. s) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.


 

MÁJ 2019

Dňa 16. 05. 2019 oznámil telefonicky na MsP občan, že neznámy muž vytrháva zo steny domu kultúry lišty. Po príchode na miesto sa pri budove nikto nenachádzal, na zemi bola odhodená lišta. Podľa popisu hliadka mestskej polície zistila páchateľa, ktorý lišty vytrhával. 50 ročný muž je riešený v zmysle priestupkového zákona. Vyjadril sa, že lišty chcel odniesť do zberného dvora.

Telefonicky oznámil dňa 15. 05. 2019 občan, že pred futbalovým štadiónom sú šteniatka. Hliadka pred štadiónom našla vyhodené tri šteniatka, ktoré boli prevezené na vyšetrenie k veterinárovi  a následne do útulku zvierat v Piešťanoch. 

Dňa 13. 05. 2019 nahlásil na MsP občan, že ho pohrýzol pes. Hliadka po príchode na miesto zistila, že 54 ročného muža pohrýzol pes, ktorý vybehol z vchodu bytového domu na Hollého ulici. Majiteľ psa je riešený v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 09. 05. 2019 sa v miečnom bare nachádzala 83 ročná žena, ktorá bola dezorientovaná. Hliadka MsP zistila totožnosť ženy a informovala príbuzných. Pre starú mamu si prišla jej vnučka.

Dňa 07. 05. 2019 ohlásila 48 ročná žena, že jej na Manckovičovaj ul. strelil neznámy páchateľ do tváre, pod oko,  plastovú guličku. Priestupok je v štádiu riešenia.

 


 

APRÍL 2019

Dňa 23. 04. 2019 oznámil pracovník predajne LIDL, že zadržali  osobu, ktorá v predajni kradla. Lustráciou bolo zistené, že 16 ročná slečna bola za posledných 12 mesiacov riešená za krádež, čím menovaná naplnila skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. f) Trestného zákona a z uvedeného dôvodu si vec prevzali príslušníci OO PZ Hlohovec.

Dňa 22. 04. 2019 o 07.35 hod. na  ul. Závalie a 14. 04. 2019 o 14.30 hod. na ul. Vinohradskej hliadka MsP pri vykonávaní pešej hliadky zistila pootvorené dvere na osobných motorových  vozidlách. Vykonanou lustráciou boli zistení a následne vyrozumení majitelia vozidiel, ktorí si tieto zabezpečili.

Telefonicky oznámil na MsP dňa 03. 04. 2019 občan, že má na zahrádke v zahradkárskej osade Obora bobra. Po príchode na miesto hliadka zistila, že bobor je v ohradenej záhradke. Na miesto bol privolaný pracovník z Útulku pre dravce v Ratnoviach, ktorý vykonal odchyt bobra.

Mestská polícia zaevidovala v mesiaci apríl 7 krát porušenie zákona 79/2015 o odpadoch, kedy občania vyložili z motorových vozidiel odpad (sedačky, stavebný odpad, igelitové vrecia naplnené odpadom) pred zberný dvor. Priestupky boli zadokumentované a postúpené na odbor životného prostredia MsÚ na doriešenie. Mestská polícia upozorňuje občanov, aby odpad do zberného dvora vyvážali len počas prevádzkových hodín.

V čase Veľkonočných sviatkov hliadky mestskej polície nezaznamenali vážne narušenie verejného poriadku a riešili prevažne oznámenia súvisiace s rušením nočného kľudu.


 

MAREC 2019

Telefonicky oznámila dňa 16. 03. 2019 žena, že pri Tescu sa pohybuje pes bez dozoru. Pes bol hliadkou  odchytený a prevezený na MsP. Majiteľ si psa prevzal a za porušenie zákona 282/2002, nezabránil voľnému pohybu psa, bol riešený blokovou pokutou. 

Dňa 12. 03. 2019 telefonicky oznámil na MsP občan, že na Michalskej ulici je v kontajneri na papier vyhodené morské prasa. Hliadka MsP našla v kontajeni krabicu od topánok, v ktorej bolo morské prasiatko. Pre morča si prišla pani, ktorá sa chcela o neho postarať.

Dňa 03. 03. 2019 oznámila na Msp zamestnankyňa zariadenia pre seniorov, že sa im z prechádzky nevrátil 70 ročný pán. Hliadka MsP pri kontrole centra mesta našla muža sedieť na lavičke na Námestí sv. Michala. Muž sa sťažoval na bolesti nôh, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.

Blokovou pokutou bol dňa 01. 03. 2019 riešený 58 ročný muž za porušenie zákona 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, pri venčení neodstánil po psovi exkrementy.

 

 


 

JANUÁR 2019

Dňa 01. 01. 2019, cez Silvestrovskú noc, hliadka mestskej polície zasahovala na Vinohradskej ulici, kde neznámy páchateľ o 01.53 hod. vhodil do 1100 l kontajnera na komunálny odpad neznámu pyrotechniku, ktorá spôsobila silný výbuch a kontajner roztrhla. Komunálny odpad bol rozptýlený po okolí. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu (poškodzovanie cudzej veci) bola dokumentácia odovzdaná na OO PZ Hlohovec.

Ďalej o 04.30 hod. oznámila na MsP žena, že na ul. M. R. Štefánika neznámy páchateľ rozbil sklenú výplň na predajni NON STOP. Hliadka MsP šetrením zistila podozrivého z priestupku proti majetku § 50 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Páchateľ bol riešený v zmysle priestupkového zákona.

Pri kontrole Zámockej záhrady dňa 02. 01. 2019 hliadka MsP zistila, že neznámy páchateľ hodil do jazierka  dve malé smetné nádoby, zlomil drevenú latu na jednej lavičke a poškodil informačnú tabuľu Zámocký poznávací okruh. Priestupok je v štádiu šetrenia.

Dňa 08. 01. 2019 telefonicky oznámila na MsP žena, že na ul. Za poštou je na zemi muž, ktorý spadol z invalidného vozíka. Po príchode na miesto už 45 ročný muž bez domova  sedel na invalidnom vozíku (na vozík mu pomohli sadnúť okoloidúci občania), ale javil známky podchladenia, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla do nemocnice v Trnave. Terénne sociálne pracovníčky MsÚ Hlohovec vybavili, že muž bol po príchode z nemocnice  umiestnený v azylovom dome v Hlohovci.

Že stále žijú medzi nami slušní ľudia sa príslušníci  MsP presvedčili dňa 18. 01. 2019, kedy na MsP priniesol občan mesta bankomatovú kartu aj s PIN kódom. Karta bola odovzdaná majiteľke, ktorá potvrdila, že z účtu jej neboli odcudzené finančné prostriedky. Dňa 26. 01. 2019 priniesol na MsP občan peňaženku, ktorú našiel na ul. M. R. Štefánika. Peňaženka, v ktorej bola finančná hotovosť, stravný lístok a doklady, bola odovzdaná majiteľke, ktorá tiež potvrdila, že jej nič nechýba.

Dňa 23. 01. 2019 pri kontrole Zámockej záhrady spozorovala hliadka MsP staršiu ženu, ktorá sa šmykla, spadla  a zostala ležať na zemi. 81 ročná pani bola na prechádzke so svojou dcérou a pri páde si poranila ľavú nohu. Do príchodu Rýchlej zdravotnej služby hliadka zotrvala pri zranenej žene.


 

DECEMBER 2018

Dňa 11. 12. 2018 hliadka MsP odchytila dvoch psov, nemeckých ovčiakov, ktorí boli bez dozoru v areály II. ZŠ. Následne bolo zistené, že jeden zo psov pohrýzol 71 ročného muža. Zistený majiteľ psov bol riešený blokovou pokutou. Pes, ktorý muža pohrýzol nemal očkovací preukaz, preto musel byť podrobený lekárskemu vyšetreniu z dôvodu vylúčenia ochorenia na besnotu. Majiteľ nemal psov prihlásených v evidencii Mesta Hlohovec, preto bol oznámený na príslušný odbor MsÚ Hlohovec.

