Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Smart City

Koncept smart city v sebe spája využitie moderných technológií pre efektívny manažment mesta v rôznych oblastiach. Technológie majú potenciál zlepšiť služby v meste a umožniť občanom využívať jeho služby jednoduchším a dostupnejším spôsobom. Zároveň sa však za takzvaný „smart“ koncept považuje aj zabezpečenie vysokej transparentnosti samosprávy a participácia, resp. zapájanie verejnosti do rozhodovania.

 

Odkaz pre starostu

odkazprestarostu

Webový portál odkazprestarostu.sk ponúka občanom priestor pre nahlásenie podnetov a problémov v ich okolí. Podnety sú komunikované priamo so samosprávou a ich riešenie tak bude s pomocou občanov pod spoločným drobnohľadom verejnosti.

 

Systém SMS notifikácií mesta Hlohovec

SMS notifikacie

Mesto Hlohovec ponúka obyvateľom bezplatnú službu SMS a e-mailových správ. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania obyvateľov formou krátkych textových a e-mailových notifikácií. Pre odber správ stačí vyplniť krátky formulár.

 

Monitoring stavu naplnenosti kontajnerov

sensoneo

Riešenie pre inteligentné manažovanie odpadov, ktoré vyrába slovenská spoločnosť Sensoneo, je založené na monitorovaní odpadu ultrazvukovými senzormi a sofistikovanom softvéri, ktorý vo výsledku umožňuje zvážať odpad podľa reálnej potreby.

V súčasnosti sú senzory osadené v nádobách na sklo na sídliskách v celkovom počte 93 kusov. Zavedením aplikácie mesto sleduje zefektívnenie vývozu skla. Pomocou mobilnej aplikácie Sensoneo môže aj verejnosť pomôcť monitorovať stav naplnenosti kontajnerov na sklo v našom meste. Aplikácia umožňuje obyvateľom vidieť a využívať dáta zo Sensoneo senzorov, ktoré v súčasnosti monitorujú odpad v kontajneroch na sklo. Aplikácia okrem iného informuje o najbližších voľných kontajneroch a umožňuje obyvateľom správať sa k svojmu mestu environmentálne zodpovednejšie.

Prostredníctvom jednoduchého nahlasovania problémov môžu občania jediným klikom upozorňovať na preplnené kontajnery, špinavé stojiská a prispieť tak k tomu, aby sa ich mesto stalo čistejším a zelenším.

 

Meteostanice

meteostanice

Aplikácia Meteo-metering prináša občanom základné informácie o kvalite ovzdušia v meste. Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia sú schopné merať až 13 veličín ako aktuálna vlhkosť, teplota, tlak, hodnota ozónu, prachové častice v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV index, čím prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart riešení. Meteostanice umožňujú zobrazenie aktuálnych ako aj historických dát. V Hlohovci sú osadené meteostanice v troch lokalitách:

  • na ulici Nitrianska
  • na ulici Hlohová (pri kruhovom objazde)
  • na ulici D. Jurkoviča (pri ceste II/513)

Viac informácií o meteostaniciach a meraniach

 

Inteligentné verejné osvetlenie

CityTouchMedzi rokmi 2015 až 2018 bolo v rámci prvej a druhej etapy modernizácie verejného osvetlenia v meste Hlohovec namontovaných 2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom CityTouch, čím mesto dosiahlo prvenstvo na Slovensku v počte namontovaných svietidiel s týmto riadiacim systémom.

Výmena verejného osvetlenia priniesla výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie (viac ako 50%). Pod pokles spotreby energie, a tým aj celkových nákladov na VO, sa okrem úsporných LED svietidiel podpisuje riadiaci systém CityTouch v rozvádzačoch verejného osvetlenia, ktoré kontrolujú parametre siete a na základe astrokalendára riadia zapínanie a vypínanie VO v meste. Pomocou systému CityTouch je tiež možné nastavovať rôzne stmievacie režimy a intenzitu osvetlenia jednotlivých svetelných bodov. Práve technológia CityTouch robí verejné osvetlenie v Hlohovci jedinečným, pretože ako prvé mesto na Slovensku sa nachádza v celej sieti VO. CityTouch je inteligentné vzdialené riešenie riadenia osvetlenia ciest a ulíc, ktoré dokáže informovať o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručí skvalitnenie údržby a rýchlejšie opravy. Presné meranie energie poskytne vynikajúci prehľad o skutočnej spotrebe elektrickej energie.

 

Verejné WiFi zóny

wifi hotspotyMesto Hlohovec ponúka občanom a návštevníkom verejné prístupové body k internetu. V centre mesta sa v súčasnosti nachádzajú tri WiFi zóny:

Ďalšie dve WiFi zóny sa nachádzajú v mestskej časti Šulekovo:

WiFi zóny sú v meste označené tabuľkami s logom mesta a znakom WiFi signálu. Využívať bezdrôtové pripojenie na internet môže každý vlastník notebooku alebo mobilu, ktorý podporuje pripojenie prostredníctvom WiFi. Surfovať môžu obyvatelia jednoduchým prihlásením na bezplatnú sieť „Mesto Hlohovec“.

Zobrazenie WiFi zón na mape

 

Verejné informácie

egov

Webový portál egov.hlohovec,sk umožňuje záujemcom jednoduchý a prehľadný prístup k informáciám z informačného systému mesta. Užívateľ na tomto mieste nájde údaje o faktúrach, zmluvách, rozpočte mesta, psoch či demografii v Hlohovci. Dáta sú tiež zverejnené v strojovo spracovateľnej forme ako tzv. open data.

 

webGIS

Webový portál webgis.hlohovec.sk umožňuje záujemcom prístup k priestorovým informáciám a údajom z geografického informačného systému mesta. Na podklade orientačnej, leteckej alebo historickej leteckej mapy má užívateľ možnosť zobraziť rôzne vrstvy, ako sú napríklad kataster nehnuteľností, názvy ulíc, pamiatky, školy, ihriská či hranice rôznych druhov na území mesta.


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9716917

Úvodná stránka