Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Delegovanie do volebných komisií

Delegovanie do volebných komisií

 

Mestská  volebná komisia

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do mestskej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do mestského zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta:

v elektronickej forme na adresu:

e-mail: primator@hlohovec.sk

alebo v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

Mesto Hlohovec
Peter Dvoran, primátor mesta
M. R. Štefánika 1

92001  Hlohovec
 

Prvé zasadanie mestskej volebnej komisie sa uskutoční dňa 23. septembra 2014 o 15,00 hod.  v zasadacej miestnosti MsÚ v Hlohovci na II.posch.

 

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

 

 

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do mestského zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta.

v elektronickej forme na adresu:

e-mail: msu@hlohovec.sk , resp. primator@hlohovec.sk

alebo v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

Mesto Hlohovec
Peter Dvoran, primátor mesta
M. R. Štefánika 1

92001  Hlohovec
 

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014).

 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9692880

Úvodná stránka