Dňa 10. 12. 2018 o 19.20 hod. oznámil na MsP občan, že na Hollého ul. je na zemi spadnutá žena. 60 ročná zema spadla na zem dolu tvárou, nehýbala sa a na otázky nereagovala, pričom mala  poranený  nos a bradu. Žene hliadka MsP poskytla prvú pomoc a privolala Rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ženu previezla do nemocnice v Trnave.

Dňa 06. 12. 2018 hliadka MsP  vrátila majiteľom dve  peňaženky, z ktorých jedna sa našla o 10.25 hod. na Námestí sv. Michala  a druhá o 10.40 hod. pri Dome kultúry Taktiež bola vrátená peňaženka majiteľke dňa 14. 12. 2018, ktorú našla občianka na ul. Hollého.

Mestská polícia upozorňuje občanov, aby si na svoje osobné veci dávali pozor a predchádzali tak ich krádežiam a stratám.

Zamestnanci Mestskej polície Hlohovec želajú všetkým občanom mesta príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a pohody.


 

NOVEMBER 2018

Dňa 22. 11. 2018 priniesol na MsP občan mobilný telefón, ktorý našiel na zemi pred predajňou Kauflandom. Príslušníkmi MsP bola zistená majiteľka, ktorej bol telefón odovzdaný.

Dňa 18. 11. 2018 oznámil telefonicky na MsP občan, že na hrádzi je v kríkoch zakliesnený Jastab veľký. Po príchode na miesto hliadka MsP jastraba vyslobodila a následne ho previezla do záchrannej stanice v Ratnovciach.

Kamerou bol dňa 14. 11. 2018 o 22.55 hod. spozorovaný mladík, ktorý na pešej zóne kopal do betónového stĺpika tak, že ho zhodil. 19 ročný T. Š. bol riešený v blokovom konaní. Nepoškodený betónový stĺpik vrátil na miesto.

Dňa 10. 11. 2018 o 18.00 hod. pri kontrole okolia predajne Kaufland našla  hliadka MsP pri nakupných vozíkoch peňaženku a mobilný telefón. Veci boli  odovzdané majiteľke.

V zmysle priestupkového zákona je riešená 40 ročná M. G., ktorá dňa 03. 11. 2018 o 23.13 hod. vykrikovala v parku na ul. R. Dilonga. Menovaná bola hliadkou MsP upozornená na svoje konanie, na výzvu nereagovala, pričom odmietla preukázať svoju totožnosť. Následne bola hliadkou MsP predvedená na zistenie totožnosti. Žena javila známky požitia alkoholických nápojov.

 


 

OKTÓBER 2018

Hliadka MsP dňa 22. 10. 2018 o 22.48 hod. riešila blokovou pokutou 27 ročného muža, ktorý na ul. Za poštou rušil nočný kľud. Muž si chcel kúpiť alkohol a keď zistil, že predajňa je už zatvorená začal vykrikovať a spávať sa agresivne.

Dňa 20. 10. 2018 o 14.27 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že na ul. Za poštou leží pri kontajneroch neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že muž leží v kontajnery na komunálny odpad. Z miesta bol vykázaný.

Dňa 13. 10. 2018 o 23.50 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že z  rodinného domu na Jarmočnej ulici sa šíri hlasno pustená hudba. Za porušenie § 47 ods. 1 písm. b) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch (poruší nočný kľud), bola  36 ročná žena riešená v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 06. 10. 2018  o 02.00 hod. sa dobíjal do budovy mestského úradu 56 ročný muž. Muž bol pod vplyvom alkoholu a hliadke MsP tvrdil, že je doma. Telefonicky bol informovaný jeho syn, ktorý si pre otca prišiel a odviezol ho domov.

Dňa 05. 10. 2018 o 23.20 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že na ul. R. Dilonga narazilo do stĺpa verejného osvetlenia osobné motorové vozidlo a svetlo na celej ulici zhaslo. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o dopravnú nehodu, preto bola vec odovzdaná OO PZ Hlohovec.


 

SEPTEMBER 2018

Dňa 30. 09. 2018 spozorovala hliadka MsP na Pribinovej ulici, kde sa konal jarmok malé, 3 ročné dievčatko, ktoré sa stratilo. O dievčatko, ktoré povedalo svoje meno, sa postarala hliadka MsP, zobrala k pódiu, kde dala vyhlásiť, že sa našlo. K pódiu sa dostavil starý otec, ktorý si vnučku prevzal.

Pri kontrole jarmočiska dňa 29. 09. 2018 o 17.55 hod. oznámil hliadke MsP občan, že na Fándlyho ulici leží na zemi muž. Hliadka zistila, že 77 ročný muž je zranený na hlave a rukách, preto mu bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc.

Dňa 20. 09. 2018 nahlásil na MsP občan, že v kríkoch pri Faurécii leží na zemi žena. Hliadka MsP zistila, že 40 ročná žena je pod vplyvom alkoholu a nebola schopná chôdze. Bol informovaný otec, ktorý si pre dcéru prišiel a odviezol ju domov. Žena bola riešená v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 16. 09. 2018 boli blokovou pokutou riešení 32 a 21 roční muži, ktorí na parkovisku na Nitrianskej ulici predávali parfémy. Tým, že neoprávnene vykonávali obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť porušili § 24 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 07. 09. 2018 oznámil telefonicky na MsP občan, že v lokalite Pod Šomodou počuje buchot pri chate. Po príchode na miesto hliadka MsP našla pri chate dvoch mužov vo veku 39 a 49 rokov. Na chate boli vylomené okná, dvere a vylomené kovové časti z okien a dverí. Z dôvodu podozrenia z trestného činu bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Hlohovec, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 04. 09. 2018 nahlásil na MsP chovateľ oviec, že mu neznámy pes pohrýzol 2 ovce. Vec je v štádiu riešenia.

Dňa 02. 09. 2018 o 03.10 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Zábrania spozorovala sanitku, v ktorej ošetrovali dve osoby, ktoré boli účastníkmi dopravnej nehody. Vodička, ktorá poškodila dve informatívne tabule, z miesta nehody ušla. Na miesto sa dostavila hliadka OO PZ a príslušníci MsP pokračovali v hliadkovaní. Na  ul. Ľ. Zúbka spozorovala hliadka MsP  odparkované osobné motorové vozidlo, ktorého majiteľka sa snažila vymeniť na aute koleso. Vozidlo bolo značne poškodené nárazom a z dôvodu podozrenia, že je to vozidlo, ktorého vodička spôsobila dopravnú nehodu na ul. Zábranie, bola privolaná hliadka OO PZ Hlohovec. 


 

AUGUST 2018

Dňa 28. 08. 2018 hliadka MsP odchytila a previezla na MsP Hlohovec psa, ktorý behal bez dozoru po Svätopeterskej ulici. Majiteľ nezabránil voľnému pohybu psa, preto mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 27. 08. 2018 o 06.32 hod. oznámil pracovník Tesca, že dve ženy ukradli v predajni tovar v hodnote približne 224,- €. Privolaná hliadka MsP obe ženy našla v blízkej herni ukryté na toalete. Ukradnutý tovar vrátili a nakoľko už jedna z nich bola za priestupok proti majetku formou krádeže riešená v priebehu posledných 12 mesiacov, si vec prevzalo OO PZ Hlohovec, ako podozrenie z trestného činu krádeže.

Blokovou pokutou boli dňa 16. 08. 2018 riešení 37 ročný a 32 ročný muž, ktorí rušili nočný kľud o 01.10 hod. na Námestí sv. Michala.

Dňa 07. 08. 2018 nahlásil na MsP občan, že na Hlohovej ul. pri bytovke, ktorú prerábajú, pravdepodobne kradnú. Vyslaná hliadka zistila, že 42 ročný muž, ktorý odcudzil novú odkvapovú rúru, bol za posledných 12 mesiacov už za krádež riešený. Z dôvodu podozrenia z trestného činu krádeže, bola privolaná hliadka OO PZ Hlohovec, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 02. 08. 2018 nahlásila na MsP žena, že pri mliečnom bare na Nám. sv. Michala sedí žena, ktorej prišlo nevoľno. Príslušník MsP zistil, že ženu na chodníku zrazil cyklista, ktorý z miesta nehody odišiel. Z dôvodu, že sa jednalo o dopravný priestupok, bolo o nehode informované OO PZ Hlohovec.


