Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Zóna obchodu a služieb - Hlohovec za Váhom - Sever

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

Úlohy územného plánovania (§ 2 ods.2  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  sa v zóne postupne zabezpečujú rozhodovaním v územnom konaní:

2. Obchodná galéria Váh Hlohovec
    Dňa 6.2.2012  bolo vydané  Mestom Hlohovec, Spoločným stavebným úradom v Hlohovci povolenie využívania územia a umiestnenie stavby.

1. Obchodný dom Ardis Hlohovec
    Dňa 3.8.2011 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie na využívanie územia a umiestnenie stavby „Obchodný dom Ardis Hlohovec“,  ktoré vydalo Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci. 

Nazeranie do dokumentácie upravuje §133 stavebného zákona, v nadväznosti na § 131 stavebného zákona.

Posudzovanie navrhovaných činností podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

3. Obchodná galéria Váh - Hlohovec v k.ú. Šulekovo

2. Obchodné centrum ARDIS

1. TESCO HLOHOVEC 4K+Obchodná galéria

 
Zverejnené 22.2.2012 -pp-
Aktualizované 6.8.2012 -mg-


Čistopis urbanistickej štúdie Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom – sever

Textová časť

 
  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_textová časť_textová časť.pdf (3.4 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_textová časť_posúdenie riešenia križovatky_BONIT.pdf (1.7 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_textová časť_posúdenie riešenia križovatky_ProVia.pdf (380.9 kB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_textová časť_doložkaCOO.pdf (262.6 kB)

Zverejnené 25.2.2011 -pp-
Aktualizované 23.6.2011 -pp-


Grafická časť

 
  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_titulka.pdf (410 kB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres01_širšie vzťahy.pdf (4.9 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres02_komplexný návrh.pdf (1.6 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres03_súčasný stav.pdf (1.5 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres04_verejná doprava.pdf (1.6 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres05_technická vybavenosť.pdf (1.8 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres06_regulácia.pdf (1.3 MB)

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická časť_výkres07_regulatív územného rozvoja.pdf (1.6 MB)

UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická_výkres08_verejnoprospešné. pdf (1.8 MB) 

  UŠ_Zóna obchodu a služieb HC Za Váhom sever_čistopis_grafická_výkres09_doložkaCOO.pdf (1.2 MB)

 

Zverejnené 23.6.2011 -pp-

 
ARCHÍV

Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom – sever – návrh na verejné prerokovanie

 
Zverejnené 1.10.2010 -pp-
Aktualizované 23.6.2011 -pp-


Zadanie urbanistickej štúdie Zóny obchodu a služieb - Hlohovec za Váhom - Sever  (1.6 MB)
 

Aktualizované 5.2.2013 -mm-


  Urbanistická štúdia Zona_obchodu_a_sluzieb_Hlohovec Za_Vahom_oznamenie_o_prerokovani_v_termine_4_10_az_2_11_2010.pdf (151.6 kB)

 
Zverejnené 30.9.2010 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm-


  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Textova_časť_a_posúdenie.pdf (2.4 MB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres1_Širšie vzťahy.pdf (4.8 MB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres2_Komplexný urbanistický návrh.pdf (1.3 MB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres3A_Verejná doprava.pdf (1.3 MB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres3B_Technická vybavenosť.pdf (1.4 MB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres4_Priestorová a funkčná regulácia.pdf (924 kB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres5_Regulatív územného rozvoja.pdf (1.3 MB)

  Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom - sever_návrh_VP04102010_02112010_Výkres6_Verejnoprospešné stavby a pozemky.pdf (1.3 MB)

 

 
Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb Hlohovec Za Váhom – sever,  výsledok verejného prerokovania
 
 

Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva v Hlohovci č.21 zo dňa 17.2.2011
  výpis z uznesenia č.21 zo dňa 17.2.2011.pdf (326.1 kB)

 
Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu urbanistickej štúdie
  Vyhodnotenie_Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb-Hlohovec Za Váhom – sever.pdf (322.6 kB)

 
Príloha č.2 Vymedzenie použitia urbanistickej štúdie „Zóna obchodu a služieb – Hlohovec Za Váhom – sever“
  Príloha_2_Vymedzenie_použitia_Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb- Hlohovec Za Váhom – sever.pdf (194.5 kB)

 
Príloha č.3 Vymedzenie 1.etapy výstavby
  Príloha_3_Vymedzenie 1.etapy výstavby.pdf (166.9 kB)

 

Zverejnené 25.2.2011 -pp-
Aktualizované 16.1.2013 -mm- 

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716859

Úvodná stránka