Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Rok 2015 - Sprostredkovanie materiálov pre základné a stredné školy v Hlohovci

Termín akcie:
marec 2015

Cieľová skupina:
učitelia materských, základných a stredných škôl, Mestská knižnica, Mestská polícia

Rozsah zapojenia:
- doručenie publikácií do šestich základných škôl, dvoch stredných škôl, do Mestskej knižnice v Hlohovci a na Mestskú políciu Hlohovec,

- upozornenie na elektronickú verziu stránky - 21 základných škôl a 13 materských škôl v okrese Hlohovec

Ciele:
Sprostredkovať učiteľom pracujúcim s deťmi publikácie Kyberšikanovanie.sk - Zatočme s ním spoločne a Nehejtuj.sk, ktoré obsahujú množstvo užitočných informácií. Tieto budú môcť využiť vo svojej praxi a tým vplývať na deti a mládež, s ktorou pracujú. Publikácie boli zabezpečené aj pre Mestskú knižnicu v Hlohovci a Mestskú políciu v Hlohovci.

Priebeh realizácie:
Oslovili sme všetky základné a stredné školy v Hlohovci a požiadali sme ich o spätnú reakciu v prípade záujmu o publikácie. Pre subjekty, ktoré záujem prejavili sme objednali uvedené publikácie a následne sme im ich doručili spolu s informáciami o projektoch Kyberšikanovanie.sk a Nehejtuj.sk. Záujem prejavili I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ, ZŠ sv. Jozefa, ZŠ Vilka Šuleka, VI. ZŠ, Stredná odborná škola technická a Obchodná akadémia v Hlohovci. Publikácie sme zabezpečili aj pre Mestskú knižnicu v Hlohovci, kde má k nim prístup každý čitateľ a pre Mestskú políciu v Hlohovci.

Zároveň bola prostredníctvom Spoločného obecného úradu - Školského úradu odoslaná informácie na všetky základné a materské školy v okrese s linkom stránok, na ktorých je možné bezplatné stiahnutie brožúr.

Príručky nájdete na www.kybersikanovanie.sk a na www.nehejtuj.sk .

publikácia Kyberšikanovanie.skpublikácia Nehejtuj.sk


 


9716988

Úvodná stránka