 

JÚL 2018

Dňa 22. 07. 2018 o 19.34 hod. oznámil zamestnanec Tesca, že im neznáma osoba odcudzila tenisky. Menovaný pri kontrole predajne našiel v uličke staré tenisky. Spätnou kontrolou kamerovým systémom spozoroval dievča, ktoré si vyzulo staré tenisky a obulo si nové. Následne prešlo cez pokladňu bez platenia. Na kamere bola opoznaná 14 ročná slečna z mestskej časti Šulekovo. Hliadka MsP sa presunula do miesta trvalého bydliska dievčaťa, kde babka dievčaťa tenisky dobrovoľne vydala a tieto boli vrátené zamestnancovi Tesca.  

 

Dňa 19. 07. 2018 oznámila predavačka z predajne na ul. M. R. Štefánika, že do  predajne prišli 4 osoby a jedna z nich odcudzila retiazku v hodnote 69,- €. Keď si menovaná krádež všimla, osoby už nasadali do osobného motorového vozidla a odišli. Po dvoch hodinách bolo zaznamenané komerovým systémom osobné motorové vozidlo, v ktorom bola osoba podozrivá z krádeže retiazky. Predavačka osobu opoznala a tá sa po výzve hliadky ku krádeži priznala a retiazku vrátila. Priestupok je riešený v zmysle priestupkového zákona.

 

Dňa 17. 07. 2018 nahlásila telefonicky na MsP občianka, že jej medzi 14.30 – 14.40 hod. v mestskej časti Šulekovo ukradli bicykel. Pomocou kamery bol spozorovaný páchateľ, ktorý bicykel odcudzil. 10 ročný chlapec bicykel za prítomnosti otca odovzdal hliadke MsP a tá ho vrátila majiteľke.

 

V zmysle zákona o odpadoch je riešený 41 ročný muž, ktorý v záhradkarskej oblasti Soroš pálil drevo napustené smolou.

 

Blokovou pokutou bola dňa 12. 07. 2018 o 22.31 hod. 31 ročná žena, ktorá rušila nočný kľud na ul. Za poštou hlasne pustenou hudbou.


 

JÚN 2018

Dňa 22. 06. 2018 o 07.15 hod. upozornili na  Hlohovej dve dievčatká pracovníčku MsP, že v bankomate Tatra banky zostala finančná hotovosť 100,- €. Následne boli telefonicky informovaní pracovníci Tatra banky a po spísaní príslušnej dokumentácie bola finančná hotovosť odovzdaná v uvedenej pobočke.

Hliadka MsP pri kontrole ul. R. Dilonga spozorovala 17. 06. 2018 o 15.00 hod. maloletého chlapca, ktorý bol zranený. Ďalším preverovaním bolo zistené, že sa jedná o 10 ročného chlapca, ktorý pri cvičení spadol z náradia a zlomil si ruku. Hliadka MsP privolala Rýchlu zdravotnú pomoc a o úraze syna bola informovaná jeho matka.

Telefonicky oznámil na MsP dňa 16. 06. 2018 o 19.40 hod. občan, že v zámockej záhrade chytajú ryby. 17 ročný mladík bol za porušenie VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocka záhrada riešený blokovou pokutou.

Dňa 11. 06. 2018 mestská polícia dva krát privolala Rýchlu zdravotnú pomoc k občanom, ktorí potrebovali pomoc. V prvom prípade o 16.00 hod. k  83 ročnej žene, ktorá  sedela na lavičke  pri fontáne na Nám. sv. Michala a nereagovala a v druhom prípade o 17.15 hod. k 72 ročnému mužovi, ktorý ležal na zemi a nekomunikoval. Obaja boli prevezený RZP do nemocnice v Trnave. 

Dňa 06. 06. 2018 o 15.30 hod. odcudzil neznámy páchateľ bicykel 11 ročnému chlapcovi. Chlapec so starým otcom spozorovali po 15 minútach muža, ktorý pred hotelom Jeleň išiel na odcudzenom bicykli. Starý otec sa za mužom rozbehol a bicykel mu zobral. Páchateľ z miesta ušiel.  Záznamom z kamery bol zistený popis páchateľa. Dňa 07. 06. 2018 o 17.15 hod. spozoroval veliteľ zmeny MsP  na kamere muža, ktorý odcudzil bicykel a tento bol  následne zadržaný. Odborným ohodnotením bicykla bola jeho hodnota  vyčíslená na sumu 350,- €. Vzhľadom k výške spôsobenej škody (podozrenie z trestného činu krádeže)  bude vec odstúpená na príslušné Obvodné oddelenie PZ Hlohovec. 


 

MÁJ 2018

V zmysle priestupkového zákona je riešený 51 ročný muž z mestskej časti Šulekovo, ktorý dňa 26. 05. 2018 o 21.05 hod. nadával 32 ročnej ženu a udrel ju dlaňou na tvár.

Dňa 25. 05. 2018 telefonicky oznámil na MsP občan, že z dodávky vyhadzoval vodič pri hrádzi v Šulekove odpad. Hliadka MsP zistila majiteľa dodávky, ktorý vyviezol k hrádzi kamene. Muž skládku odstránil a je riešený v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 15. 05. 2018 o 22.30 hod. spozorovala hliadka MsP pri vykonávaní kontroly ulíc Pribinova a Starý rínok ležať na zemi neznámeho muža. Muž sa vyjadril, že je po operácii žlčníka,  má veľké bolesti a nemôže sa postaviť. Na miesto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá muža previezla do nemocnice v Trnave.


 

APRÍL 2018

Kamerovým systémom bol dňa 28. 04. 2018 o 21.50 hod. spozorovaný ohňostroj na Námestí sv. Michala. 37 ročný muž porušil Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec a bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 27. 04. 2018 priniesol na MsP občan peňaženku s finančnou hotovosťou a dokladmi, ktorú našiel na ul. SNP. Bola informovaná majiteľka, ktorá si peňaženku prevzala.

Telefonicky oznámil dňa 25. 04. 2018 o 19.15 hod. muž, že  jeho 8 ročnú dcéru  pohrýzol pes, ktorý bol priviazaný o tuju v parku na Františkánskom námestí. Psa si jeho dcéra nevšimla a ako sa k nemu priblížila tak na ňu zaútočil. Hliadka MsP zistila, že majiteľkou psa je 57 ročná žena z Trnavy, ktorá býva prechodne v Hlohovci. Nenachádzala sa nikde v blízkosti, preto bol pes prevezený na MsP, aby neprišlo k ďalšiemu zraneniu. Majiteľka  psa svojim konaním porušila zákon 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Kamerou bola dňa 21. 04. 2018 o 18.00 hod. spozorovaná skupinka mladých ľudí na detskom ihrisku na Hájskej ulici v miestnej časti Šulekovo, ktorá sa správala tak, že hrozilo poškodenie zariadenia ihriska. Mládež bola z detského ihriska príslušníkmi mestskej polície vykázaná.

Dňa 19. 04. 2018 odovzdala hliadke MsP 41 ročná žena peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou, ktorú našla na zemi. Bol informovaný 63 ročný majiteľ, ktorý si peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou prevzal na MsP.

Dňa 18. 04. 2018 hliadka MsP privolala Rýchlu zdravotnú pomoc najskôr o 19.40 hod. 49 ročnému mužovi, ktorému prišlo na Nitrianskej ulici nevoľno a spadol na zem. O 20.40 hod. zasa 53 ročnému mužovi, ktorý chodil dookola po kruhovom objazde, triasol sa na celom tele, mal kŕče a prestal rozprávať. Oboch mužov previezla RZP do nemocnice v Trnave.

Pomocou záznamu z kamerového monitorovacieho systému bol opoznaný 19 ročný muž, ktorý dňa 18. 04. 2018 o 01.35 hod. rozbil tehlou  výklad  zlatníctva na Nám. sv. Michala a odcudzil jednú retiazku.

