Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Dobrovoľný Hasičský zbor Mesta Hlohovec

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V HLOHOVCI

Kontakty:

Monika Poláková, predseda DHZ v Hlohovci (dobrovoľná požiarná ochrana)
 

Minulosť:

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci bol založený 5. júla 1874. Za ochrancov a čestných členov zboru boli zvolení gróf František a Imrich Erdődy, za úradujúceho predsedu zboru bol zvolený Jozef Günther. Za členov predsedníctva páni z radov podporujúcich členov: Vilhelm Barits, Alexander Hranický, Jozef Krausz, Dionis Kliegl, Ocskay, Adolf Sessler, a Ludvik Tesztyanszky. Za zapisovateľa Anton Novotný. Z účinkujúcich členov: Samuel Benkeő, Michal Kabarec, Ján Ollé, František Seregélyi, Michal Svitek a Tomáš Stáhl. Za veliteľa Rudolf Ronchetti, za nadporučíka Alexander Dőbrentey, za poručíka Šimon Sessler.

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci oslávil v roku 2009 135. výročie jeho založenia. Pri tejto príležitosti bola v roku 2012 vydaná kniha s názvom „Pamätná kniha Dobrovoľného hasičského zboru v Hlohovci“, ktorá mala krst 9. novembra 2012 od autora Jozefa Sedláčeka. Krst knihy vykonal primátor mesta Peter Dvoran za účasti všetkých médií v Hlohovci včetne pozvaných hostí.

 

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA HLOHOVEC

 

Kontakty:

Tomáš Dušanič, kontakt: 0908 840 642

Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Hlohovec v zložení veliteľ, 10 členov a 1 preventivár požiarnej ochrany  bol v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zriadený Mestským zastupiteľstvom Mesta Hlohovec dňa 12.9.2013. Úlohou dobrovoľného hasičského zboru Mesta Hlohovec je zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadných udalostiach.

Sídlo Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Hlohovec je na ulici Manckovičovej 9, v Hlohovci.

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719782

Úvodná stránka