Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Kamerový systém

Kamerový systém  a chránené pracovisko
 

     Kamerový monitorovací systém bol daný do užívania dňa 10. 12. 2003. V súčasnej dobe mesto monitoruje 26 bezpečnostných kamier, z toho 17 otočných  a 9  statických.

     Mesto Hlohovec pravidelne, na základe jednotlivých výziev Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu  kriminality,  predkladá   žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

     Na budovanie  kamerového systéme v meste Hlohovec a na jeho rozšírenie  bol na základe týchto žiadostí Mestu Hlohovec  poskytnutý finančný transfer zo štátneho rozpočtu. V roku 2003 vo výške 500 000,- Sk (16 597,- €), v roku 2006  vo výške  350 000,- Sk (11 617,90,- € ), v roku 2008 vo výške1 500 000,- Sk (49 790,90,- €), v roku 2013 bol tiež finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality finančnou čiastkou vo výške 12 000,- €, v roku 2014 vo výške 8 000,- €, v roku 2016 finančnou čiastkou 9 000,- € a v roku 2018 vo výške 8 000,- €.
     Na uvedené projekty boli použité i  finančné prostriedky Mesta Hlohovec vo výške 20 % z celkových nákladov projektov a sponzorské finančné prostriedky od právnických osôb vo výške 60 500,- Sk (2 008,30,- € ).

 

Bezpečnostné kamery sú umiestnené:


K - 1 (križovatka ulíc M.R.Štefánika a námestia, na rohu budovy MsÚ)

kamera č. 1

K - 2 (križovatka ulíc Za Poštou a SNP)

kamera č. 2

K - 3 (križovatka ulíc Pod Beranom a Hollého)

kamera č. 3

K - 4 (križovatka ulíc Pribinova a Jesenského)

kamera  4

K - 5 (na rohu budovy č. 5, na ulici M.R. Štefánika, pred vstupom na pešiu zónu)

kamera č. 5

K - 6 (na námestí Svätého Michala, pred mestskou knižnicou)

kamera č. 6

K - 7 (na ulici Zábranie)

Kamera na Zábraní

K - 8 (nad vchodom do budovy MsÚ - stacionárna)

kamera č. 8

K - 9 (pred zberným dvorom - stacionárna)

Kamera pri zbernom dvore na Priemyselnej ulici

K - 10 (na križovatke ulíc Šafárikova - Vinohradská)

kamera č. 10

K - 11 (na križovatke ulíc Koperníkova - Vinohradská)

Kamera na križovatke ulíc Koperníkova a Vinohradská

K - 12 (na ulici Manckovičova)

Kamera na ulici Manckovičova

K - 13 (na konci ulice Svätopeterská, na ochrannom vale)

Kamera na konci ulice Svätopeterská, na ochrannom vale

K - 14 (ulica Michalská)

Kamera č. 14 

K - 15 (ulica Nitrianská)

kamera č. 15

K - 16 (empírové divadlo)

Kamerya pri empírovom divadle

K - 17 (terasy v zámockej záhrade)

Kamera na terasách v zámockej záhrade

 

Prevádzkovanie kamerového bezpečnostného systému


Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu MsP, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.
Na údaje získané pomocou kamerového monitorovacieho systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od príslušníkov MsP sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. I záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobnou cestou.


 

Kamerový monitorovací systém sa v meste osvedčil


Dnes už nikto nepochybuje o jeho účinnosti na udržaní bezpečnosti v meste. Pomocou kamerového systému boli zachytené včas rôzne bitky, či rôzne formy vandalizmu, znečisťovanie verejného priestranstva, ale i iná protispoločenská činnosť. Zachytená boli i ozbrojená lúpež v Tatrabanke, krádež tovaru skupinou páchateľov v predajni Tabaku, okradnutie staršieho muža sediaceho na lavičke v parku, vniknutie neznámych osôb do areálu základnej školy, fyzické napadnutie ženy okoloidúcim podnapilým mužom, dosledovanie úteku páchateľov pri pokuse o vlámanie sa do motorového vozidla, zo záznamu krádež kosačky z predajne záhradkárske potreby a identifikácia páchateľa a pod.
Bezpečnostnými kamerami boli zaznamenané i prípady, keď občanom bolo potrebné pre ich nemohúcnosť pomôcť, či zabezpečiť lekárske ošetrenia. Pošmyknutie sa staršieho muža na námestí Sv. Michala, pričom si zlomil členok a nemohol sa postaviť, pomoc imobilnej staršej žene, ktorá sa držala zábradlia a nebola schopná chôdze, pomoc žene, ktorá spadla pred poštou a nemohla sa tiež postaviť.
Bezpečnostnými kamerami sú ale často zaznamenávané i prípady ležania podnapitých osôb na zemi, či na lavičkách .
Tiež sú ním dokumentované niektoré porušenia predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, najmä v stacionárnej doprave.
Z rozširovaním kamerového bezpečnostného systému sa počíta i do budúcnosti. Inštalovaný kamerový systém by mohol prevádzkovať 16 bezpečnostných kamier.

 

Chránené pracovisko 

Šestnástym marcom 2009 bolo na Mestskej polícii v Hlohovci zriadené chránené pracovisko.
Na pracovisku sú zaradení 4 operátori kamerového monitorovacieho systému – občania so zdravotným postihnutím, na kratší pracovný čas 20 hodín týždenne. Striedajú sa v dvojzmennej prevádzke v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.
Chránené pracovisko sa zriadilo z dvoch dôvodov. Vychádzalo sa z potreby zefektívnenia práce mestskej polície v dôkladnom monitorovaní mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému, ktorý sa vo februári tohto roka rozšíril o ďalšie 4 bezpečnostné kamery a tiež z dôvodu vytvorenia 4 pracovných miest v rámci Národného projektu NP II-2 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
Zachytené podnety sú vyhodnocované a spracovávané veliteľom zmeny. Zriadením chráneného pracoviska sa predpokladá zvýšená účinnosť zásahov MsP a operatívnejší spôsob riadenia vzniknutej situácie veliteľom zmeny. Očakáva sa výraznejšie zníženie páchania protiprávneho konania v miestach, kde sú bezpečnostné kamery umiestnené. Snahou MsP je prostredníctvom kamerového systému čo najrýchlejšie reagovať na protispoločenskú činnosť, poprípade predísť takejto činnosti včas, tým vytvoriť pre občanov mesta a návštevníkov pocit bezpečnosti v meste.

 

Operačné stredisko

operačné stredisko

 

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719715

Úvodná stránka