Dňa 15. 04. 2018 o 17.30 hod. tel. oznámil na Msp občan, že pri dome kultúry leží na zemi muž a pri ňom sú deti. Hliadka MsP na mieste zistila, že na zemi ležal muž, ktorý krvácal z hlavy. Pri zranenom 34 ročnom mužovi boli mladí ľudia, ktorí mu poskytli prvú pomoc a privolali Rýchlu zdravotnú pomoc. Muža previezla RZP na ošetrenie do nemocnice v Trnave.

Dňa 11. 04. 2018 o 14.55 hod. priniesla na MsP žena mobilný telefón, ktorý našla na Hlohovej ul. a o 15.10 hod. priniesla iná občianka peňaženku s dokladmi a hotovosťou. Telefón aj peňaženku stratil 11 ročný chlapec. Veci si prevzal na MsP, kde prišiel  v sprievode svojho otca.

Dňa 05. 04. 2018 o 18.55 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na cestnom moste je chlap, ktorý chce skočiť z mosta. Hliadka MsP v strede cestného mosta spozorovala muža, ktorý mal už jednú nohu prekročenú cez zabradlie. 25 ročný muž bol okamžite stiahnutý zo zábradlia na chodník. Na miesto bola privolaná  Rýchla zdravotná pomoc, ktorá si ho prevzala. 


 

MAREC 2018

Telefonicky oznámila dňa 13. 03. 2018 o 14.10 hod. žena, že pri dome kultúry videla dospelého muža ako sa bozkáva s malým dievčaťom. Hliadka MsP na mieste spozorovala 32 ročného muža, ktorý obchytával maloletú 12 ročnú dievčinu. Z dôvodu podozrenia z trestného činu  bola mužovi obmedzená osobná sloboda a bol prevezený na OO PZ Hlohovec.

 

Dňa 09. 03. 2018 o 00.21 hod.telefonicky oznámil na MsP občan, že na Hlohovej ulici na autobusovej zastávke je mládež, ktorá tam má nejaký konflikt. Hliadka pri príchode na miesto spozorovala, ako z miesta utekajú dvaja mladíci a na tráve  leží ďalšia osoba. Na zemi ležalo mladé dievča, ktoré nepravidelne dýchalo, preto bola  privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá dievča previezla do nemocnice v Trnave. Podľa zistených skutočností mala byť  maloletá 14 ročná slečna  pod vplyvom alkoholu. Skutočnosti týkajúce sa predmetnej veci sú v štádiu šetrenia.

 

Dňa 05. 03. 2018 o 22.45 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na ul. Pod Beranom leží na zemi starší muž. Hliadka na mieste zistila, že 71 ročný muž nie je zranený, len nemôže chodiť. Vyjadril sa, že má zdravotné problémy s chôdzou, čo potvrdila aj jeho dcéra. Muž býval sám, preto bol prevezený k dcére.

 

Mestská polícia upozorňuje občanov, že v poslednom období boli zaznamenané viaceré krádeže smetných nádob z pred rodinných domov. Žiadame občanov, aby si nádoby po vývoze čo najskôr uschovali. 


 

FEBRUÁR 2018

Kamerovým systémom spozoroval príslušník MsP dňa 17. 02. 2018 o 20.05 hod. ako na ul. Radlinského niekto púšta pyrotechniku. Hliadka na mieste riešila blokovou pokutou muža, ktorý púšťal pyrotechniku na oslave narodenín.

Hliadka MsP počas kontroly ulice Závalie dňa 16. 02. 2018 o 02.25 hod. spozorovala osobné motorové vozidla Honda, ktoré bolo prevrátené na pravý bok. Bol vyrozumený majiteľ vozidla a spracovaný priestupkový spis, ktorý je v štádiu riešenia.

Dňa 10. 02. 2018 pri kontrole Jesenského ul. požiadala hliadku MsP staršia žena o pomoc. Žena nemohla chodiť, preto ju hliadka odprevadila do miesta trvalého bydliska.

Kamerovým monitorovacím systémom bola dňa 10. 02. 2018 spozorovaná žena, ktorá išla po  ul. Vinohradská s dvoma psami a nemala ich na vôdzke. 27 ročná žena bola v zmysle zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienkydržania psov, riešená blokovou pokutou. 

Telefonicky oznámil na MsP dňa 02. 02. 2018 o 13.30 hod. občan, že mu neznámy páchateľ odcudzil bicykel. Hliadke sa po príchode na miesto prihlásil svedok,  ktorý popísal osobu, ktorá bycikel odcudzila.Na základe popisu hliadka MsP zistila páchateľa, ktorý sa ku krádeží bicykla priznal a dobrovoľne ho hliadke MsP odovzdal. Muž sa dopustil priestupku podľa § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a je riešený v zmysle uvedeného zákona.

Dňa 02. 02. 2018 bol v nočných hodinách kamerou spozorovaný mladík, ktorý na pešej zóne rozbil ozdobný kvetináč. Druhý mladík otočil dopravnú značku E 7 – Smerová šípka. Obaja mladíci boli riešení v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 01. 02. 2018 nahlásila mama 10 ročnej školáčky, že dcére a jej spolužiačke odcudzil neznámy muž z lavičky na detskom ihrisku školské aktovky, v ktorých mali aj mobily. Jedna z dievčat si všimla muža, ktorý sa pohyboval pri detskom ihrisku a hliadke MsP popisala jeho oblečenie. Na základe popisu hliadka pri kontrole okolia ihriska  spozorovala podozrivého muža. Muž mal pri sebe obidve školské aktovky, v ktorých boli všetky veci okrem mobilu, ktorý bol poškodený. Priestupok je v štádiu riešenia.

 


 

JANUÁR 2018

Dňa 28. 01. 2018 hliadka MsP pri kontrole na ul. Vinohradská spozorovala, že na osobnom motorovom vozidle je otvorené okno. Bol zistený a vyrozumený majiteľ auta, ktorý si auto zabezpečil a skontroloval interiér vozida.

 

Dňa 20. 01. 2018 o 22.05 hod. spozorovala hliadka, že pri dome kultúry leží na zemi bezdomovec. Z dôvodu nepriaznivého počasia a obavy o zdravie a život uvedenej osoby bola táto služobným vozidlom MsP prevezená a umiestnená v azylovom dome.

 

Dňa 06. 01. 2018 riešila hliadka MsP na ul. Nábrežie A. Hlinku dvoch chlapcov, ktorí hádzali pirátov. Nakoľko chlapci boli maloletí, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  (za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku)  im bolo vysvetlené, že pirátov hádzať nemôžu.

 

Dňa 05. 01. 2018 telefonicky oznámila občianka, že na ul. Podzámska leží na zemi opitý mladík. Hliadka MsP zistila, že 18 ročný mladík je pod vplyvom alkoholu a nekomunikuje. Pre podozrenie z otravy alkoholom bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá si mladíka prevzala a previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.

 

V nočných hodinách dňa 05. 01. 2018 o 02.35 hod. hliadka pri kontrole Gaštanovej ul. spozorovala muža, ktorý vyhodil  z osobného motorového vozidla  zábavnú pyrotechniku. 19 ročný mladý muž bol za priestupok riešený blokovou pokutou 30,- €.


 

DECEMBER 2017

Príslušníci Mestskej polície Hlohovec ďakujú obyvateľom mesta za spoluprácu v roku 2017 a do nového  roka 2018 prajú všetkým veľa zdravia, šťastia a osobných i pracovných úspechov.

Dňa 13. 12. 2017 oznámil na MsP muž, že dňa 11. 12. 2017 podviedli jeho  86 ročnú svokru  z miestnej časti Šulekovo traja muži. Predstavili sa ako pracovníci elektrárni a tvrdili, že potrebujú zrezať vrch ihličnatého stromu z jej predzáhradky, nakoľko zasahuje do elektrického vedenia. Muži strom zrezali a vypýtali si 200,- €. Podľa vyjadrenia ženy sa osoby agresívne správali, tak im peniaze dala, nakoľko sa ich bála. Priestupok podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je v štádiu riešenia.

Dňa 11. 12. 2017 o 07.25 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že po Michalskej ul. ide starší muž, ktorý je bosý. Hliadka MsP zistila, že 82 ročnému mužovi tečie z nôh krv, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá muža previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.

