Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Rok 2014 - My sme najzraniteľnejší

My sme najzraniteľnejší

Termín akcie:
február – marec 2014

Cieľová skupina:
Predškoláci navštevujúci materské školy v Hlohovci

Rozsah zapojenia:
Štyri materské školy – 120 predškolákov

Miesto realizácie:
Jednotlivé materské školy

Ciele:
Primárny cieľ – poskytnutie základných informácií deťom predškolského veku, ktoré práve začínajú pracovať s počítačom.

Sekundárny cieľ – prostredníctvom materiálov upozorniť rodičov na danú problematiku a dať im do pozornosti užitočné odkazy na stránky ovce.sk a zodpovedne.sk.

Priebeh realizácie:

     V mesiacoch február a marec prebiehala akcia zameraná na deti predškolského veku. Oslovených bolo sedem materských škôl, z ktorých o projekt prejavili záujem štyri (MŠ Nábrežie, MŠ Ľ. Podjavorinskej, MŠ Kalinčiakova a MŠ Fraštacká).

     V priestoroch jednotlivých materských škôl si v úvode akcie deti pozreli CD s rozprávkami ovce.sk, pričom po skončení každej rozprávky prebiehala diskusia. Deti väčšinou presne rozumeli tomu, o čom rozprávka bola, interaktívne sa zapájali a vzájomne sa dopĺňali.

     Po premietaní rozprávok dostala každá trieda predškolákov pexeso a každé dieťa dostalo darčeky v podobe záložiek do knihy, rozvrhu hodín, číselnú spájanku a omaľovánku. Tieto im budú pripomínať získané informácie počas premietania, keďže obsahovou náplňou rozdaných predmetov boli rozprávky ovce.sk. Na všetkých materiáloch bolo uvedené toto logo spolu s logom zodpovedne.sk, aby mali deti i doma možnosť pokračovať v ďalšom získavaní informácií z oblasti nástrah technológií prostredníctvom návštevy uvedených stránok spolu so svojimi rodičmi. Sekundárnym cieľom akcie je teda informovanie samotných rodičov detí.


 

Fotogaléria - My sme najzraniteľnejší

MŠ Nábrežie

MŠ Nábrežie

MŠ Nábrežie

MŠ Nábrežie

MŠ m.č. Šulekovo

MŠ m.č. Šulekovo


 
 
MŠ m.č. Šulekovo

MŠ m.č. Šulekovo

MŠ m.č. Šulekovo

MŠ m.č. Šulekovo

MŠ m.č. Šulekovo

MŠ m.č. Šulekovo


 
 
MŠ Fraštacká

MŠ Fraštacká

MŠ Fraštacká

MŠ Fraštacká

MŠ Fraštacká

MŠ Fraštacká


 
 
pexeso

materiály - pexeso

materiály

materiály - záložky

materiály

materiály


 
 

 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9690004

Úvodná stránka