Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK)

     Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.                                        

 

Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ÚPN R TTSK)
 (ÚPN R TTSK bol schválený dňa 17.12.2014)
 

<< nový Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja >>
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č.33/2014,
ktorým je vyhlásená
záväzná časť Územného  plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja

 

ARCHÍV:

Dňa 16.9.2014 bolo mestu doručené vyhodnotenie pripomienok mesta Hlohovec k návrhu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja z 12/2013

(k stanovisku mesta Hlohovec zo dňa 2.5. 2014 č. 29701/2014/389)

Vyhodnotenie_navrh_UPN_R_TTSK_09092014_41783_2014.pdf

 

Vyhodnotenie pripomienok mesta Hlohovec ku konceptu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja

(k stanovisku mesta Hlohovec zo dňa 25. 3. 2013 č. 24924/2012/33)

 

Vyhodnotenie_koncpet_UPN_R_TSK_23092013_43214_2013.pdf

Zverejnené 27.1.2010 -pp-
Aktualizované 30.09.2013 -mm-

 

Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj

Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj  bol schválený uznesením vlády SR č. 245/1998 a jeho záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č. 183/1998 Z.z..

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj boli  schválené uznesením vlády SR č. 1390/2002 a vyhlásené nariadením vlády SR č.111/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z. z. 

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a vyhlásené všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 11/2007.
 

Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 11/2007 je zrušené Všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č.33/2014, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja a ktorý bol schválený 17.12.2014.


<<Územný plán VÚC Trnavského kraja>>

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Lekárne | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

9690003

Úvodná stránka