Dňa 09. 12. 2017 telefonicky oznámil na MsP muž, že chce spáchať samovraždu. Príslušník stálej služby do miesta trvalého bydliska 51 ročného muža ihneď vyslal hliadku a privolal Rýchlu zdravotnú pomoc. Pri príchode hliadky bol muž nezranený a hliadka pri ňom zotrvala až do príchodu RZP.

 

 


 

NOVEMBER 2017

Dňa 26. 11. 2017 o 17.10 hod. telefonicky oznámil občan, že na Drevenej ulici našiel 6 ročného chlapca, ktorý tvrdil, že ho vyhodili z domu. Hliadka MsP chlapca previezla do miesta trvalého bydliska, kde si ho prevzala babka, ktorá ho už hľadala, pretože jej chlapec ušiel cez okno.

Dňa 25. 11. 2017 o 02.20 hod. sa počas Katarínského plesu v základnej škole v Šulekove dostali do budovy školy dvaja mladíci, ktorí zvesili zo steny dva hasiace prístroje, jeden z nich vystriekali vo vestibule školy a druhý vonku, keď utekali zo školy. Priestupok je v štádiu riešenia, totožnosť páchateľov je známa.  

Dňa 09. 11. 2017 nahlásila žena z ulice R. Dilonga, že jej psa napadol a pohrýzol cudzí pes, ktorý voľne behal po ulici. Hliadka MsP zistila majiteľku psa,  priestupok riešila podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a to porušenie § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a bola jej udelená bloková pokuta vo výške  30,- €.

Dňa 03. 11. 2017 hliadka MsP riešila blokovou pokutou 30,- € 28 ročného muža, ktorý o 03.05 hod. rušil nočný kľud v bytovom dome na Bernolákovej ulici hlasne pustenou hudbou.


 

OKTÓBER 2017

Dňa 22. 10. 2017 sa dopustili podvodu v predajni Kaufland 17 ročný mladík a 19 ročná žena, ktorí prelepovali cenovky zo zlacnených mäsových výrobkov,  lepili ich na vybrané mäsové výrobky a následne zaplatili pri pokladni zlacnenou sumou. Priestupok je v štádiu objasňovania.

Na MsP oznámil dňa 18. 10. 2017 anonym, že na Pribinovej ulici leží na zemi muž. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že ležiaci muž síce nemal viditeľné zranenie, ale nekomunikoval s hliadkou a nemohol sa postaviť na nohy, preto bola privolaná  Rýchla zdravotná pomoc.

Dňa 16. 10. 2017 oznámila na MsP matka, že jej 18 ročný syn odišiel z domu a vyhrážal sa, že sa obesí. Hliadka MsP prekontrolovala bary a reštaurácie a v jednem z nich spozorovala 18 ročného mladíka, ktorý povedal, že si nechce nič spraviť, len bol nahnevaný a nemyslel to vážne. Matka mladíka bola informovaná, že jej syn je v poriadku.

Dňa 07. 10. 2017 riešila hliadka MsP 62 ročného muža, ktorý v predajni Kaufland odcudzil tovar v hodnote 2,49.- €. Muž bol riešený blokovou pokutou.

Že ešte stále žijú medzi nami čestní ľudia sa presvedčili príslušníci MsP v dňoch 01., 13., 14. a 16. 10. 2017, kedy občania mesta priniesli na MsP peňaženky aj s finančnou hotovosťou, ktoré našli na zemi. Boli informovaní majitelia, ktorí si peňaženky aj s finančnou hotovosťou prevzali.


 

SEPTEMBER 2017

Dňa 21. 09. 2017  o 19.15 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na Michalskej ulici leží na zemi žena.Hliadka zistila, že na zemi ležalo 14 ročné dievča, ktoré javilo známky požitia alkoholických nápojov. V dychu jej bolo namerané 0,90 mg/l alkoholu. K dievčaťu bola privolaná mama a z dôvodu obavy o život dievčaťa bola privolaná i Rýchla zdravotná pomoc. Podľa § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb bola o požití alkoholu maloletou osobou  informovaná sociálna kurátorka ÚPSVaR Hlohovec a vedúca odboru právneho a klientských služieb MsÚ Hlohovec. Obdobného konania sa maloletá dopustila už i v minulosti.

Dňa 16. 09. 2017 telefonicky oznámil občan, že po ulici Timravy behá veľký čierny pes. Hliadka MsP psa odchytila a zistila majiteľa, ktorý podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona 282/2002 Z. z. nezabránil voľnému pohybu psa a bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 11. 09. 2017 nahlásil na MsP občan, že na Vodárenskej ulici je vyvezený stavebný odpad. Šetrením na MsP bol zistený priestupca, ktorý odpad vyložil na verejné priestranstvo. 49 ročný muž bol riešený blokovou pokutou. Stavebný odpad z verejného priestranstva odpratal.

Dňa 06. 09. 2017 o 01.20 hod. hliadka MsP pri kontrole Vinohradskej ulice spozorovala dvoch bezdomovcov, ktorí sa zdržiavali pri materskej škôlke a znečistili okolie. Bezdomovci boli z miesta vykázaní a priestranstvo po sebe upratali. 


 

AUGUST 2017

Dňa 24. 08. 2017 bola na miestny cintorín v Hlohovci hliadkou MsP privolaná Rýchla zdravotná pomoc k 65 ročnému mužovi, ktorý sa pošmykol, spadol a rozbil si hlavu. O prevoze muža do Nemocnice v Trnave bola informová jeho manželka.

Blokovou pokutou boli dňa 23. 08. 2017 riešení traja mladíci, ktorí o 21. 30 hod. behali po streche Domu kultúry v Hlohovci na Pribinovej ulici. Vzhľadom k tomu, že v minulosti už došlo k obdobnému konaniu, mestská polícia vykonáva častejšie kontroly uvedeného objektu z dôvodu prevencie pred možným úrazom.

Dňa 10. 08. 2017 o 09.40 hod. telefonicky oznámil občan, že po Mierovej ulici chodí starší muž, ktorý je pravdepodobne dezorientovaný. Hliadka MsP zistila, že 75 ročný muž nevie trafiť domov, preto ho hliadka previezla do miesta trvalého pobytu.

V zmysle priestupkového zákona  rieši mestská polícia krádež peňaženky dňa 06. 08. 2017, ktorá bola odcudzená z prevádzky na ul. M. R. Štefánika, z miestnosti určenej pre personál, ktorého skutku sa dopustila neznáma osoba.


 

JÚL 2017

Dňa 24. 07. 2017 priniesla na MsP Hlohovec občianka z Trnavy  kabelku, v ktorej okrem dokladov a okuliarov bola aj fjnančná hotovosť 41,- €. Majiteľka kabelky bola informovaná a veci aj s finančnou hotovosťou jej boli odovzdané.

Dňa 22. 07. 2017 o 00.50 hod. pri kontrole ulice R. Dilonga spozorovala hliadka MsP na zemi ležať dievča, ktoré javilo známky požitia alkoholických nápojov. 14 ročná slečna sa podrobila dychovej skúške a v dychu jej bolo namerané 0,90 mg/l alkoholu (to je asi 1,88%o). Dievča bolo odovzdané rodičom a o požití alkoholických nápojom maloletou bolo podľa  § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 2 a § 12 ods. 3 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb informovaný odbor právny a klientských služieb MsÚ Hlohovec.

Dňa 09. 07. 2017 o 18.10 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že pred cukrárňou na Námestí sv. Michala stojí už dlhšiu dobu starší muž a nemôže sa pohnúť.  Hliadka zistila, že 71 ročný muž je po operácii kľbu a nemôže chodiť, preto bol prevezený do miesta trvalého pobytu.

Dňa 08. 07. 2017 priniesol na MsP občan peňaženku ktorú našiel pri Tescu. V peňaženke boli osobné doklady a finančná hotovosť 30,- €. Hliadkou MsP bol informovaný majiteľ, ktorý si peňaženku s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou prevzal.

