Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Poslanci a volebné obvody

Mestské zastupiteľstvo

Mgr. Dušan Kováč

Mgr. Dušan Kováč

E-mail: dusan.kovac@hlohovec.sk

volebný obvod č. 1, nezávislý poslanec


 

Ing. Juraj Frýdecký

Ing. Juraj Frýdecký

Adresa: Fraštacká 115/23, 920 01 Hlohovec

E-mail: juraj.frydecky@hlohovec.sk

volebný obvod č. 1, KDH

POSLANCOM OD 14. SEPTEMBRA 2015


 

Ing. arch. Miloslav Drgoň

Ing. arch. Miloslav  Drgoň

Adresa: Stará Hora 6, 920 01 Hlohovec

E-mail: miloslav.drgon@hlohovec.sk

volebný obvod č. 2, nezávislý poslanec


 

Juraj Šiška

 Juraj Šiška

Adresa: Bernolákova 29, 92001 Hlohovec

Tel: 0902306163

E-mail: juraj.siska@hlohovec.sk

volebný obvod č. 2, nezávislý poslanec


 

Miroslav Bobák

 Miroslav Bobák

Adresa: Bernolákova 65, 920 01 Hlohovec

Tel: 033/7302316

Fax: 033/7302316

Mobil: 0907891584

E-mail: miroslav.bobak@hlohovec.sk

Adresa do práce: Zábranie 204/68, 920 01 Hlohovec

volebný obvod č. 2, nezávislý poslanec


 

Ing. Andrej Müller

Ing. Andrej Müller

Mobil: 0905541563

E-mail: andrej.muller@hlohovec.sk

volebný obvod č. 2, nezávislý poslanec


 

Mgr. Ingrid Kamendyová

Mgr. Ingrid Kamendyová

Adresa: Kpt. Nálepku 30, 920 01 Hlohovec

Tel: 033/7777872

E-mail: ingrid.kamendyova@hlohovec.sk

volebný obvod č.3, nezávislá poslankyňa


 

Ing. Stanislava Pogáčová

Ing.  Stanislava Pogáčová

Adresa: Vinohradská 1, 920 01 Hlohovec

Mobil: 0918786002

E-mail: stanislava.pogacova@hlohovec.sk

volebný obvod č. 3, nezávislá poslankyňa


 

Ing. Milan Domaracký

Ing. Milan Domaracký

Adresa: Koperníkova 76, 92001 Hlohovec

Tel: 033/7300433

E-mail: milan.domaracky@hlohovec.sk

volebný obvod č. 3, SDS


 

Ing. Viera Úradníková

Ing. Viera Úradníková

Adresa: Sládkovičova 6, 920 01 Hlohovec

Mobil: 0907430009

E-mail: viera.uradnikova@hlohovec.sk

volebný obvod č. 4, nezávislá poslankyňa


 

Mgr. Zlatko Vladovič

Mgr. Zlatko Vladovič

Adresa: Michalská 13, 920 01 Hlohovec

Mobil: 0910977053

E-mail: zlatko.vladovic@hlohovec.sk

volebný obvod č. 4, nezávislý poslanec


 

Peter Ulík

 Peter Ulík

Adresa: Podzámska 23, 920 01 Hlohovec

Mobil: 0917531299

E-mail: peter.ulik@hlohovec.sk

volebný obvod č. 4, nezávislý poslanec


 

Mgr. Rastislav Hauliš

Mgr. Rastislav Hauliš

Adresa: M. Bela 4, 920 01 Hlohovec

Mobil: 0905414534

E-mail: rastislav.haulis@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, nezávislý poslanec


 

Mgr. Juraj Salcman

Mgr.  Juraj Salcman

Adresa: Manckovičova 7, 92001 Hlohovec

Tel: 0948523727

E-mail: juraj.salcman@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, nezávislý poslanec


 

Mgr. Stanislava Brestovanská

Mgr. Stanislava Brestovanská

Adresa: M. Bela 6, 920 01 Hlohovec

E-mail: stanislava.brestovanska@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, nezávislá poslankyňa


 

Peter Dvoran

 Peter Dvoran

Adresa: Manckovičova 5, 920 01 Hlohovec

E-mail: peter.dvoran@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, KDH


 

Mgr. Jozef Urminský

Mgr. Jozef Urminský

E-mail: jozef.urminsky@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, nezávislý poslanec


 

Ing. Patrik Voltmann

Ing. Patrik Voltmann

Adresa: Pánska niva 29, 92001 Hlohovec

Mobil: 0905918797

E-mail: patrik.voltmann@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, nezávislý poslanec


 

Ing. Martin Balla

Ing. Martin Balla

Mobil: 0917501713

E-mail: martin.balla@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, KDH


 

Ing. Miroslav Začko

Ing. Miroslav Začko

Adresa: Ružová 14, 92001 Hlohovec

Tel: 0905263523

E-mail: miroslav.zacko@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, SDS


 

MVDr. Oliver Pestún

MVDr.  Oliver Pestún

Adresa: Mlynská 27, 920 03 Hlohovec - Šulekovo

Tel: 0907219415

E-mail: oliver.pestun@hlohovec.sk

volebný obvod č. 7, nezávislý poslanec


 

doc. Ing. František Duchoň PhD.

doc. Ing.  František Duchoň PhD.

