Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Záväzná časť Územného plánu mesta Hlohovec

Stránka prešla kompletnou rekonštrukciou. Dátumy zverejnenia a aktualizácie boli prevzaté z pôvodnej verzie stránky.

 

Územný plán mesta Hlohovec (v znení po Zmenách a doplnkoch 2014/2015), ktorého záväzná časť je vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec (účinnosť od 10.3.2010), v znení dodatku č.1, na základe Zmien a doplnkov 2010 (účinnosť dodatku č.1 od 18.5.2011), dodatku č.2, na základe Zmien a doplnkov 2011-most (účinnosť dodatku č.2 od 18.5.2012), dodatku č.3, na základe Zmien a doplnkov 2011/2012 (účinnosť dodatku č.3 od 1.6.2013), dodatku č.4, na základe Zmien a doplnkov 2012/2013 (účinnosť dodatku č.4 od 1.6.2014),  dodatku č.5, na základe Zmien a doplnkov 2013/2014 – odpadové hospodárstvo (účinnosť dodatku č.5 od 15.12.2014) a dodatku č.6 (VZN č.154/2015), na základe Zmien a doplnkov 2014/2015 (účinnosť dodatku č.6 od11.1.2016)  je, podľa § 27 ods. 6 stavebného zákona, v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

Záväzná časť Územného plánu mesta Hlohovec:

Dňa 11.1.2016 nadobudlo účinnosť VZN č.154/2015 (Dodatok č.6), na základe Zmien a doplnkov 2014/2015 schválených uznesením č.128 dňa 10.12.2015.

VZN č.154/2015 je zverejnené tu.

 

Oznam o zverejnení záväznej časti  Zmien a doplnkov 2014/2015


Pre jednoduchšie aplikovanie Územného plánu mesta Hlohovec  v praxi odporúčame využívať úplné znenie prílohy VZN č.113/2010 v znení dodatkov č.1 až 6.

 

Úplné znenie prílohy  VZN č.113/2010  -  Záväzná časť  vyhlásená VZN č.113/2010  o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatkov č.1, 2, 3,  4, 5 a 6 (júl 2015) - od 11.1.2016:


Textová časť:

Uzemny_plan_mesta_Hlohovec_UZ_TCod11012016.pdf
 

Výkresová časť (výkresy č.2, č.7 a č.12).

Výkresy nie sú v úplnom znení, je potrebné použiť náložku z dodatku č.6 na úplné znenie výkresu po dodatku č.5:

UPNmestaHlohovec_vykresZC_02KN_nalozkaD6naUZpoD5_pouzitieod11012016.PDF

UPNmestaHlohovec_vykresZC_07REG_nalozkaD6naUZpoD5_pouzitieod11012016.PDF

UPNmestaHlohovec_vykresZC_12VPS_nalozkaD6naUZpoD5_pouzitieod11012016.PDF


Postup pri vydávaní územnoplánovacích informácií mestom Hlohovec nájdete tu.


 

ARCHÍV:

ARCHÍV - stav od 15.12.2014 do 10.01.2016
 

VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta HlohoveHlohovec (účinnosť 10.3.2010) + Dodatok č. 1 (účinnosť 18.5.2011) + Dodatok č. 2 (účinnosť 18.5.2012) + Dodatok č. 3 (účinnosť 1.6.2013) + Dodatok č.4 (účinnosť 1.6.2014) + Dodatok č. 5 (účinnosť 15.12.2014)

 

Úplné znenie prílohy VZN č.113/2010 - Záväzná časť vyhlásená VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatkov č.1, 2, 3, 4 a 5 (júl 2014) - od 15.12.2014 do 10.01.2016

UPNmestaHlohovec_uplne_zneniePZC_text_U15122014

UPNmestaHlohovec_uplne_zneniePZC_vykres02KN_10000_U15122014

UPNmestaHlohovec_uplne_zneniePZC_vykres07REG_10000_U15122014

UPNmestaHlohovec_uplne_zneniePZC_vykres12VPS_10000_U15122014

 

ARCHÍV -  stav od 1.6.2014 do 14.12.2014

 

Úplné znenie prílohy  VZN č.113/2010  -  Záväzná časť  vyhlásená VZN č.113/2010  o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatkov č.1, 2, 3 a 4 (február 2014) - do 14.12.2014

UPNmestaHlohovec_uplne_znenie_text_U01062014

UPNmestaHlohovec_uplne_znenie_vykres02_KN_10000_U01062014

UPNmestaHlohovec_uplne_znenie_vykres07_REG_10000_U01062014

UPNmestaHlohovec_uplne_znenie_vykres12_VPS_10000_U01062014

 

Zverejnené 27.1.2010 -pp-
Aktualizované 11.11.2014 -mm-

 

ARCHÍV do vyhlásenia VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec:

VZN č.99/2008 o Zmenách a doplnkoch územného plánu sídelného útvaru Hlohovec 2006, (pdf, 220 kB)                                                                                                                                 

 

Schválené: 11.9.2008
Vyhlásené: 17.9.2008
Účinnosť: 1.10.2008 – 9.3.2010
Zrušené: VZN č.113/2010

Zverejnené 9.3.2010 -pp-
Aktualizované 11.11.2014-mm-


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

4623249

Úvodná stránka