Dňa 05. 07. 2017 priniesol na MsP občan finančnú hotovosť, ktorú našiel v bankomate na ul. Za poštou. Peniaze boli odovzdané do Slovenskej sporiteľne.

Dňa 01. 07. 2017 priniesol na MsP občan peňaženku, v ktorej boli osobné doklady a finančná hotovosť 10,- €. Peňaženka s dokladmi a hotovosťou bola odovzdaná majiteľovi.

 


 

JÚN 2017

Dňa 27. 06. 2017 telefonicky požiadala o pomoc príslušníkov MsP žena, ktorá mala poruchu na vozidle a vo vozidle mala tri deti. Hliadka MsP poskytla žene pomoc a vozidlo odtiahla na parkovisko.

Dňa 24. 06. 2017 oznámila na MsP žena, že po ulici Závalie beží muž, ktorý v predajni COOP Jednota odcudzil 2 peňaženky. Osobu hliadke odovzdal 35 ročný T. L., ktorý spozoroval podozrivého ako uteká a odhadzuje peňaženky, preto ho zadržal. Hliadka 25 ročného muža prevzala  a odovzdala príslušníkom  OO PZ Hlohovec k ďalšej realizácii. Peňaženky boli odovzdané aj s hotovosťou a osobnými dokladmi majiteľkám.

Dňa 22. 06 2017 telefonicky oznámila na MsP občianka, že v kroví pri kúpalisku je zranené malé divé prasiatko. Hliadka na mieste našla v kroví na hrádzi dvoj – troj týždňové odstavča diviaka. Príslušník mestskej polície telefonicky kontaktoval  člena poľovníckeho združenia, ktorý zabezpečil prevzatie diviaka.

Dňa 20. 06. 2017 o 04.37 hod. oznámil na MsP pracovník železničnej stanice Hlohovec, že pri železničnom moste leží na zemi neznámy muž. Hliadka po príchode na miesto spozorovala na zemi 46 ročného muža, ktorý nejavil známky života. Bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá konštatovala úmrtie osoby. 

Dňa 11. 06. 2017 bol blokovou pokutou riešený 44 ročný muž, ktorý v predajni Kaufland odcudzil výrobky v hodnote 18,37,- €.

Mestská polícia Hlohovec  si dovoľuje upozorniť občanov na dodržiavanie zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, § 4 ods. 1 písm. h), v ktorom je okrem iného uvedené, že vodič je povinný zabezpečiť si vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu. Príslušníci mestskej polície počas hliadkovej služby vo viacerých prípadoch zistili nezabezpečené vozidlo (otvorené okno alebo dvere vozidla). Majitelia týchto vozidiel boli kontaktovaní a svoje  vozidlá si následne zabezpečili.


 

MÁJ 2017

Dňa 28. 05. 2017 telefonicky oznámila na MsP žena, že po detskom ihrisku na Sihoti behá pes, bojové plemeno, bez dozoru. Hliadka MsP psa odchytila a jeho majiteľ bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 27. 05. 2017 o 02.20 hod. oznámil telefonicky na MsP občan z mestskej časti Šulekovo, že sused vypúšta žumpu a po okolí sa šíri veľký zápach. Hliadka MsP na mieste zistila, že 53 ročný muž vypúšťal žumpu cez trativod. Priestupok bude postúpený na Okresný úrad v Trnave odbor životného prostredia na ďalšie konanie.

Dňa 20. 05. 2017 hliadka MsP privolala Rýchlu zdravotnú pomoc k 66 ročnej žene pod vplyvom alkoholu, ktorá na Hlohovej ulici spadla na zem a krvácala z nosa a temena hlavy. 

Dňa 19. 05. 2017 nahlásila predavačka kvetinárstva na ul. M. R. Štefánika, že neznámy muž odcudzil z pred predajne 10 ks  tují. Na kamerovom monitorovacom systéme bol spozorovaný pohyb podozrivej osoby neznámeho muža, ktorý bol pri následných previerkach identifikovaný a bude riešený v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.     

Dňa 18. 05. 2017 bol na cintoríne pomocou klietky odchytený pes, ratlík, ktorý sa dlhodobo pohyboval po meste. Psa nebolo možné odchytiť iným spôsobom nakoľko bol veľmi plachý a preto bola použitá odchytová klietka.

Dňa 15. 05. 2017 o 21.50 hod. hliadka MsP pri kontrole  mestskej časti Šulekovo spozorovala sedieť na zemi 77 ročného  muža, ktorý uviedol, že je po operácii, bol na prechádzke a prišlo mu nevoľno, preto si sadol na zem. Hliadka muža odviezla domov, kde si ho prevzala manželka.

Dňa 13. 05. 2017 hliadka MsP odchytila v Zámockej záhrade psa, ktorý sa pohyboval bez dozoru. Majiteľ psa bol riešený blokovou pokutou.


 

APRÍL 2017

Dňa 23. 04. 2017 o 05.40 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že na ul. M. R. Štefánika leží na zemi muž. Hliadka MsP 33 ročného muža nemohla prebrať, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Trnave.

Dňa 22. 04. 2017 bola uložená bloková pokuta 36 ročnému občanovi Srbska, ktorý v hypermarkete Tesco odcudzil tovar v hodnote 155,75,- €.

Dňa 17. 04. 2017o 01.20 hod. telefonicky oznámil na MsP muž, že v susednom byte je krik a je počuť vyhrážky. Hliadka na mieste zistila, že nezhody majú 27 ročný muž a jeho 30 ročná priateľka, ktorí sa navzájom fyzicky napádali. Žena bola hliadkou MsP prevezená na ošetrenie. Muž tvrdil, že priateľka ho napadla nožom a on sa len bránil. Následne podal na  svoju priateľku trestné oznámenie na OO PZ Hlohovec.

Dňa 15. 04. 2017 v ranných hodinách prijal  veliteľ zmeny oznámenie o skutočnosti, že na ul. Hlohovej č. 12 je na streche obytného domu neznáma osoba a chce skočiť. Bezodkladne bol vyrozumený príslušník stálej služby obvodného oddelenia a na miesto vyslaná hliadka mestskej polície.

Dňa 13. 04. 2017 riešila hliadka mestskej polície na ul. Za poštou č. 4/D vodiča osobného motorového vozidla z Trnavy, ktorý stál bezdôvodne s vozidlom na mieste, kde je dopravná značka (IP 16 + E 15) parkovacie mesto s vyhradeným státím so symbolom  na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím . Vodič bol riešený v blokovom konaní .         

Dňa 12. 04. 2017 vykonali v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod. príslušníci mestskej polície v spolupráci s príslušníkmi Policajného zberu preventívnu akciu na podávanie a požívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Boli skontrolované 3 pohostinstvá, pričom nebolo zistené požitie alkoholických nápojov. 

Dňa 9. 04. 2017 v čase hliadkovej služby spozorovali príslušníci mestskej polície na ul. Pribinovej ženu ako značí bielou farbou na vozovku parkovacie miesto, pričom na toto nemala žiadne oficiálne rozhodnutie. Menovanej bude zaslaná výzva na odstránenie a spracovaný spisový materiál. V prípade, že neodstráni nepovolené vodorovné dopravné značenie bude toto odstránené mestom Hlohovec na náklady menovanej.

Dňa 5. 04. 2017 na základe podnetu občana vykonala hliadka mestskej polície kontrolu v mestskej časti Šulekovo na ulici Holubyho, kde sa nachádzala kopa štrku na chodníku, ktorý  tam zanechala stavebná firma pri výstavbe domov. Na základe telefonického rozhovoru s majiteľom stavebnej firmy došlo následne k odstráneniu materiálu z chodníka. Mestská polícia riešila vec ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


 

MAREC 2017

Dňa 24. 03. 2017 oznámila telefonický občianka, že po ceste ide nákladné motorové vozidlo, ktoré nemá prikrytý kontajner a cestou stráca odpad. Podľa nahláseného evidenčného čísla vozidla bol zistený vodič, ktorý bol riešený v blokovom konaní.

