Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Zástupca primátora

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA HLOHOVEC

 

Ing. arch. Miloslav Drgoň

 

Ing. arch. Miloslav Drgoň

 

Pracovisko:

Mestský úrad
M.R.Štefánika 1
920 01 Hlohovec

č.dv. 8 (1. poschodie)
 

telefón: 033/7368251

e-mail: miloslav.drgon@hlohovec.sk

 

Zástupca primátora mesta

  • zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

 

     Primátor mesta Hlohovec, Ing. Miroslav Kollár, v súlade s ustanovením § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15.1.2015

 

P O V E R I L

poslanca MsZ Ing. arch. Miloslava Drgoňa zastupovaním primátora ako prvého zástupcu primátora mesta Hlohovec a MVDr. Olivera Pestúna zastupovaním primátora ako druhého zástupcu primátora mesta Hlohovec.


Ing. arch. Miloslav Drgoň je podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plne uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora a je poverený zastupovaním v rozsahu činností a úkonov v oblasti územného plánovania, výstavby, dopravy a činností spadajúcich do pôsobnosti hlavného architekta mesta.


MVDr. Oliver Pestún bol poverený zastupovaním primátora v rozsahu činností a úkonov v oblasti riešenia problémov mestskej časti Šulekovo v rozsahu 50 hodín mesačne.

 


 

webygroup

3236147

Úvodná stránka