Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Podmienky prijatia do MsP

Podmienky prijímania za príslušníka MsP Hlohovec:
 

Príslušníkom MsP sa môže stať len osoba:

  • bezúhonná ( bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov),
  • staršia ako 21 rokov,
  • musí mať úplné stredoškolské vzdelanie,
  • ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá pre prácu v mestskej polícii.Výber uchádzačov vykoná komisia:

Komisia zhodnotí dosiahnuté výsledky konania a na ich základe určí poradie uchádzačov, ktoré doporučí primátorovi mesta. Rozhodnutie primátora mesta o prijatí alebo neprijatí uchádzača je konečné.

Jednou zo základných podmienok prijatia za príslušníka MsP je splnenie podmienok previerky fyzickej zdatnosti uchádzača. Uchádzač, ktorý sa nezúčastní previerok, alebo bude vyhodnotený ako nevyhovujúci s počtom bodov 0 - 23 nebude zaradený do ďalšieho výberu na voľné pracovné miesto príslušníka MsP.
(Previerky fyzickej zdatnosti príslušníci MsP vykonávajú i po prijatí každý rok).
 


Previerky fyzickej zdatnosti

Bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti v jednotlivých vekových kategóriách:
Body: Beh na 100 m, beh za 12 min., Skok z miesta, Ľah - sed, Zhyby, Kľuky

 

I. veková kategória - do 29 rokov

1 18,0 1650 170 32 3 12
2 17,0 1800 180 36 4 14
3 16,5 1900 190 40 5 16
4 16,0 2000 202 45 6 18
5 15,5 2100 214 50 7 20
6 15,0 2200 226 56 8 22
7 14,5 2300 238 62 9 24
8 14,0 2400 250 68 10 26
9 13,5 2500 260 74 11 28
10 13,0 2600 270 80 12 30

 

II. veková kategória - 30 - 34 rokov

1 18,5 1600 165 30 2 10
2 17,5 1750 175 34 3 12
3 17,0 1850 185 38 4 14
4 16,5 1950 196 43 5 16
5 16,0 2050 207 48 6 18
6 15,5 2150 218 53 7 20
7 15,0 2250 228 58 8 22
8 14,4 2350 240 64 9 24
9 13,9 2450 250 70 10 26
10 13,4 2550 260 75 11 28

 

III. veková kategória - 35 - 39 rokov

1 19,0 1550 160 28 1 8
2 18,0 1700 170 32 2 10
3 17,5 1800 180 36 3 12
4 17,0 1900 190 41 4 14
5 16,5 2000 200 45 5 16
6 16,0 2100 210 50 6 18
7 15,5 2200 220 55 7 20
8 14,9 2300 230 60 8 22
9 14,3 2400 240 65 9 24
10 13,8 2500 250 70 10 26

 

IV. veková kategória - 40 - 44 rokov

1 20,0 1500 155 25 1 6
2 19,0 1600 165 30 2 8
3 18,4 1700 175 34 3 10
4 17,8 1800 185 38 4 12
5 17,2 1900 195 42 5 14
6 16,6 2000 205 46 6 16
7 16,0 2100 215 50 7 18
8 15,4 2220 225 55 8 20
9 14,8 2330 235 60 9 22
10 14,3 2450 245 65 10 24

 

V. veková kategória - 45 - 50 rokov

1 21,0 1400 150 23 1 4
2 20,0 1500 160 27 2 6
3 19,3 1600 170 31 3 8
4 18,6 1700 180 35 4 10
5 17,9 1800 190 39 5 12
6 17,2 1900 200 43 6 14
7 16,5 2000 210 47 7 16
8 15,9 2120 220 51 8 18
9 15,3 2250 230 55 9 20
10 14,8 2400 240 60 10 22
 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9719641

Úvodná stránka