O tom, že slušní ľudia ešte stále žijú medzi nami sa presvedčili príslušníci MsP dňa 23. 03. 2017, kedy 54 ročná žena priniesla na mestskú políciu peňaženku s finančnou hotovosťou 195,- € a osobnými dokladmi, ktorú našla na ul. Za poštou. Peňaženka bola odovzdaná majiteľovi.

Dňa 17. 03. 2017 mestská polícia prijala oznámenie o poškodení trávnatej plochy na ul. Hlohovej č. 3 jazdou nákladného auta (domiešavača). Na predmetnom činžiaku sú vykonávané rekonštrukčné práce  a podľa vyjadrenia zodpovednej osoby bude trávnik po ukončení prác daný do pôvodného stavu. V opačnom prípade bude začaté objasňovanie priestupku.                       

Dňa 15. 03. 2017 v nočných hodinách hliadka mestskej polície vykonávala kontrolu ul. Dilongovej vrátane parku, kde na zemi v tráve našla mobilný telefón zn. Lenovo. Dňa 16. 03. 2017 bola táto informácia zverejnená v mestskom rozhlase, pričom sa  prihlásil majiteľ, ktorý si ho prevzal.

Dňa 13. 03. 2017 o 15.46 hod. prijala mestská polícia oznámenie od občana, že v časti Peter deti  poškodzujú zvislú  dopravnú značku (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel). Hliadka mestskej polície zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a v blízkosti inkriminovaného miesta  skontrolovala 4 osoby vo veku od 10 do 15 rokov. Následne za prítomnosti rodiča jeden z mladistvých podal vysvetlenie k predmetnej veci.  Vzhľadom k tomu, že v danom prípade ide o podozrenie z trestného činu  podľa  Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia   (§ 286 Trestného zákona  ods. 1) ......, alebo odstráni, alebo  urobí neupotrebiteľnou zvislú dopranú značku zákazovú alebo príkazovú. Dokumentácia bola odstúpená polícii k ďalšej realizácii.

Dňa 12. 03. 2017 v dopoludňajších hodinách oznámila pracovníčka supermarketu LIDL krádež. Po príjazde hliadky mestskej menovaná identifikovala ženu, ktorá mala pri sebe odcudzený tovar v hodnote 39,81.- eur.  Krádež bola kvalifikovaná ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 psím. d) zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a osobe bola uložená bloková pokuta vo výške 30.-eur na mieste. 

Dňa 11. 03. 2017 00.25 hod.  hliadka mestskej polície v čase hliadkovej služby spozorovala po pravej strane hrádze smerom k  Hypermarketu Tesco požiar (horiaca tráva) v časti hrádze. Telefonicky boli o požiari vyrozumení príslušníci HaZZ Hlohovec, ktorí požiar uhasili.

Dňa 09. 03. 2017 o 18.07 prijala mestská polícia oznámenie od p. Moniky Š., že ju aj jej psa napadol iný pes bez vôdzky  v priestoroch  zámockej záhrady, pričom majiteľka psa sa pohybovala taktiež v tejto lokalite. Po príjazde hliadky mestskej polície a vykonanými previerkami bolo zistené, že v danom prípade došlo k porušeniu zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s poukazom na VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 časť  I. bod. 4.

Blokovou pokutou boli riešení dňa 04. 03. 2017 dvaja 17 roční chlapci, ktorí o 20.05 hod. chodili po streche II. Základnej školy.

Dňa 03. 03. 2017 bol blokovou pokutou riešený 38 ročný muž, ktorý  pálil odpad v Terezove a tým porušil VZN mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vtátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácnosti..

Počas pešieho hliadkovania na Nitrianskej ulici dňa 02. 03. 2017 spozorovala hliadka MsP kľúče vo dverách zaparkovaného osobného motorového vozidla.  Lustráciou bol zistený majiteľ vozidla, ktorý si prevzal kľúče od auta a toto následne skontroloval. Vozidlo bolo v poriadku.


 

FEBRUÁR 2017

Na kamerovom monitorovacom systéme bol dňa 23. 02. 2017 na Námestí sv. Michala spozorovaný pes, ktorý vybehol z nehnuteľnosti, znečistil verejné priestranstvo exkrementami a majiteľ psa tieto hodil pod pás porastu zelene vedľa chodníka. Vyslaná hliadka mestskej polície majiteľa priestupku identifikovala, pričom tento sa k priestupku priznal (§ 7 ods. 2 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov) a uloženú  blokovú pokutu  vo výške 30,- € na mieste zaplatil.

     Z uvedeného dôvodu mestská polícia žiada občanov, aby dodržiavali predmetné ustanovenie zákona, v opačnom prípade príslušníci mestskej polície budú porušenie citovaného zákona sankcionovať.

Dňa 18. 02. 2017 o 21.26 hod. hliadka MsP poskytla pomoc 64 ročnému mužovi, ktorému sa pri prechádzaní cez cestu podlomili nohy, spadol a nemohol sa postaviť. Muž sa vyjadril, že má dlhodobé problémy s nohami po operácii oboch kolien. Hliadkou bola informovaná sestra menovaného, ktorá si ho prevzala.

Dňa 16. 02. 2017 o 16.45 hod. oznámil telefonicky občan, že v dome služieb nie je uzamknutá prevádzka. Príslušníci MsP  vyrozumeli majiteľa prevádzky a do jeho príchodu ju zabezpečovali.

Dňa 14. 02. 2017 o 20.33 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že na ul. R. Dilonga leží niekto na zemi. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že na chodníku sedí 56 ročná žena, ktorá mala problémy s nohou a nemohla sa postaviť. Žena tvrdila, že ošetrenie nepotrebuje a preto bola hliadkou odvedená do miesta trvalého pobytu, kde si ju prevzal manžel.

V zmysle priestupkového zákona rieši mestská polícia priestupok proti majetku § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, kedy neznámy páchateľ dňa 08. 02. 2017 o 10.05 hod. odcudzil z kabinetu základnej školy peňaženku s finančnou hotovosťou a dokladmi.

Dňa 05. 02. 2017 oznámila o 00.45 hod. na stálu službu MsP  pani, že sa domov nevrátil jej 77 ročný manžel. Hliadka pri kontrole spozorovala uvedeného muža, ktorý uviedol, že sa zdržal u známeho, ale už ide domov o čom bola jeho manželka telefonicky informovaná.

Dňa 05. 02. 2017 hliadka MsP riešila za priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní 79 ročného muža, ktorý odcuzil tovar v hodnote 6,05 eura v predajni Kaufland a dňa 29. 01. 2017 boli riešení za obdobný priestupok v  blokovom konaní 44 ročná žena a 16 ročný mladík, ktorí odcudzili tovar v hodnote 26,91 eura  v predajni Tesco.   

 

 


 

JANUÁR 2017

Dňa 31. 01. 2017 o 03.10 hod. hliadka pri kontrole Sihote spozorovala osobné motorové vozidlo ktoré bolo naštartované a nebolo vidieť vodiča. Pri príchode k autu bola spozorovaná 38 ročná žena, ktorá ležala na sklopenom  sedadle vodiča a sťažovala sa na silné bolesti brucha. Hliadka MsP privolala  Rýchlu zdravotnú pomoc a do jej príchodu zotrvala pri žene, ktorá bola prevezená na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Trnave.

 

Dňa 27. 01. 2017 o 17.25 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na lavičke na ul. Osloboditeľov sedí už dlhšiu dobu muž a on sa bojí, aby nezmrzol. Po príchode hliadky 46 ročný muž odmietol z miest odísť, ale pri  komunikácii pôsobil zmätene, preto mu bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.


 

NOVEMBER 2016

Dňa 24. 11. 2016 o 07.10 hod. bol spozorovaný kamerou občan, ktorý na Koperníkovej ulici  venčil svojich psov a neodstránil po nich exkrementy a o 09.00 hod.  hliadka pri kontrole na ul. M. Benku spozorovala ženu, ktorá venčila psa a taktiež neodstránila po ňom exkrementy. 59 ročný muž a 48 ročná žena boli riešení v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 22. 11. 2016 boli blokovou pokutou riešení traja majitelia psov, ktorých psi behali voľne, bez dozoru  po meste a z dôvodu bezpečnosti boli hliadkou MsP odchytení.

