Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Rok 2014 - Nástrahy moderných technológií

Termín akcie:
február - máj 2014

Cieľová skupina:
žiaci I. stupňa základných škôl v Hlohovci

Rozsah zapojenia:
II. Základná škola a VI. Základná škola v Hlohovci - 223 žiakov I. stupňa

Miesto realizácie:
Základné školy, Mestská knižnica - výstava prác, www.hlohovec.sk - výstava prác a verejné hlasovanie prostredníctvom ankety

Ciele:
Primárny cieľ – poskytnúť žiakom I. stupňa priestor na zamyslenie sa nad zadanou témou a prostredníctvom grafického prejavu im umožniť vyjadriť vlastný pohľad na vec, ktorý môže byť zároveň zaujímavým zdrojom informácií pre samotných pedagógov.

Sekundárny cieľ - prostredníctvom ankety upriamiť na túto problematiku pozornosť občanov – hlasujúcich.


Priebeh realizácie:

     V mesiaci februári boli oslovené základné školy v meste Hlohovec. Do projektu sa zapojili VI. ZŠ a II. ZŠ v Hlohovci.

     Učitelia zhromažďovali do 31. marca 2014 práce žiakov I. stupňa ZŠ na tému „Nástrahy moderných technológií“. Školy vybrali 15 najlepších výtvarných prác svojich žiakov, ktoré boli zverejnené na stránke Mesta Hlohovec www.hlohovec.sk  a o konečných víťazoch rozhodovali hlasujúci občania prostredníctvom elektronickej ankety. Hlasovanie prebiehalo do 31. mája 2014. Zároveň si záujemcovia mohli práce pozrieť osobne v Mestskej knižnici v Hlohovci na Nám. sv. Michala 2, kde boli vystavené až do ukončenia hlasovania.  Víťazom sa stala Sárka Dzurechová zo VI. ZŠ (kresba č. 9), druhé miesto získali Barborka Zacharová a Monika Juráčková z II. ZŠ (kresba č. 10). Víťazky boli ocenené vecnými cenami. Medzi cenami bola i publikácia „Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi“, ktorú do súťaže poskytlo občianske združenie eSlovensko.sk. Školám bolo poskytnutých sto kusov záložiek, sto kusov rozvrhov a osem pexies  s vyobrazením postáv z rozprávok ovce.sk.

Poďakovanie       Diplom 2. miesto          Diplom 1. miesto

 

Víťazka súťažeVíťazky - druhé miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava prác v Mestskej knižnici v HlohovciVýstava prác v Mestskej knižnici v Hlohovci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava prác v Mestskej knižnici v HlohovciVýstava prác v Mestskej knižnici v Hlohovci


 

Nástrahy moderných technológií - výtvarná súťaž

č. 1

č. 1

č. 2

č. 2

č. 3

č. 3


 
 
č. 4

č. 4

č. 5

č. 5

č. 6

č. 6


 
 
č. 7

č. 7

č. 8

č. 8

č. 9

č. 9


 
 
č. 10

č. 10

č. 11

č. 11

č. 12

č. 12


 
 
č. 13

č. 13

č. 14

č. 14

č. 15

č. 15


 
 
č. 16

č. 16

č. 17

č. 17

č. 18

č. 18


 
 
č. 19

č. 19

č. 20

č. 20

č. 21

č. 21


 
 
č. 22

č. 22

č. 23

č. 23

č. 24

č. 24


 
 
č. 25

č. 25

č. 26

č. 26

č. 27

č. 27


 
 
č. 28

č. 28

č. 29

č. 29

č. 30

č. 30


 
 

 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9695044

Úvodná stránka