Adresa: Mlynská 71, 920 03 Hlohovec - Šulekovo

Mobil: 0915719462

E-mail: frantisek.duchon@hlohovec.sk

volebný obvod č. 7, nezávislý poslanec


 

Jaroslav Miklovič

E-mail: jaroslav.miklovic@hlohovec.sk

volebný obvod č. 7, SDS

POSLANCOM OD 28. APRÍLA 2016


 

 

 

Poslanci, ktorí boli poslancami MsZ iba časť volebného obdobia

Anton Tobl

volebný obvod č. 1, nezávislý poslanec

POSLANCOM DO 31. AUGUSTA 2015


 

PhDr. Helena Kolníková

volebný obvod č. 7, nezávislá poslankyňa

POSLANKYŇOU DO 30. MARCA 2016


 

 

 
Poslanci a volebné obvody
Volebný obvod       Poslanec Ulice mesta vo volebnom obvode
č. 1

Mgr. Dušan Kováč
Ing. Juraj Frýdecký
 

Bezručova, Františkánske námestie, Fraštacká, Hlohová, Hlohovec 0, Kamenná,  Komenského,
M. R. Štefánika, Nábrežie A. Hlinku 1-23 nepárne, Nám. sv. Michala, R. Dilonga, Tolstého, Vajanského, Zábranie

č. 2

Ing. arch. Miloslav Drgoň
Juraj Šiška
Miroslav Bobák
Ing. Andrej Müller

Bernolákova, Drevená, Družstevná, Fándlyho, Hurbanova, Jarmočná, Jesenského, Kalinčiakova, Krátka, Kukučínova, Mladý háj, Nitrianska, Palackého, Palárikova, Pri cintoríne, Pribinova, Puškinova, Radlinského, Rázusova, Rozmarínova, Starý rínok, Šafárikova, Štúrova, Tehelná, Továrenska, Zajačky, Železničná

č. 3

Mgr. Ingrid Kamendyová
Ing. Stanislava Pogáčová
Ing. Milan Domaracký

Balatón, Balatónska, Bottova, Koperníkova,
Kpt. Nálepku, Lipiny, Nerudova, Pri hvezdárni,
Pod Šomod, Rad mjr. Pavloviča, Sládkovičova,
Slov. nár. povstania, Šomodská, Tajovského, Tokajka, Vinohradská, Vodárenská, Zámok

č. 4

Ing. Viera Úradníková
Mgr. Zlatko Vladovič
Peter Ulík

Michalská, Podzámska, Za poštou, Závalie

č. 5

Mgr. Rastislav Hauliš
Mgr. Juraj Salcman
Mgr. Stanislava Brestovanská
Peter Dvoran

Gaštanová, Hollého, M. Bela, Manckovičova,
Nábrežie A. Hlinku 2-12 párne, 25-39 nepárne,
Pod Beranom, Pod Šomod, Sihotská

č. 6

Mgr. Jozef Urminský
Ing. Patrik Voltmann
Ing. Martin Balla
Ing. Miroslav Začko

9. mája, Arpáda Felcána, Cisárka, Čsl. armády,
Čulenova, Dukelská, Františka Lipku, Fraňa Kráľa, Gáborská, Gorkého, Hošták, Hviezdoslavova, Inovecká, J. A. Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Kruhová, Ľ. Zúbka, M. Benku, Mierová, Pánska niva, Petra Jilemnického, Poniklecová, Rovná, Ružová, Slnečná, Stará hora, Svätopeterská, Šoltésova, Timravy, Vansovej, Vážska, Veterná

č. 7

MVDr. Oliver Pestún
doc. Ing. František Duchoň PhD.
Jaroslav Miklovič

D. Jurkoviča, Hájska, Holubyho, Janka Kráľa,
L. Novomeského, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Okrúhla, Osloboditeľov, Pltnícka, Rybárska, Seredská, Školská, Šulekova, Terezov, Za Váhom, Záhradnícka

 


 
Hranice volebných obvodov pre komunálne voľby 15.11.2014 na podklade ortofotomapy mesta Hlohovec

 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

5023461

Úvodná stránka