Dňa 19. 11. 2016 pri kontrole ul. Bezručova zastavil hliadku MsP občan, že pri železničnom moste, na druhej strane Váhu, je asi uhynutý bobor. Hliadka po príchode na miesto zistila, že bobor neuhynul, ale chodí po brehu rieky.

Dňa 12. 11. 2016 o 23.05 hod. telefonicky  oznámil na MsP občan, že v jednej z garáži na Svätopeterskej ulici sa dymí. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka MsP a boli vyrozumení príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Privolaní hasiči garáž otvorili a zistili, že v garáži nehorí, ale je celá zadymená. Príčinou zadymenia bol skrat na elektrickom zariadení.

Dňa 07. 11 2016 riešila hliadka MsP 21 ročného muža, ktorý rozobral vrak osobného motorového vozidla a to bolo nájdené v odvodňovacom kanály za betonárkou v Petre. Podľa vyjadrenia muža vozidlo rozobral za betonárkou, nechal ho tam a keď sa vrátil, že ho odovzdá do kovošrotu, vozidlo tam už nebolo a nevšimol si, že je vhodené do kanála. Vozidlo bolo z kanála odpratané.

Dňa 05.11. 2016 telefonicky oznámila na MsP občianka, že za novou benzinkou niečo horí. Hliadka MsP zistila, že vo dvore rodinného domu na ul. L. Novomeského v Šulekove horí  búda pre psa, ktorá sa vznietila od vykurovacieho telesa. Privolaní hasiči požiar uhasili.


 

OKTÓBER 2016

 

Dňa 31. 10. 2016 o 22.55 hod. pri kontrole cintorína spozorovala hliadka mestskej polície požiar na jednom z hrobov. Hliadka oheň uhasila a zistila, že horieť začali kahance, ktoré boli poukladané v tesnej blízkosti na plechovej tácke. Po uhasení požiaru hliadka skontrovala platňu hrobu a zistila, že nebola  poškodená.

Dňa 22. 10. 2016 o 02.55 hod. požiadali hasiči mestskú políciu o asistenciu pri požiari na ulici Nábrežie A. Hlinku, kde horeli kontajneri na papier, plast a sklo. Z dôvodu podozrenia z trestného činu bola privolaná hliadka Obvodného oddelenia PZ, ktorá si vec prevzala.

Dňa 15. 10. 2016 o 16.20 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že v Zámockej záhrade spadlo do jazierka malé  dieťa, matka ho z vody vytiahla, ale dieťa je celé mokré a mamička nemá auto, aby sa dostali čo najskôr domov, aby sa dieťa nepodchladilo.  Na miesto bol  vyslaný príslušník MsP, ktorý mamičku s 1,5 ročným dieťaťom odviezol domov.   

Dňa 13. 10. 2016 vo večerných hodinách telefonicky oznámil na MsP 45 ročný muž, že mu priateľka poslala sms v ktorej naznačila, že spácha samovraždu a keď jej volal späť tak sa neozvala a v jej byte je tma a na búchanie neotvára. Príslušník MsP okamžite na miesto vyslal hliadku a taktiež bol privolaný Hasičský záchranný zbor a tiež Rýchla zdravotná pomoc. Nakoľko bol ohrozený život ženy, posádka Hasičského zboru otvorila dvere na byte za prítomnosti príslušníkov mestskej polície a nezúčastnenej osoby. Žena ležala na posteli bez viditeľného zranenie. Bola vyšetrená lekárom RZP a na jeho odporučanie odišla dobrovoľne s posádkou RZP do Fakultnej nemocnice v Trnave na ďalšie odborné vyšetrenie.

Dňa 12. 10. 2016 oznámil na MsP Róbert G. z Paty, že našiel v bankomate na ul. Za poštou finančnú hotovosť. Peniaze prevzala od občana hliadka MsP a následne boli odovzadné do Slovenskej sporiteľne.

Vďaka všímavosti občana, ktorý nahlásil telefonicky na MsP, že neznámy muž rozoberá   v Petre za betonárkou osobné motorové vozidlo, bol hliadkou MsP 11. 10. 2016 zistený a riešený 21 ročný Róbert M. z Trnavy, ktorý v prítomnosti príslušníkov MsP plasty a odpad z rozobraného auta odpratal.

Dňa 07. 10. 2016 o 21.40 hod. hliadka pri kontrole mesta spozorovala staršiu ženu, ktorá nemohla chodiť. 77 ročná pani hliadke povedala, že má  bolesti nôh a nevie sa dostať domov. Hliadka žene pomohla a odprevadila ju domov. 


 

SEPTEMBER 2016

V dňoch 26. a 28. 09. 2016 zhorel na Podzámskej ulici 1100 l kontajner na papier a kontajner na komunálny odpad, čím vznikla mestu Hlohovec a firme A.S.A zatiaľ nevyčíslená škoda na majetku. Mestská polícia Hlohovec žiada občanov, aby v prípade akéhokoľvek podozrenia a pohybu podozrivých osôb kontaktovali mestskú políciu na bezplatnú linku 159.

 

Dňa 26. 09. 2016 sa príslušníci MsP spoločne s Dobrovoľným hasičským zborom a záchranármi zúčastnili na Záchranárskom dni v materskej škôlke na Fraštackej ulici, kde si mohli deti prezrieť techniku a výstroj mestskej polície.

 

Že sú stále medzi nami slušní ľudia sa príslušníci MsP presvedčili dňa 20. 09. 2016, kedy  na MsP priniesol občan peňaženku, ktorú našiel na ulici Starý rínok. V peňaženke boli osobné doklady a finančná hotovosť 42,- €. Bola vyrozumená majiteľka, ktorá si peňaženku prevzala a zistila, že jej v peňaženke nič nechýba.


 

MÁJ 2016

Dňa 22. 05. 2016 pri pravidelnej kontrole cintorína oslovila hliadku MsP návštevníčka cintorína, že matke prišlo zle, odpadla a potrebuje ju zaviesť na pohotovosť, ale keďže nie je z Hlohovca nevie kde pohotovosť je. Hliadka MsP služobným vozidlom doprovodila vozidlo žien na pohotovosť.

Dňa 21. 05. 2016 o 02.30 hod. spozoroval príslušník MsP na kamerovom systéme, že na ul Hollého, za potravinami Moja samoška horia plastové nádoby na komunálny odpad. Po príchode na miesto hliadka MsP zistila, že horia 2 ks 1 100  l plastových  nádob a plastový prístrešok, pod ktorým boli nádoby umiestnené. Na miesto sa dostavili hasiči a požiar uhasili. Pre podozrenie z trestného činu bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si  prípad prevzala. Pri kontrole záznamu z kamerového monitorovacieho systému nebol v inkriminovanom čase zaznamenaný žiadny pohyb osôb v okolí plastových  nádob.

Dňa 11. 05. 2016 o 03.40 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na Hájskej ulici je odstavené osobné motorové vozidlo,  posádka vozidla ruší nočný kľud a jeho upozornenie nerešpektovali. Vyslaná hliadka zistila, že odstavené vozidlo má pootvárané všetky dvere a posádka vozidla, traja muži vo veku 18, 19 a 20 rokov,  sa nachádzajú mimo vozidla.  Všetci traja, vrátane  vodiča tvrdili, že museli zastaviť a vystúpiť z auta lebo sa im auto menilo, krčili sa im plechy, vypadával im motor a v kokpite vozidla im vystreľovali struny. Mladí muži trpeli halucinaciámi, boli presvedčení, že toto všetko sa im skutočne deje. Z dôvodu podozrenia, že užili neznámu návykovú látku bola na miesto privolaná hliadka  OO PZ, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 04. 05. 2016 vykonali príslušníci MsP spoločne s príslušníkmi OO PZ kontrolu dodržiavania dopravného značenia Zákaz vjazdu nákladných automobilov, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (12 t), s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy. V čase kontroly bola vykonaná kontrola 12 nákladných automobilov, pričom bolo zistené, že 5 vodičov takýchto vozidiel nerešpektovalo uvedené dopravné značenie. Boli riešení v blokovom konaní.


 


9731258

Úvodná stránka