Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Poslanci a volebné obvody

Mestské zastupiteľstvo

Mgr. Eva Kovalčíková

Mgr. Eva Kovalčíková

E-mail: eva.kovalcikova@hlohovec.sk

volebný obvod č. 1, nezávislá poslankyňa

eva.kovalcikova4@gmail.com


 

Ing. Juraj Frýdecký

Ing. Juraj Frýdecký

E-mail: juraj.frydecky@hlohovec.sk

volebný obvod č. 1, nezávislý poslanec


 

Juraj Šiška

 Juraj Šiška

Tel: 0902306163

E-mail: juraj.siska@hlohovec.sk

volebný obvod č. 2, nezávislý poslanec

E-mail: extime.juraj@gmail.com


 

Ing. Andrej Müller

Ing. Andrej Müller

Mobil: 0905541563

E-mail: andrej.muller@hlohovec.sk

volebný obvod č. 2, Slovenská národná strana


 

Mgr. Peter Kovář

Mgr. Peter Kovář

E-mail: peter.kovar@hlohovec.sk

volebný obvod č. 2, nezávislý poslanec


 

Ing. Milan Domaracký

Ing. Milan Domaracký

E-mail: milan.domaracky@hlohovec.sk

volebný obvod č. 3, Národná koalícia


 

Ing. arch. Miloslav Drgoň

Ing. arch. Miloslav  Drgoň

Mobil: 0905611270

E-mail: miloslav.drgon@hlohovec.sk

volebný obvod č. 3, nezávislý poslanec


 

Mgr. Ivan Baranovič

Mgr. Ivan  Baranovič

Mobil: 0907050001

E-mail: ivan.baranovic@hlohovec.sk

volebný obvod č. 4, nezávislý poslanec


 

Mgr. Zlatko Vladovič

Mgr. Zlatko Vladovič

Mobil: 0910977053

E-mail: zlatko.vladovic@hlohovec.sk

volebný obvod č. 4, nezávislý poslanec

E-mail: zlatkovladovic@gmail.com


 

Peter Dvoran

 Peter Dvoran

E-mail: peter.dvoran@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, KDH


 

Mgr. Stanislava Brestovanská

Mgr. Stanislava Brestovanská

E-mail: stanislava.brestovanska@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, nezávislá poslankyňa


 

Bc. Lucia Svíčková

Bc. Lucia Svíčková

E-mail: lucia.svickova@hlohovec.sk

volebný obvod č. 5, nezávislá poslankyňa


 

Mgr. Jozef Urminský

Mgr. Jozef Urminský

Mobil: 0908112548

E-mail: jozef.urminsky@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, nezávislý poslanec

E-mail: urminsky.jozef@zupa-tt.sk


 

Ing. Miroslav Začko

Ing. Miroslav Začko

Tel: 0905263523

E-mail: miroslav.zacko@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, Národná koalícia

E-mail: zackomiro@gmail.com


 

Ing. Martin Balla

Ing. Martin Balla

E-mail: martin.balla@hlohovec.sk

volebný obvod č. 6, nezávislý poslanec


 

Ing. Antónia Maronová

Ing. Antónia  Maronová

E-mail: antonia.maronova@hlohovec.sk

volebný obvod č. 7, nezávislá poslankyňa


 

Ján Hrobár

 Ján Hrobár

E-mail: jan.hrobar@hlohovec.sk

volebný obvod č. 7, nezávislý poslanec


 

 

 
Poslanci a volebné obvody
Volebný obvod       Poslanec Ulice mesta vo volebnom obvode
č. 1

Mgr. Eva Kovalčíková
Ing. Juraj Frýdecký
 

Bezručova, Františkánske námestie, Fraštacká, Hlohová, Hlohovec 0, Kamenná,  Komenského,
M. R. Štefánika, Nábrežie A. Hlinku 1-23 nepárne, Nám. sv. Michala, R. Dilonga, Tolstého, Vajanského, Zábranie

č. 2

Juraj Šiška
Ing. Andrej Müller
Mgr. Peter Kovář

Bernolákova, Drevená, Družstevná, Fándlyho, Hurbanova, Jarmočná, Jesenského, Kalinčiakova, Krátka, Kukučínova, Mladý háj, Nitrianska, Palackého, Palárikova, Pri cintoríne, Pribinova, Puškinova, Radlinského, Rázusova, Rozmarínova, Starý rínok, Šafárikova, Štúrova, Tehelná, Továrenska, Zajačky, Železničná

č. 3

Ing. Milan Domaracký
Ing. arch. Miloslav Drgoň

Balatón, Balatónska, Bottova, Koperníkova, Kpt. Nálepku, Lipiny, Nerudova, Pri hvezdárni,
Rad mjr. Pavloviča, Sládkovičova, Slov. nár. povstania, Šomodská, Tajovského, Tokajka, Vinohradská, Vodárenská, Zámok, lokalita Svinná hora (súp.č. 4208) a lokalita Obora (súp.č. 4213)

č. 4

Mgr. Ivan Baranovič
Mgr. Zlatko Vladovič

Michalská, Podzámska, Za poštou, Závalie

č. 5

Peter Dvoran
Mgr. Stanislava Brestovanská
Bc. Lucia Svíčková

Gaštanová, Hollého, M. Bela, Manckovičova,
Nábrežie A. Hlinku 2-12 párne, 25-39 nepárne,
Pod Beranom, Pod Šomod, Sihotská

č. 6

Mgr. Jozef Urminský
Ing. Martin Balla
Ing. Miroslav Začko

9. mája, Arpáda Felcána, Cisárka, Čsl. armády,
Čulenova, Dukelská, Františka Lipku, Fraňa Kráľa, Gáborská, Gorkého, Hošták, Hviezdoslavova, Inovecká, J. A. Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Kruhová, Ľ. Zúbka, M. Benku, Mierová, Pánska niva, Petra Jilemnického, Poniklecová, Rovná, Ružová, Slnečná, Stará hora, Svätopeterská, Šoltésova, Timravy, Vansovej, Vážska, Veterná, lokalita Ivarnoky (súp.č. 3859) a lokalita Štrkovka (súp.č. 3867)

č. 7

Ing. Antónia Maronová
Ján Hrobár

D. Jurkoviča, Hájska, Holubyho, Janka Kráľa,
L. Novomeského, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Okrúhla, Osloboditeľov, Pltnícka, Rybárska, Seredská, Priemyselná, Školská, Šulekova, Terezov, Za Váhom, Záhradnícka

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9722627

Úvodná stránka