Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Obstarávanie zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

Mestské  zastupiteľstvo v Hlohovci bodom 3. uznesenia č.113 zo dňa 5.11.2015  schválilo moratórium na obstarávanie ďalších Zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta Hlohovec, do doby schválenia nového Územného plánu mesta Hlohovec, s výnimkou podnetov, ktoré by riešili problematiku verejnoprospešných stavieb – stavieb verejného a technického vybavenia územia z vlastného podnetu orgánu územného plánovania alebo  podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí.


Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 5.11.2015.

 

Podrobnejšie informácie môžete získať na referáte územného plánovania a urbanizmu, č.t. 033/73 68 221.

 

Obstarávanie „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec

 

Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec
platný od 1.3.2012:

 
Postup obstarávanie Z_D_U_UPN mesta Hlohovec_zmena1_ucinnost01032012.pdf (98.6 kB)

 
Podklady zasadnutia MsZ zo dňa 16.2.2012.


 
Zverejnené 28.2.2012 -pp-


ARCHÍV:

Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec
platný od 17.2.2011  do 29.2.2012:
 

  postup_obstaravania_zmien_doplnkov_a__uprav_upd_mesta__hlohovec.pdf (95.7 kB)

 

Zverejnené 28.2.2012 -pp-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

5403006

Úvodná stránka